کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهماطلاعیه های مهم
- برگزاري  دومين جلسه كميته داستگاهي
- برگزاري دوره دوم كرسي هاي ترويجي دانشگاه قم از دي ماه 97
پوسترپوستر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 168390
تعداد بازديد از سايت: 131488291
تعداد بازديد زيرپورتال: 168390
اين زيرپورتال امروز: 33
در امروز: 24270
اين صفحه امروز: 33
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 ارديبهشت 1399 12:31:11
چهارشنبه 4 اسفند 1395رديف عنوان كرسي نام استاد صاحب كرسي ناقدان دبير تاريخ برگزاري
1 تحول مهمترين شخصيت هاي اساطيري از عصر ايران باستان تا شاهنامه دكتراقدس فاتحي دكتر محمد فولادي
دكتر ليلا پژوهنده
دكتر نفيسه ساطع 94/12/10
2 بررسي امكان پذيري درس پژوهي در دروس دانشگاهي دكتر عباس حبيب زاده دكتر رضا جعفري هرندي
دكتر طيبه توسلي
دكتر نفيسه ساطع 95/01/23
3 امام علي (ع) در متون ادبيات مسيحيان معاصرعرب مريم حكمت نيا خانم پروانه فرداد
دكتر عبدالحسين طالعي
دكتر اقدس يزدي 95/01/28
4 چيستي فلسفه تطبيقي مهدي  منفرد دكتردانش شهركي
دكتر اقدس يزدي   95/01/30
5 مروري برتحولات تاريخ كتابد اري وكتاب شناسي درعالم تشيع درگذر زمان استاد عبدالحسين طالعي حجت الاسلام ابوالفضل حافظيان
شيخ رضامختاري
دكترمهدي محمدي 95/03/04
6 روزه دا ري درورزش دكترعلي قاسمي دكترمحسن اكبرپور
دكترحميدصادقيان
دكترحسين عليمحمدي 95/03/17
7 اسلام وتربيت شهروندي دكترمحمدحسن ملكي دكترپيمان متقي
دكتر محمدرضا فتحي
دكترمجيدنيلي 95/03/17
8 ارائه چهارچوبي ارزشي براي توسعه روش هاي تحقيق درعمليات بارويكرد اخلاق گفتماني دكتر مهين چناري دكتر علي نقي فقيهي دكتر سهراب عبدي زرين 95/03/18
9 تحليل از هويت معنا واستلزامات آن در تماشاگه عرفان (با نگاهي به اهميت آن در زبان شناسي) مهديه سادات مستقيمي دكترزهره برقعي
دكتر عباس ايزد پناه
دكتر مريم حكمت نيا 95/04/01
10 ادبيات حسيني وعاشورايي در زبان انگليسي دكتر محمد رضا فخر روحاني دكتر سيد رضا مودب
دكتر عبدالحسين طالعي
دكتر حسن مقياسي 95/07/13
11 تحول در علوم انساني با تاكيد بر موضوعات حقوقي دكتر عليرضا ابراهيمي دكتر سيد علي اصغر موسوي ركني
دكتر عليرضا رستمي قفس آبادي
دكتر محمد هادي مفتح 95/08/03
12 ارزيابي نسل هاي كيفري دادگاه هاي بين المللي كيفري دكتر محسن قدير دكتر احمدرضا توحيدي
دكترسيدياسرضيايي
دكتر مصطفي فضائلي 95/08/05
13 نگاهي جديد به روايات سبعه احرف دكتر غلامحسين اعرابي دكتر سيد رضا مؤدب دكتر عليرضا ابراهيمي 95/08/08
14 بررسي جايگاه ادبيات كود كان ونوجوانان در كتاب هاي درسي دكتر مهدي محمدي دكتر محمد فولادي
دكتر سوسن بهرامي
دكتر جعفر عبادا... 95/08/9
15 نقد رويه قضايي در عدم اجراي قسم وسوگند در محاكم دكتر عليرضا رستمي قفس آبادي دكتر محمد نوذري فردوسيه دكتر سليمان خاكبان 95/08/11
16 بنياد گرايي اسلامي وبازنمايي آن درآثار برگزيده نويسندگان مسلمان بريتانيايي اميرحسين صادقي (گروه زبان وادبيات انگليسي) دكتر عبدالحسين طالعي
دكتر محمدجواد نجفي
دكتر اسحاق اكبريان 95/08/12
17 تأثيرفعاليت هاي ورزشي بر ديابت دكتر علي قاسمي دكتر امير سلماني دلشاد
دكتر محسن اكبر پور
دكتر حميد صادقيان 95/08/15
18 بايد ها ونبايدهاي ديوان آسيايي حقوق بشر دكتر احمد رضا توحيدي دكتر سيد ياسر ضيايي
دكتر محسن قدير
دكتر علي مشهدي 95/08/17
19 اصالت ضمان قهري و تقدم آن بر مسئوليت قراردادي در فقه اماميه دكتر اسماعيل  نعمت اللهي دكتر محمود حكمت نيا(استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ وانديشه)
دكتر محمد جواد حيدري خراساني
دكتر مصطفي بختيار وند  95/08/23
20 بررسي مباحث فقهي وحقوقي آيه محاربه(آيه 23 سوره مائده) دكتر محمد جواد حيدري دكتر محمد نوذري فردوسيه
دكتر عليرضا ابراهيمي 95/08/25
21 بوم زدايي در حقوق بين الملل دكتر علي مشهدي دكتر محسن قدير
دكترسيد ياسر ضيايي
دكتر محمد خليل صالحي 95/08/26
22 نقش زبان مادري در بازيابي اطلاعات دكتر يعقوب نوروزي دكتر محمد فولادي
دكتر جعفر عبادا...
دكتر رضا كريمي 95/09/14
23 نقش نظريه بطون آيات آيت ا...معرفت دكتر سعيده سادات غروي دكتر عبدالكريم بهجت پور
دكتر محمد كاظم رحمان ستايش
دكتر محمد علي تجري 95/09/15
24 بررسي جايگاه و اهميت مسائل رواني در ورزش حرفه اي دكتر حميد صادقيان دكتر حسين علي محمدي
دكتر جواد ادبي
دكتر محسن اكبر پور 95/09/21
25 عرضه ونقد نسخه نهايي ترجمه ي متن عربي تمام نهج البلاغه اثر سيدصادق موسوي  دكتر عليرضا حجازي دكتر عبدالحسين طالعي
دكتر عزت اله مولايي نيا
دكتر سيد صادق موسوي
دكتر مريم حكمت نيا 95/09/24
26 حقوق و تعهدات دولت هاي ناشي از انقلاب با تأكيد بر بيداري اسلامي دكتر سيد ياسر ضيايي دكتر محسن قدير
دكتر مصطفي فضائلي
دكتر علي مشهدي 95/10/06
27 بررسي كارايي بيروني فارغ التحصيلان در نظام آموزش عالي دكتر رضا جعفري هرندي دكتر عباس حبيب زاده
دكتر سيف ا... فضل اللهي
دكتر سهراب عبدي زرين 95/10/20
28 اقتصاد دانشگاهي يا دانشگاه اقتصادي تدوين دكترين اقتصاد مقاومتي دانشگاهي دكتر مهرداد تاكي دكتر سعيد فراهاني فرد(ناقد داخلي)
دكتر محمد توكلي
دكتر نفيسه ساطع 95/10/25
29 مديريت انتقال وتوسعه تكنولوژي در هزاره سوم دكتر صادق عمل نيك دكتر محمد حسن خوشگفتار
دكتر محسن عمل نيك
دكتر طاهر رجايي 95/10/26
30 تعهد به تضمين حقوق بشر دوستانه و مباني اسلامي آن دكتر مصطفي فضائلي دكتر محسن قدير
دكتر مصطفي مير محمدي
دكتر علي مشهدي 95/10/28
31 جايگاه سكوت در تربيت ديني دكتر مهين چناري دكتر سيف ا... فضل اللهي
دكتر علي اكبر خوش گفتار منش
دكتر عباس حبيب زاده 95/10/29
32 تعارض ها در انديشه هاي زبان شناختي چامسكي محور دكتر محمد رضا پيروز دكتر فائزه اركان
دكتر علي صفري
دكتر اسحاق اكبريان 95/11/12
33 نقد وبررسي تفاسير فريقين از آيات توارث وحاكميت مومنان صالح در زمين دكتر طلعت حسني دكتر نصرت ا... آيتي
دكتر سيد رضا مودب
دكتر مريم حكمت نيا 95/11/13
34 نقش اغراض بلاغي آيات در تفسير قرآن دكتر عزت ا... مولايي نيا دكتر غلامحسين اعرابي
دكتر سيد محمود طيب حسيني يزدي
دكتر علي احمد ناصح 95/11/17
35 منطق فازي در قرآن كريم دكتر غلامحسن شير دل دكتر عبدالكريم بهجت پور
دكتر فاطمه نبوي
دكتر محمود محمودي 95/11/25
36 رابطه ي مقبوليت مردمي حكومت با مشروعيت ديني آن دكتر محمد هادي مفتح دكتر محسن ملك افضلي
دكتر ابراهيم كلانتري
دكتر محمد كاظم رحمان ستايش 95/11/30
37 مداخله خارجي در مخاصمه منطقه دكتر غلامعلي قاسمي دكتر سيد احمد حبيب نژاد
دكتر محسن قدير
دكتر سيد ياسر ضيايي 95/12/09
38 مباني تئوريك نظام ساساني،دليل بنيادي فروپاشي تمدن ايراني دكتر حميد رهبر دكتر ژاله آموزگار
دكتر محمد جواد نجفي
استاد عبدالحسين طالعي 95/12/10
39 نقد وارزيابي سياست هاي كلي انتخابات دكتر حامد نيكو نهاد دكتر محمد بهادري جهرمي
دكتر علي مشهدي
دكتر سيد ياسر ضيايي 95/12/11
40 اثبات حجيت روايات تفسيري دكتر علي احمد ناصح دكتر محمد هادي مفتح
دكتر محمود قيوم زاده
دكتر سعيده سادات غروي 95/12/16
41 بررسي نقش جنسيت در تفاوت هاي تشريعي باابتناء بر تفاوت هاي تكويني دكتر اعظم وفايي دكتر مهديه سادات مستقيمي
دكتر سكينه آخوند
دكتر طلعت حسني 95/12/21
42 نقدي بر ضمانت اجرايي كپي رايت باتاكيد بر تحولات نظام تقنيني ايران دكتر سيد حسن شبيري دكتر محمود حكمت نيا
دكتر مصطفي بختيار وند
دكتر سيد ياسر ضيايي 95/12/22
43 هفت آسمان قرآني ازمنظر ملاصدرا دكتر زهره برقعي دكتر ابراهيم عليپور
دكتر سعيده سادات غروي
دكتر اقدس يزدي 95/12/23
44 باز تعريف مفهوم نظم دكتر فرح رامين دكتر رضا حاجي ابراهيم
دكتر مهدي گلپرور
دكتر احمد بهشتي مهر 96/2/30
45 فهم هاي انحرافي در تشخيص منزلت امامان معصوم از غلو تا تقصير دكتر سيده منا موسوي دكتر محمد محمدرضايي
دكتر احمد بهشتي مهر
دكتر اعظم وفايي 96/03/10
46 مديريت دانش در كتابخانه هاي ديجيتالي دكتر يعقوب نوروزي دكتر عيسي زارعي
دكتر رضا كريمي
خانم نرگس خالقي 96/03/20
47 راهكارهاي مؤثر بر نهادينه سازي فرهنگ مهدويت در برنامه درسي دوره متوسطه از منظر دبيران دكتر رضا جعفري هرندي دكتر سيف الله فضل اللهي
دكتر سوسن بهرامي
دكتر عباس حبيب زاده 96/03/23
48 بررسي و تحليل اقتباس از آيات و احاديث در مكاتيب سنايي از جهت لفظي ( دستوري و بلاغي)و معنوي دكتر مريم باقي دكتر رقيه ابراهيمي
دكتر محمود مهرآوران
دكتر محمد فولادي 96/03/27
49 كاربرد مشاوره مسير شغلي براي مدارس ايران دكتر سهراب عبدي زرين دكتر سيف الله فضل اللهي
دكتر رضا جعفري هرندي
دكتر سوسن بهرامي 96/04/12
50 تأثير فعاليت هاي بدني بر سرطان و ارتباط ورزش با بروز انواع سرطان دكتر علي قاسمي سنگي دكتر حميد مسجدي
دكتر محسن اكبرپور
دكتر محمد دهشتي 96/04/13
51 چشم انداز و طرح و برنامه راهبردي آماده كردن زمينه هاي ظهور منجي عالم بشريت (عج) دكتر مرتضي صادق عمل نيك دكتر امير عباس مهدوي فرد
دكتر غلامرضا بهروزي لك
دكتر محمد حسن خوش گفتار منش 96/04/17
52 چالش هاي نظام مالياتي ارزش افزوده و ناسازگاري آن با مباني ماليات هاي اسلامي دكتر محمد زمان رستمي دكتر مجيد حبيبيان
دكتر اميد علي عادلي
دكتر مجيد نيلي 96/07/19
53 امت ايران؛ بازشناسي جامعه سياسي زيربناي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران دكتر حامد نيكونهاد دكتر حسين جوان آراسته دكتر علي مشهدي 96/07/24
54

استراتژيهاي اقتصادي اجتماعي
توسعه در تدوين استاندارد
 نسل پنج
سيستمهاي مخابراتي

دكتر مهرداد تاكي دكتر علي تايي زاده
دكتر روح الله ديانت
دكتر يعقوب فرجامي 96/08/03
55 عمومي شدن حقوق خصوصي دكتر علي مشهدي دكتر حامد نيكونهاد
دكتر روح الله قاسم زاده
دكتر داوود محبي 96/08/09
56 تأثير معنويت گرايي بر بهبود سلامت دكتر سيروس راستاني دكتر علي نقي فقيهي
دكتر احمد شاكرنژاد
دكتر عباس حبيب زاده 96/08/29
57 دادگاه ويژه لبنان: چالش ها و ابهامات با تأكيد بر قضيه شاهدان دروغين دكتر غلامعلي قاسمي دكتر محسن قدير
دكتر محمد حبيبي مجنده
دكتر علي مشهدي 96/09/01
58 نقد رويكرد قانون مجازات اسلامي 1392 پيرامون جرم قذف دكتر محمد نوذري فردوسيه دكتر محمدخليل صالحي
دكتر سيد محمود ميرخليلي
دكترمحمد جواد حيدري خراساني 96/09/12
59 ارزيابي كارافريني سازماني و شاخص هاي آن در آموزش عالي دكتر سوسن بهرامي دكتر رضا جعفري هرندي
دكتر محمدحسين رحمتي
دكتر عباس حبيب زاده 96/09/21
60 بررسي مدل انتخاب شغل در دانش اموزان دكتر سهراب عبدي زرين دكترسيف الله فضل اللهي
دكتر علي نقي فقيهي
دكتر رضا جعفري هرندي 96/09/27
61 ملاك ارزيابي كارگزاران در نهج البلاغه دكتر سيده سعيده غروي دكتر محمد هادي مفتح
دكتر محسن منطقي
دكتر عليرضا ابراهيمي 96/10/04
62 ضرورت و نحوه مشاركت كارفرمايان و ذينفعان در
تصميم سازي معيار هاي طراحي لرزه اي سازه ها
دكتر روح الله امير آبادي دكتر مهدي شريفي
دكتر ياسر شهبازي
دكتر مسعود محمودآبادي 96/10/09
63 ارزيابي محتواي كتاب هاي درسي جديد التاليف دوره ابتدايي از نظر ميزان توجه به مفاهيم مهدوي دكتر رضا جعفري هرندي دكتر عباس ايزدپناه
دكتر علي نقي فقيهي
دكتر عباس حبيب زاده 96/10/11
64 مدل سازي محيط دانش آفريني در مراكز پژوهشي اسلامي و آزمون آن با توجه به ويژگي ويژگي هاي شخصيتي  و عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي دكتر رضا كريمي دكتر جعفر عبادالله
دكتر روح الله خادمي
دكتر مهدي محمدي 96/10/18
65 تحليل فقهي حقوقي اجاره اوراق سهام دكتر ابراهيم عبدي پور فرد دكتر محمد صالحي مازندراني
دكتر جليل قنواتي
دكتر سيد حسن وحدتي شبيري 96/10/20
66 سرقت ادبي در ايران و راه هاي پيشگيري از آن در متون انگليسي دكتر رسول محمد حسين پور دكتر رضا باقري نويسي
دكتر محمود صفري
دكتر محمد افضلي شهري 96/10/26
67 نگاه امانت مدارانه يا سلطه مدارانه در محيط زيست دكتر عزيزالله فهيمي دكتر علي مشهدي
دكتر محسن ملك افضلي
دكتر سيد حسن وحدتي شبيري 96/11/03
68 نظام هاي رتبه بندي و نقش علم سنجي در بهبود رتبه علمي دانشگاه آقاي جعفر عبادالله عموقين دكتر مهدي محمدي
دكتر عيسي زارعي
دكتر رضا كريمي 96/11/09
69 تعامل انسان با اطلاعات در كتابخانه هاي ديجيتالي دكتر يعقوب نوروزي آقاي جعفر عبادالله عموقين
دكتر عيسي زارعي
خانم ننرگس خالقي 96/11/10
70 نقش مسئوليت مدني در ارتقاء توسعه پايدار محيط زيست و كاهش تخريب منابع طبيعي  آقاي دكتر محمدجواد حيدري خراساني دكتر سعيد فراهاني و دكتر رسول آهنگران  دكترعليرضا ابراهيمي 97/10/24
71 نقش دينداري در هويت يابي، سلامت روان و امنيت اجتماعي جوانان آقاي  دكترسهراب عبدي زرين دكتر احمد شاكرنژاد و دكتر علي نقي فقيهي  دكتر رضا جعفري هرندي 97/10/25
72 طرحي نو در تقسيم بندي صفات الهي دكتر علي الله بداشتي دكترمحمد محمدرضايي-دكترسيد احمدرضا شاهرخي دكترعباس ايزد پناه 97/10/25
73 مقايسه تئوري جنگ عادلانه و جهاد دراسلام خانم دكتر رامين دكترعباس ايزدپناه-دكتر صابرجعفري خانم دكتر جواندل 97/11/02
تعداد بازديد اين صفحه: 8277
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما