دوشنبه 14 اسفند 1402   02:03:15
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 333381
تعداد بازديد از سايت: 128796441
تعداد بازديد زيرپورتال: 333381
اين زيرپورتال امروز: 17
در امروز: 2920
اين صفحه امروز: 17
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
  يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
  گروه حقوق خصوصیگروه حقوق خصوصی
  اعضای هیأت علمی
  دكتر سيد مهدي دادمرزي
  دانشكده حقوق
  دانشيار گروه حقوق خصوصي
  02532103602

  نام: سيد مهدي
  نام خانوادگي: دادمرزي
  پست الكترونيكي: dadmarzism@yahoo.com
  وب سايت شخصي: smdadmarzi.andishvaran.ir
  آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده حقوق
  شماره تماس: 025-32103602
  دانشكده: حقوق
  گروه: حقوق خصوصي
  مرتبه علمي: دانشيار
  عضويت در واحدهاي پژوهشي: ميز خانواده مركز پؤوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
   

  سوابق تحصيلي
  كارشناسي: حقوق- حقوق- سال 1368- دانشگاه شهيد بهشتي
  كارشناسي ارشد: حقوق- خصوصي- سال 1370- دانشگاه تهران
  دكتراي تخصصي: حقوق- خصوصي- سال 1392
  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : حكميت در دعاوي خانوادگي.
  عنوان پايان نامه دكتري : رياست خانواده در روابط زوجين.

  فرصت مطالعاتي: --------------
   

  مدير گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه قم
  معاون آموزش دانشگاه قم

  زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
  فقه – اصول – حقوق خانواده.

  طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
  حقوق خانواده اسلامي – مجموعه قوانين موضوعي جانبازان – نظام آموزش عالي در آژژنه قوانين و مقررات- تعارض در قانون مدني

  سوابق تدريس:

  دروس تدريس شده:
  دروس كارشناسي: از سال 1369 در دانشگاه هاي مختلف : مدني – فقه-اصول-
  دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي :  متون فقه و قواعد فقه.
  دروس دكتري : فقه استدلالي
   

  كتاب هاي تأليف شده:
  1) دوره حقوق تعهدات در سه مجلد( ترجمه)
  2) حقوق خانواده اسلامي(ترجمه و تاليف)
  3) رياست خانواده در روابط زوجين
  4) تعارض در قانون مدني
  5)مجموعه قوانين موضوعي جانبازان
  6) نظام آموزش عالي در آيينه قوانين و مقررات
   عضويت در مراكز علمي و پژوهشي
  - عضو ميز حقوق خانواده مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

  جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
  -مولف برتر دانشگاه قم در سال 1390-1389
  -استاد نمونه دانشگاه قم در سال 1398
  -استاد نمونه حوزه علميه قم در سال 1399

   
  آشنايي با زبان­هاي خارجي:
  1- عربي
  2- انگليسي

  سرگرمي ها: شنا+ فيلم+ادبيات فارسي
   

  مقالات و پژوهش ها:
   

  الف) پژوهشي
  1- پايان نامه و رساله ام:

  - پايان نامه فوق ليسانس در رشته حقوق خصوصي با عنوان : حكميت در دعاوي خانوادگي،1370، دانشگاه تهران.
  - رساله سطح چهار حوزه علميه قم با عنوان : شروط خلاف كتاب و سنت در عقد نكاح دايم(انصراف از تكميل رساله و قرار گرفتن در فرآيند معافيت از گذرندن رساله سطح 4)
  - رساله دكتري در رشته حقوق خصوصي با عنوان : رياست خانواده در روابط زوجين، سال 1392، دانشگاه قم.

  2- كتب:

  - دوره حقوق تعهدات (جلد 1( سال  چاپ 1381؛(تجديد چاپ شده)
  - دوره حقوق تهدات(جلد2( سال چاپ  1384؛(تجديد چاپ شده)
  - دوره حقوق تعهدات(جلد3( سال چاپ  1388
  -  فقه استدلالي، سال چاپ 1399(چاپ چهل و پنجم)
  -  گروه آموزشي معارف اسلامي سال چاپ 1376
  -  مجموعه قوانين و مقررات موضوعي جانبازان سال چاپ 1371 
  -  نظام آموزش عالي در نگاه قوانين و مقررات1380(چاپ دوم)
  - كتاب استاد-اصول فقه-(راهنماي الموجزج1 ( سال چاپ 1386
  - كتاب استاد-اصول فقه-(راهنماي الموجزج2 ) (  در دست چاپ سال1399-1400)
  - حقوق خانواده اسلامي در 38 كشور جهان،سال چاپ1390
  - رياست خانواده در روابط زوجين، چاپ 1394
  - تعارض در قانون مدني، چاپ دوم 1398

  3- مقالات
  - دادمرزي سيدمهدي،  سلسله مقالات : گفتمان حقوق  ، نشريه معارف / قم / 78 – 77
   -  دادمرزي سيدمهدي، استناد به آزمايشهاي ژنتيكي، مجموعه نظريات مشورتي حقوقي در امور حقوقي  ) / 83 13/ قوه قضاييه.
  - دادمرزي سيدمهدي، چگونگي پرداخت مهريه نامشخص، مجموعه نظريات مشورتي حقوقي در امور حقوقي 1383-   قوه قضاييه.
  - دادمرزي سيدمهدي،  شرايط داوران در دادرسي خانوادگي،  ماهنامه علمي حوراء / قم / 84

  - دادمرزي سيدمهدي، تاملي بر تعامل فقه و حقوق در اصل 167 قانون اساسي ، نشريه سروش عدالت / قم / 83.
  - طلابكي طرقي زينب، دادمرزي سيدمهدي، "قاعده نفي غرر در نكاح" مطالعات جنسيت و خانواده، سال ۷، شماره ۲، صفحه۱۰۱_۱۲۳، ۱۳۹۹.
  _ دادمرزي سيدمهدي، بافهم محمد، "حيله و تقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح" مطالعات حقوق خصوصي، سال ۴۹، شماره ۳، صفحه۴۴۵_۴۶۲، ۱۳۹۸.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "پيش درآمدي مقايسه اي بر حقوق مسئوليت مدني در روابط زوجين" مطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده، سال ۱، شماره ۱، صفحه۳۹_۵۷، ۱۳۹۷.
                        _ دادمرزي سيدمهدي، حيدري سورشجاني اعظم، "مطالعه تطبيقي ماهيت جعاله در فقه اماميه،             حقوق ايران و غرب" پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، سال ۵، شماره ۲، صفحه۵۵_۸۰، ۱۳۹۷.
  _ دادمرزي سيدمهدي، رضايي روح الله، "شروط صحت وصيت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامي" پژوهشنامه حقوق اسلامي، سال ۱۹، شماره ۱، صفحه۲۰۹_۲۳۴، ۱۳۹۷.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "ابهام قانون مدني در شرطيت طهر غير مواقعه نسبت به صحت طلاق" مطالعات حقوقي، سال ۹، شماره ۱، صفحه۸۹_۱۰۷، ۱۳۹۶.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "ملاحظاتي بر تاثير «سياستهاي كلي نظام» بر تقنين با تاكيد بر «سياستهاي كلي خانواده ابلاغي ۱۳۹۵»" فقه حكومتي، سال ۴، شماره ۴، صفحه۱۲۷_۱۵۱، ۱۳۹۶.

  _ دادمرزي سيدمهدي، اميني نسب حمزه، "وصيت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث براي موصي" پژوهش هاي فقهي، سال ۱۳، شماره ۳، صفحه۶۳۳_۶۵۳، ۱۳۹۶.

  _ فتحي بديع، دادمرزي سيدمهدي، ناصري دولت آبادي مهدي، "مطالعه تطبيقي وصيت اموال ديجيتالي در حقوق ايالات متحده آمريكا، كانادا و ايران" پژوهش هاي حقوق تطبيقي، سال ۲۱، شماره ۲، صفحه۱۲۹_۱۵۶، ۱۳۹۶.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "بررسي تطبيقي بهره در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران" پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، سال ۳، شماره ۴، صفحه۷۳_۹۸، ۱۳۹۵.

  - دادمرزي سيدمهدي، "امكان سنجي پذيرش نظريه شخصيت حقوقي خانواده در حقوق ايران، كشورهاي اسلامي، غرب و فقه اسلام" پژوهش هاي حقوق تطبيقي، شماره ۳، ۱۳۹۴.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "نقش اختلاف جنس متعاقدين در وقوع نكاح از ديدگاه حقوق داخلي و غربي" مطالعات جنسيت و خانواده، سال ۳، شماره ۲، صفحه۱۱_۳۱، ۱۳۹۴.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "تعارض تعريف قانوني عقد با بيع رويكردي به فقه و حقوق غرب" پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، شماره ۱، ۱۳۹۳.

       -  دادمرزي سيدمهدي، "مالكيت زن" سروش عدالت (فصلنامه علمي اطلاع رساني انجمن علمي حقوق دانشكده حقوق دانشگاه قم)، شماره ۱۱و ۱۲، ۱۳۹۰.

  -محقق داماد سيد مصطفي، دادمرزي سيدمهدي، "محدويت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه" حقوق اسلامي، سال سال ششم، شماره ۲۳، ۱۳۸۸.

  _ محقق داماد سيد مصطفي، دادمرزي سيدمهدي، "محدوديت اشتغال زوجه از منظر صاحب زوجه" حقوق اسلامي، شماره ۲۳، ۱۳۸۸.
      
  _ دادمرزي سيدمهدي، "تقويم مهريه به نرخ روز" مدرس علوم انساني، سال ۹، شماره ۳، ۱۳۸۴.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "شرايط داوران در داوري خانوادگي" ، شماره ۱۴و ۱۵، صفحه۲۶، ۱۳۸۴.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "بررسي انتقادي طرحي جهاني پيرامون حقوق خانواده در اسلام" حقوق اسلامي، سال سال اول، شماره ۳، ۱۳۸۳.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "وكالت در اقرار" مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، سال ۲۱، شماره ۲، صفحه۷۷_۹۲، ۱۳۸۳.
   
  _ دادمرزي سيدمهدي، "امام خميني و پيام جهاني اش" كيهان فرهنگي، شماره ۱۳۷۹، ۱۳۷۹.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "مفهوم عقد در قانون مدني" پژوهش هاي فلسفي - كلامي، سال سال اول، شماره ۴، صفحه۵۹_۷۴، ۱۳۷۹.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "اعتبار علم قاضي" پژوهش هاي فلسفي - كلامي، سال سال اول، شماره ۲، صفحه۳۵، ۱۳۷۸.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "آشنايي با حقوق خارجي پيرامون قرض" فصلنامه وام، سال سال دوم، شماره ۵، ۱۳۷۶.

  _ دادمرزي سيدمهدي، "عقد قرض در حقوق و فقه اسلام" فصلنامه وام، سال سال اول، شماره ۳، ۱۳۷۶.

  4- مقالات فارسي چاپ شده در همايش ها

  _ دادمرزي سيدمهدي، "تاثير حقوق غربي در قياس با فقه اماميه بر تدوين قانون مدني ايران" همايش ملي تجليل از مقام علمي دكتر جعفري لنگردي، صفحه۱۳۸۱_۱۳۹۸، ۱۳۹۸.  دانشگاه تهران و چند مركز ديگر.
  _ دادمرزي سيدمهدي، "چهل سالگي انقلاب و تحول در حقوق خانواده" همايش بين المللي بازخواني آثار علمي و فرهنگي انقلاب اسلامي ايران، صفحه۱۲۴_۱۲۵، ۱۳۹۸.دانشگاه قم.
   _ دادمرزي سيدمهدي، "بررسي انتقادي طرح جهاني پيرامون حقوق خانواده اسلامي" بررسي وضعيت حقوق زنان در نظام حقوقي ايران، ۱۳۸۲.دانشگاه گيلان.

  5- پژوهش هاي در دست اقدام(در سال 1399-1400)
  -كتاب حقوق خانواده
  -كتاب خانواده و رسالت فقه، قانون و اخلاق
  -كتاب رفع اجمال از قاون مدني در مقررات باب نكاح و طلاق
  - كتاب فقه و استشراق
  - حدود بيست مقاله با عنوان مشخص؛  در مرحله فيش برداري، يا در مرحله نگارش و يا در مرحله ارسال به مجلات.


  5- راهنمايي پايان نامه  دانشجويان ارشد(دفاع شده در دانشگاه قم)

  - بررسي ابعاد حقوقي نامزدي
  - بررسي تطبيقي احكام و آثار تعدد زوجات در حقوق ايران ،مصر و لبنان
  - حق حبس زوجه
  - صلاحيت شوراهاي حل اختلاف
  - مطالعه تطبيقي تعهد به عدم ازدواج مجدد
  - دعاوي ناظر بر وقوع نكاح
  - جايگاه قاعد نفي غرر ر نكاح و طلاق
  - اداره زوجه نسبت به مهريه بعد از نكاح
  - حقوق مدني حمل
  - دستاوردها و خلاء هاي قانون حمايت خانواده سال1391
  - احكام مترتب بر اسقاط كافه خيارات
  - ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  - تحليل انتقادي ماده 803 قانون مدني( هبه به اقارب)
  - نكاح فضولي
  - تحليل روي كرد قانون مدني نسبت به عيب مورد معامله

  ب- زمينه هاي تحقيقاتي

  - فقه و اصول
  - حقوق خانواده
  - حقوق قراردادها

  ج-  متفرقه
  تسلط به زبان عربي و آشنايي با زبان انگليسي/سابقه حضور حدود 14 ماه جبهه در دوران دفاع مقدس به صورت بسيجي رزمي/ جانباز 50% دوران دفاع مقدس .

  د
                       
  تعداد بازديد اين صفحه: 25590
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشکده حقوق - گروه حقوق خصوصی
  مجری سایت : شرکت سیگما