مديريت امور فناوري اطلاعات - واحد زيرساخت شبکه
دوشنبه 28 خرداد 1403   05:30:06
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوند های مرتبط
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 177918
تعداد بازديد از سايت: 131446197
تعداد بازديد زيرپورتال: 177918
اين زيرپورتال امروز: 6
در امروز: 3913
اين صفحه امروز: 6
سه‌شنبه 22 اسفند 1391
نکات مهم در هنگام استفاده از تلفنهاي داخلي
شماره گيري: شماره گيري بايد به وسيله ارسال Tone انجام شود ؛ لذا در صورت بروز اشکال در شماره گيري ، دستگاه تلفن خود را در خصوص وضعيت Tone چک کنيد.
 
ارسال سريع شماره: براي ارسال سريع شماره گرفته شده ،         مي توانيد پس از ورود آخرين رقم از شماره مورد نظر خود ، کليد مربع # را وارد کنيد. در غير اينصورت شماره شما پس از 2 الي 3 ثانيه مکث ارسال مي شود. اگر تلفن شما از نوع تلفنهاي متصل به شبکه کامپيوتري (IP Phone مانند  Yelink) مي باشد ، جهت تسريع در شماره گيري بايد کليد OK يا Send را بزنيد.
 
آگاهي از شماره خود:  شما با شماره گيري کد *1 مي توانيد از شماره داخلي تلفن مورد استفاده خود مطلع شويد.
 
شماره گيري خطوط شهري: براي اينکه شماره هاي داخل شهر را شماره گيري کنيد بايد شماره خود را با عدد 9 شروع کنيد. با اينکار شما از خطوط شهري عمومي دانشگاه استفاده مي کنيد. درصورتيکه واحد شما داراي خطوط اختصاصي مي باشد و امکان استفاده از آن براي شما تعريف شده باشد مي توانيد شماره گيري خود را با عدد 8 شروع کنيد.
 
شماره گيري بين شهري: براي اينکه بتوانيد شماره هاي بين شهري و تلفنهاي همراه را بگيريد مانند حالت قبل مي توانيد از پيش شماره هاي 9 يا 8 استفاده کنيد. ولي بايد مطمئن شويد اين امکان براي شما توسط مدير سيستم مجاز تعريف شده باشد.
 
 
اخطار پايان مهلت مکالمه: درصورتيکه داخلي شما داراي محدوديت مدت مکالمه باشد 45 ثانيه قبلي از اتمام مهلت مکالمه، سيستم با صداي بوق به شما هشدار مي دهد و اين اخطار 15 ثانيه يک بار تکرار مي گردد و نهايتاً پس از 3 اخطار مکالمه قطع مي گردد.
 
انتظار مکالمه: در هنگام مکالمه شايد بخواهيد طرف ديگر مکالمه را منتظر (Hold) بگذاريد. اگر تلفن شما از نوع تلفنهاي متصل به شبکه (IP Phone) مي باشد براي عمل انتظار مکالمه بايد کليد Hold را بزنيد براي بازگشت به مکالمه مجددا از اين کليد استفاده کنيد.
اگر تلفن شما از نوع تلفنهاي معمولي باشد بايد کليد FLASH را روي تلفن خود بزنيد. اگر تلفن شما داراي کليد FLASH نيست مي توانيد اهرمي که جهت قطع کردن مکالمه استفاده  مي شود را يک بار سريع فشار دهيد. بايد توجه کنيد که مدت زمان پايين نگاه داشتن اين اهرم نبايد از يک ثانيه تجاوز کند زيرا باعث قطع مکالمه خواهد شد. براي بازگشت به مکالمه (UnHold) کافيست عمل قبل را دوباره تکرار کنيد. يعني کليد FLASH يا اهرم را يکبار ديگر فشار دهيد
 
 
انتقال مکالمه(Call Transfer): اين کار بدين معناست که شما يک مکالمه را به يک شماره ديگر منتقل کنيد. انتقال مکالمه به دو روش زير قابل انجام است:
 
انتقال مکالمه مستقيم (Direct Transfer): در اين روش که به Blind Transfer نيز معروف است، شما مکالمه را بدون مشورت و انجام مکالمه با شخص سوم به شماره تلفن آن منتقل مي کنيد. براي انجام اين کار در تلفنهاي معمولي کافي است ابتدا مکالمه خود را در حالت انتظار مکالمه (Hold) ببريد؛ يعني کليد FLASH را بزنيد. در اين هنگام براي شما يک بوق آزاد ممتد پخش  مي شود. سپس شماره تلفن مورد نظر جهت انتقال مکالمه را بگيريد. پس از شماره گيري به محض اينکه صداي زنگ خوردن شماره مورد نظر را شنيديد گوشي تلفن را بگذاريد. با اينکار مکالمه شما به شخص سوم منتقل مي شود. اگر تلفن شما از نوع تلفنهاي متصل به             شبکه IP Phone  مي باشد کليدي تحت عنوان Transfer يا Xfer بر روي تلفن شما وجود دارد بنابراين کافي است در هنگام مکالمه براي  انتقال آن ، کليد مذکور را فشار داده سپس  شماره تلفن مورد نظر را گرفته و کليد  OK يا Send را بزنيد. روش توضيح  داده شده خيلي کلي مي باشد و ممکن است با IP Phone شما سازگار نباشد؛ که در آن صورت به دفترچه راهنماي تلفن خود مراجعه کرده و يا از مدير سيستم درمورد نحوه انجام اين کار توضيح بخواهيد.
 
 
 
 
انتقال مکالمه غير مستقيم (Supervised Transfer): اين روش بدين معناست که شما ابتدا با شخص سوم مکالمه اي را انجام داده و او را در خصوص انتقال مکالمه مطلع کنيد و سپس تماس تلفني را برايش انتقال دهيد. اين روش بيشتر براي منشي ها و اپراتورهاي تلفني کاربرد دارد. براي انجام اينکار اگر تلفن شما معمولي است کافيست ابتدا مکالمه خود را به حالت انتظار مکالمه (Hold) ببريد، يعني کليد FLASH را بزنيد. سپس براي شما صداي بوق آزاد ممتد پخش خواهد شد؛ در اين هنگام کافي است شماره تلفن مورد نظر خود را بگيريد و منتظر پاسخ بمانيد؛ با شخص مورد نظر در خصوص انتقال مکالمه صحبت کرده و سپس مکالمه را قطع کنيد. با اينکار شخص سوم قادر به مکالمه با شخص اول خواهد بود. اگر تلفن شما از نوع تلفنهاي متصل به شبکه IP Phone مي باشد بايد ابتدا کليد Hold را بزنيد؛  سپس شخص سوم را شماره گيري کرده کليد OK يا Send را زده و با او مکالمه اوليه را انجام دهيد ؛ سپس کليد Transfer يا Xfer را بزنيد و گوشي را بگذاريد. روش توضيح داده شده خيلي کلي مي باشد و ممکن است با IP Phone شما سازگار نباشد؛ که در آن صورت به دفترچه راهنماي تلفن خود مراجعه کرده و يا از مدير سيستم درمورد نحوه انجام اين کار توضيح بخواهيد.
انتقال مکالمه(Call Transfer): اين کار بدين معناست که شما يک مکالمه را به يک شماره ديگر منتقل کنيد. انتقال مکالمه به دو روش زير قابل انجام است.
تذکر : پس از شماره گيري يا پاسخ به تلفن ورودي در صفحه نمايشگر تلفن براي کليد سمت چپ اول ،عبارت TRANS که مربوط به انتقال تماس است نقش مي بندد و براي کليد سمت چپ دوم ، عبارت HOLD که مربوط به انتظار مکالمه است و کاربري اين دو کليد به انتقال و انتظار تماس تغيير مي يابد
 
 
انتقال مکالمه مستقيم (Direct Transfer): در اين روش شما مکالمه را بدون مشورت و انجام مکالمه با شخص سوم به شماره تلفن آن منتقل مي کنيد
 ابتدا با مدير تماس گرفته سپس دکمه TRAN را مي زنيد و تلفن مقصد يا شخص سوم را شماره گيري مي کنيد و دکمه TRAN را زده و گوشي را مي گذارييد بدين صورت تماس مدير با شخص مورد نظر بصورت مستقيم و بدون واسطه مکالمه با شما انجام مي پذيرد–
 يا اينکه اگر تماس وارد شونده را مي خواهيد به مدير منتقل نمائيد پس از پاسخ به تماس گيرنده و صحبت کردن با اون چنانچه مناسب مي دانيد دکمه TRAN را مي زنيد و شماره مدير را مي گيرييد و دوباره دکمه TRAN را مي زنيد و گوشي را مي گذارييد . به اين صورت تماس مستقيما بدون صحبت با مدير به او انتقال داده ميشود
 
انتقال مکالمه غير مستقيم (Supervised Transfer): اين روش بدين معناست که شما ابتدا با شخص سوم مکالمه اي را انجام داده و او را در خصوص انتقال مکالمه مطلع کنيد و سپس تماس تلفني را برايش انتقال دهيد. اين روش بيشتر براي منشي ها و اپراتورهاي تلفني کاربرد دارد.
ابتدا تلفن مقصد را شماره گيري مي نمائيم و با او صحبت مي کنيم چنانچه آمادگي داشته باشد تا با مدير صحبت نمايد ابتدا کليد Hold را زده و او را در حالت انتظار قرار مي دهيم سپس اول دکمه TRAN را زده مدير را شماره گيري کرده و OK را ميزنيم و با مدير مکالمه انجام ميدهيم چنانچه مدير تمايل به صحبت با مقصد را داشتند سپس کليد TRAN را زده و گوشي را مي گذارييم تا مکالمه ميان مدير و مقصد برقرار شود و اگر نه کليد Cancel را مي زنيم
يا اينکه اگر تماس وارد شونده را مي خواهيد به مدير منتقل نمائيد پس از پاسخ به تماس گيرنده و صحبت کردن با اون چنانچه مناسب مي دانيد دکمه TRAN را مي زنيد و شماره مدير را مي گيرييد و دکمهOKرا ميزنيد و با مدير صحبت مي نمائيد در اين زمان براي شخص تماس گيرنده آهنگ انتظار پخش ميشود چنانچه مدير براي تماس با فرد تمايل داشت دوباره دکمه TRAN را مي زنيد و گوشي را مي گذارييد . به اين صورت تماس به مدير انتقال داده ميشود در غير اينصورت کليد Cancel را مي زنيم
در واقع تنها فرق ميان اين دو روش اين است که در روش مستقيم بعد از شماره گيري بلافاصله دکمه TRAN را مي زنيم و خودمان از مکالمه خارج مي شوييم
ولي در حالت غير مستقيم بعد از شماره دکمه OK را زده و ابتدا صحبت مي کنيم و در صورت موافقت دکمه TRAN را مي زنيم
 
 
 
انتقال شماره (Call Forward يا Divert): اينکار به شما امکان انتقال شماره تلفن داخلي تان را به يک شماره داخلي ديگر و يا صندوق صوتي مي دهد. شما با استفاده از اين قابليت سيستم قادر خواهيد بود شماره تلفن داخلي خود را در شرايط مختلف انتقال دهيد. به عنوان مثال شما ممکن است بخواهيد شماره داخلي تان فقط زمانيکه تلفن شما اشغال است منتقل شود. و يا زمانيکه تلفن تان را جواب ندهيد، بر روي پيغامگير يا صندوق صوتي برود . براي انجام اينکار بايد بدانيد که سيستم براي انتقال شماره يک داخلي، پنج حالت را مي شناسد:
 
حالت طبيعي و اوليه  (On Ring)
حالت اشغال (On Busy )
حالت بدون جواب (No Answer )
حالت خارج از دسترس  (Unavailable )
تمامي حالات  (All)
 
حالت خارج از دسترس يا Unavailable براي تلفنهاي شبکه و يا تلفنهاي نرم افزاري صدق مي کند و منظور حالتي است که تلفن متصل به شبکه نباشد و يا خاموش باشد. در حال حاضر تنظيم تمامي موارد فوق به درخواست کاربر و بوسيله مدير سيستم صورت مي پذيرد.
 
برداشت تماس (Call Pickup)
اين قابليت در مرکز تلفن فونيکس به شما اين امکان را مي دهد که بتوانيد ساير تلفنهاي در حال زنگ خوردن را از طريق تلفن داخلي خود پاسخ دهيد.
اين قابليت بر اساس نوع تعريف آن براي داخلي شما به دو صورت قابل استفاده مي باشد:
 
با استفاده از کليد *8
با استفاده از کليد *8n که در آن n شماره داخلي مورد نظر شما مي باشد.
توزيع اتوماتيک تماس ACD
اين قابليت در مراکز تلفن سازمانها مي تواند کاربرد زيادي داشته باشد.
اين قابليت به شما اين امکان را مي دهد که يک پيام صوتي بر روي خط شهري واحد شما گذاشته شود و به تماس گيرنده اين امکان را مي دهد که شماره داخلي مورد نظر خود را وارد کند در غير اين صورت به اپراتور متصل شود. (همانند شماره هاي مستقيم ساختمان مرکزي دانشگاه که بدين نحو عمل     مي کنند.)
تلفن گويا IVR
اگر واحد شما داراي خطوط مستقيم شهري مستقل مي باشد اين قابليت مي تواند برايتان کاربرد داشته باشد.
اين قابليت به شما اين امکان را مي دهد که يک پيام صوتي بر روي خط شهري واحد شما گذاشته شود و به تماس گيرنده اين امکان را مي دهد که انتخابهاي عددي براي اتصال به شماره تلفنهاي مورد نظر شما و يا کسب اطلاعات انجام دهند.
اين قابليت براي واحدهاي بزرگ با بخشهاي زياد بسيار کابردي مي باشد و در جهت تکريم ارباب رجوع مناسب است.
 
 
محدوديت شماره گيري Dialing Limit
اين قابليت به مدير واحد امکان ايجاد محدوديتهايي براي شماره گيري داخلي ها مي دهد. شايد معمولي ترين نوع محدوديتها توانايي گرفتن شماره (0) و يا (00) مي باشد. ولي مرکز تلفن فونيکس اين امکان را با وسعت بيشتري در اختيار شما قرار مي دهد. به عنوان مثال ممکن شما به عنوان مسوول يک واحد بخواهيد امکان شماره گيري (0) را از يک داخلي بگيريد ولي در عين حال بخواهيد آن داخلي بتواند با کد (021) تماس بگيرد و يا اينکه فقط بتواند يک شماره موبايل خاص را بگيرد.

شماره گيري سريع Speed Dialing
هر داخلي در اين سيستم مي تواند از 9 شماره تلفن تک رقمي جهت شماره گيري سريع استفاده کند. براي انجام اين کار شما بايد ليستي از شماره هاي موردنظر به اضافه رقم اختصاصي آنها را به مدير سيستم تحويل دهيد تا شماره گيري سريع براي شما فعال شود.
 
تماس با خطهاي داخلي همانند يک خط مستقيم
با استفاده از تجهيزات موجود روي مرکز تلفن ساختمان مرکزي ، اين امکان فراهم شده است که خطوط E1 با پيش شماره 210 براي شماره هاي داخلي تعريف گردد تا از خارج ساختمان به هر داخلي بصورت مستقيم و بدون نياز به شماره گيري تلفنهاي مرکز تلفن ساختمان مرکزي بتوان تماس حاصل کرد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 15978
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت امورفناوري اطلاعلات - واحد زيرساخت و امنيت شبكه
مجری سایت : شرکت سیگما