جمعه 29 تير 1403   22:38:34
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلاتمدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1248714
تعداد بازديد از سايت: 132379675
تعداد بازديد زيرپورتال: 1248714
اين زيرپورتال امروز: 58
در امروز: 19487
اين صفحه امروز: 58
پنجشنبه 8 مهر 1389
اهم وظايف و اختيارات هيات اجرايي کارکنان غير هيات علمي دانشگاه قم
 
 
اهم وظايف و اختيارات هيات:
 1. بررسي و تشخيص مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي و تعيين مراتب همترازي شاغلين
 2. تغيير، اصلاح و ايجاد پست از محل حذف پست­هاي سازماني به پيشنهاد مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات
 3. بررسي و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهاي اجرايي تشخيص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لياقت­هاي خاص آنان براي طرح و تصويب در کميسيون دائمي هيئت امناء
 4. بررسي و اتخاذ تصميم در ارتباط با برنامه­ها و برگزاري دوره­هاي آموزشي ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرايط احراز مشاغل و نظارت بر اجراي آن
 5. بررسي و تاييد گواهينامه­هاي آموزشي و کارآموزي ضمن خدمت موضوع نظام آموزشي کارکنان
 6. بررسي و تاييد دوره­هاي عمومي و تخصصي آموزش مهارت­هاي شغلي موضوع نظام آموزشي کارکنان و صدور گواهينامه­هاي مربوط با امضاي رياست دانشگاه و مدير برنامه، بودجه و تشکيلات
 7. بررسي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در رابطه با وظايف مندرج در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي (تدوين و تصويب آيين نامه مربوط)
 8. بررسي و اتخاذ تصميم در ارتباط با سختي شرايط محيط کارکنان و تعيين تاريخ اجراي آن
 9. تعيين تعداد و احراز شرايط بکارگيري نيروي انساني مورد نياز، خارج از سهميه استخدامي بصورت قرارداد موقت (معين) در قالب پست­هاي سازماني مصوب بلاتصدي براي پيشنهاد به هيئت امناء دانشگاه.
 10. بررسي و صدور مجوز تبديل وضعيت کارکنان از پيماني به رسمي (آزمايشي و قطعي)
 11. بررسي و تاييد احکام استخدامي رسمي قطعي کارکنان
 12. بررسي و تصميم­گيري در مورد درخواست بازخريدي کارکنان دانشگاه.
 13. بررسي نمودار تشکيلاتي دانشگاه بر مبناي شاخص­هاي مربوطه، براي پيشنهاد به هيات امناء
 14. بررسي و پيشنهاد تشکيلات تفصيلي دانشگاه پس از تصويب نمودار سازماني در هيات امناء براساس طرح جامع دانشگاه و شاخص­هاي مورد نظر.
جلسات هيات اجرايي حداقل با حضور 5 نفر از اعضا تشکيل و مصوبات آن با اکثريت آراء پس از تاييد رئيس دانشگاه قابل اجراست.

با توجه به شرح وظايف و اختيارات اين هيات، نقش آن در دانشگاه مانند نقش سازمان مديريت در امور فوق است و اختيارات در هريک از موارد فوق به دستگاه داده شده است تا هيأت به عنوان بازوي مشورتي رياست دانشگاه کارشناسي ها و بررسي هاي لازم را انجام داده زمينه را براي ارائه مصوبات به کميسيون دائمي و هيأت امناء دانشگاه فراهم­کند.
در اين راستا هر يک از کارکنان دانشگاه مي­توانند در هريک از موارد فوق پيشنهادات خود را در قالب فرم پيوست با ارائه مستندات لازم به دبيرخانه هيأت اجرايي (مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات) ارائه نمايند. دبيرخانه هيأت اجرايي به صورت تمام وقت آماده دريافت پيشنهادات همکاران و قراردادن پيشنهادات قانوني در دستورکار جلسات هيأت مي­باشد.
 
دبيرخانه هيات اجرايي کارکنان غير هيأت علمي دانشگاه قم
 
تعداد بازديد اين صفحه: 15245
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما