جمعه 29 تير 1403   20:59:38
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلاتمدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1248702
تعداد بازديد از سايت: 132377404
تعداد بازديد زيرپورتال: 1248702
اين زيرپورتال امروز: 46
در امروز: 17216
اين صفحه امروز: 46
چهارشنبه 15 دي 1389
شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه قم با موضوع بر ارکان شوراي پذيرش و بررسي پيشنهاد ها:
ترکيبي از نمايندگان مديريت و کارکنان مي باشند که مسئوليت تعيين اهداف ، سياستها ، دستورالعمل ها ، هدايت و نظارت بر حسن اجراي نظام پيشنهادها و همچنين تصميم گيري در قبول يا رد پيشنهادها و پاداش آنها بر عهده دارند .

الف- 1 : جلسات شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها با حضور نصف بعلاوه يک اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با  (دو سوم) آرا حاضرين در جلسه ، قابل اجرا مي گردد.
الف- 2 : جلسات عادي شورا بصورت ماهانه برگزار و در شرايط خاص بصورت فوق العاده با دعوت دبير شورا انجام مي پذيرد .
 

1.   معاون اداري و مالي دانشگاه به عنوان رييس شورا که از طريق ايفاي موارد ذيل مهمترين نقش را در اجراي نظام پيشنهادها در دانشگاه قم عهده دار ميباشد :

2.      مدير برنامه بودجه و تشکيلات به عنوان دبير شورا

3.      يک نفر از مديران معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي به انتخاب معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه

4.      يک نفر از مديران معاونت پژوهشي و فناوري به انتخاب معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه

5.      يک نفر از مديران معاونت اداري و مالي به انتخاب معاون اداري و مالي دانشگاه

6.      يک نفر از مديران معاونت دانشجويي و فرهنگي به انتخاب معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

7.      يک نفر نماينده کارکنان با معرفي شوراي صنفي کارکنان دانشگاه

تبصره 1 : يک نفر کارشناس، حسب مورد پيشنهاد شده به انتخاب رياست شورا (شورا مي تواندحسب مورد از کارشناسان خبره دعوت نمايد).

تبصره 2 : احکام اعضاي 1 تا 7 را رياست دانشگاه براي مدت 3 سال صادر مي نمايد.

وظايف شورا ي پذيرش و بررسي پيشنهادها :

بر اساس ماده 8 آيين نامه نظام پيشنهاد هاي دانشگاه قم، وظايف شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها به شرح زير تعيين گرديد:
 
1.   سياستگذاري ، تعيين خط مشي، تصويب و اصلاح آيين نامه و دستورالعمل هاي لازم براي بهبود راهبردي نظام پيشنهادها
2.   سياستگذاري براي بستر سازي ، شکوفايي و رشد خلاقيت در کارکنان با استفاده از دوره هاي آموزشي
3.   تعيين خط مشي و پيگيري اجراي روش هاي تبليغاتي مناسب براي جلب همکاري در امر نظام پيشنهادها
4.   کارشناسي و يا ارجاع مجدد طرح هاي پيشنهادي به گروههاي کارشناسي در صورت ضرورت
5.   پيشنهاد به رياست دانشگاه جهت صدور دستور اجراي طرح هاي پذيرفته شده به واحدهاي ذيربط
6.   نظارت بر حسن اجراي پيشنهادهاي مصوب از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها
7.   تعيين پاداش پيشنهاد دهندگان ، حق الزحمه همکاران اجرايي و گروههاي کارشناسي
8.   رسيدگي به شکايات پيشنهاد دهندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 14977
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما