جمعه 29 تير 1403   21:08:44
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 337945
تعداد بازديد از سايت: 132377612
تعداد بازديد زيرپورتال: 337945
اين زيرپورتال امروز: 16
در امروز: 17424
اين صفحه امروز: 16
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
  يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
  گروه حقوق خصوصیگروه حقوق خصوصی
  اعضای هیأت علمی
  محمد صالحي مازندراني


  نام:  محمد

  نام خانوادگيصالحي مازندراني

  پست الكترونيكي:
  m_salehimazandarani@yahoo.com

   m.salehimazandarani@qom.ac.ir

  عضوهبأت علمي گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه قم
  وب سايت شخصي
  :

  آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده حقوق

  شماره تماس
  دانشكده:
   حقوق

  گروه: حقوق خصوصي

  مرتبه علمي:  دانشيار

  سوابق تحصيلي

  كارشناسيحقوق- 1372-  دانشگاه تهران

  كارشناسي ارشد: حقوق خصوصي- 1376- دانشگاه تهران
  دكتراي تخصصي: حقوق خصوصي- 1383- دانشگاه تهران

  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : اصل صحت در حقوق مدني.

  عنوان رساله دكتري : بررسي مسئوليت مدني ناشي از تصميمات و خدمات قضايي

   

   

  سوابق كاري

  1)رياست دانشكده حقوق دانشگاه قم-از سال 1394- 1400

  2)مدير گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم- از سال 1389-1394

  3)مدير گروه حقوق خصوصي مجازي و پرديس دانشگاه قم از سال1389- 1394  
  4)مدير گروه فقه و حقوق خصوصي مركز تحقيقات قوه قضائيه. 1377-1379
  5)مدير گروه مسايل فقهي حقوقي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي  -از سال 1391- 1400


  زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه

  فقهي - حقوقي(مدني -تجارت-مسئوليت مدني- فلسفه حقوق ).

  طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:

  1 طرح.

  سوابق تدريس:
  1-دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
  2-دانشگاه آزاد اسلامي اراك
  3-دانشگاه آزاد اسلامي نراق
  4-دانشكده علوم حديث
  5-موسسه علمي پژوهشي امام خميني
  6-مركز تخصصي قضا

  دروس تدريس شده:

  دروس كارشناسي: دوره حقوق مدني-دوره حقوق تجارت-دوره فقه -دوره اصول
  دروس كارشناسي ارشد :حقوق مدني-حقوق تجارت -حقوق تجارت بين الملل-مسئوليت مدني-فقه
  دروس دكتري :  فقه استدلالي.حقوق مدني پيشرفته - قواعد فقه

   

  كتاب هاي تأليف شده:
  1-بررسي فقهي حقوقي مسئوليت مدني ناشي از تصميمات قضايي با نگاهي به برخي از نظامهاي حقوقي
  2-احوال شخصيه در فقه حنفي و شافعي( مشترك)
  3-تحليل فقهي حقوقي لايحه حقوق تجارت ( باب اول و ششم) و لايحه آيين دادرسي تجاري ، كار جمعي و به كوشش دكتر ابراهيم عبدي پور
  4-نظريه اصول فهم عرفي در عليت حقوقي،( مشترك با دكتر رضا پور محمدي)

  5-نظريه تحول عقد در حقوق خارجي، فقه و حقوق قراردادهاي ايران( مشترك با دكتر ايمان صالح)

  6-ضمانت از دين آينده( محتمل).در دست نشر توسط پژوهشكده فقه و حقوق  پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي 

  عضويت در مراكز علمي و پژوهشي


  1- -گروه مسايل فقهي حقوقي حقوقي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي 
  2- -گروه فقه و حقوق پژوهشكده دارالحديث
  3- -گروه حقوق پژوهشكده صدا و سيماي قم
  4- گروه حقوق موسسه علمي پژوهشي امام خميني

  5- مديرگروه مسائل فقهي حقوقي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1391-1400

  6- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي


  جوايزعلمي
   )دستاوردها و افتخارات)

  1- برگزيده پانزدهمين كتاب سال حوزه در سال 1392(كتاب "پژوهش فقهي -حقوقي  مسئوليت مدني ناشي از تصميمات قضايي با نگاهي به برخي از نظامهاي حقوقي")
  2- -مدير گروه نمونه دانشگاه قم در سال 1393
  3-رييس نمونه دانشكده در سال
  1396

   

  آشنايي با زبان­هاي خارجي:
  1- -عربي
  2- --انگليسي
  3- -فراسه

   

   

   مقالات و پژوهش ها:

   

  الف: مقالات فارسي چاپ شده در مجلات

  1- "تاملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي" حقوق اسلامي(فقه و حقوق سابق)، شماره 7، 1384.

  2- "نگرشي بر مسئوليت  مدني تصميم گيرندگان قضايي" مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 72، 1385.(علمي -پژوهشي)

  3- "مسئوليت مدني دولت از ديدگاه فقهي" فصلنامه حقوق اسلامي(فقه و حقوق سابق)، شماره 30، 1390..(علمي -پژوهشي)

  4- "نقدي بر ضمانت قهري كفيل مقرر در ماده 740 قانون مدني"، فصلنامه
    حقوق اسلامي شماره 35 (علمي -پژوهشي)

  5- "گواهي زنان" چاپ شده در فرهنگ فاطمي سال 1393

  6 -"مطالعه تطبيقي مبنا و مسئوليت مدني دولت" حقوق تطبيقي نامه مفيد،شماره 103،تابستان 94(علمي -پژوهشي)

  7- "مباني و قلمرو كفالت قهري ازمنظر فقه و حقوق " فصلنامه حقوق اسلامي ، شماره 41 ،تابستان 93،(علمي-پژوهشي)

  8-"شخصيت حقوقي شركتهاي چند مليتي و آثار آن" مشترك با خانم حانيه ذاكري نيا .نامه مفيد ،شماره 97،تابستان 1392 .(علمي -پژوهشي)

  9-"بررسي تحليلي - تطبيقي بيمه اتكايي در فقه ، حقوق ايران و اتحاديه اروپايي"
    مشترك با خانم فضه سليمي ،فصلنامه ديدگاههاي حقوقي قضايي، شماره 62،تابستان 1392 .(علمي -پژوهشي)

  10-ممتنع شدن اجراي قرارداد با نگرش تطبيقي به فقه
   ، حقوق ايران و كامن لا"مشترك با خانم مونا استادي، پژوهش تطبيقي حقوق اسلام وغرب ،شماره اول ،پاييز 93 ،فصلنامه حقوقي دانشگاه قم..(علمي -پژوهشي)

  11-بررسي نقش ابراز اراده و روشهاي آن در ايقاع"مشترك با خانم
   حانيه ذاكري فصلنامه مدرس علوم انساني (پژوهشهاي حقوق تطبيقي)،شماره 90 ،زمستان94 .(علمي -پژوهشي

  12-برچسب گذاري محصولات اصلاح ژنتيكي؛ موضوع اختلاف نظام حقوقياتحاديه اروپا و ايالات متحده"مشترك ب
   آقاي روح الله رضايي ،فصلنامه اخلاق زيستي،شماره 20 ،تابستان 95..(علمي -پژوهشي)
  13-"بررسي آثارو احكام
    طلاق رجعي با در نظر گرفتن وضعيت حقوقي مطلقه رجعيه)مشترك با آقاي حسينعلي عبد المجيدي،آموزه هاي فقه مدني،بهار و تابستان 95،شماره13،..(علمي -پژوهشي) 

  14-آثار فقهي حقوقي رجوع از لعان در نفي ولد"مشترك با خانم
    مليحه سادات حسيني بهارانچي ،مجله فقه و حقوق خانواده (نداي صادق) دانشگاه امام صادق عليه السلام،دوره 19 ،شماره 61،زمستان 1393 (علمي -ترويجي)

  15-شركتهاي چند مليتي:سرمايه گذاري مستقيم خارجي :انتقال و انتشار فناوري"
   مشترك با خانم  فهيمه فيروز بخت ،مجله پژوهشهاي حقوق خصوصي، ش 3 ،بهار و تابستان93 .

   16-مالكيت فضا و قرار درنظام حقوقي اسلام و غرب: مشترك با آقاي جمشيدميرزايي،مجله پژوهش تطبيقي اسلام و غرب،دوره 2،ش 3 ،پاييز 1394.(علمي -پژهشي)

  17-"نگاهي نو به ماهيت عقد ضمان در پرتو ماهيت و هدف از تشريع آن"،مجله كاوشي نو در فقه،شماره 85،پاييز 1394،{فصلنامه علمي پژوهشي).

  18-"وضعيت حقوقي افراد مبتلا به سندرم داون "مشترك با دكتر
     ناصر قربان نياو معصومه احساني،فصلنامه حقوق پزشكي،ش 32،پاييز 1392(علمي پژوهشي)
  19-"اعمال حقوقي افراد مبتلا به سندرم داون" مشترك با خانم
   معصومه احساني،فصلنامه حقوق پزشكي،ش 41،تابستان 1396،(علمي پژوهشي)

  20-"اثر رد تعهد به نفع ثالث بر قرارداد"
   مشترك با آقاي پيام محمدي،فصلنامه حقوق خصوصي،دوره 14 ،ش 1 ،بهار و تابستان 1396(علمي -پژوهشي)

  21-"حمايت از حق شهرت در پرتو حمايت حقوق مالكيت فكري با رويكرد تطبيقي"مشترك با آقاي
    عميد محمدي ، پژوهشهاي حقوق تطبيقي ،ش 97،پاييز 1396(علمي -پژوهشي)

  22-"پژوهش تطبيقي تشريفات اراده در ايقاع در حقوق اسلام و غرب"مشترك با خانم
    ذاكري نيا،فصلنامه پژوهش حقوق اسلام و غرب،سال سوم،شماره دوم،تابستان 1395

  23-"تاثير تمايز رويكردي حقوق مدرن و حقوق سنتي بر روش شناسي حقوقي" مشترك با خانم صفيه السادات ملاباشي،فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام وغرب،سال سوم،شماره چهارم،زمستان 1395.(علمي -پژوهشي)

  24-"تحليل و ارزيابي قابليت شرط سقوط خيار در ضمن عقد و استثنائات آن در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي به رويه قضايي"
     مشترك با آقاي جعفر نظام الملكي،مجله كاوشي نو در فقه،ش 93،بهار 1397(علمي -پژوهشي)
  25-"بررسي نهاد تحول عقد در فقه اماميه و حقوق ايران"
   مشترك با آقاي  ايمان صالح،حقوق اسلامي،سال پانزدهم،ش 58،پاييز 1397(علمي پژوهشي)

  26-"وضعيت فقهي حقوقي معادن در اراضي شخصي"مشترك با آقاي
   جواد سالمي،مجله مطالعات فقه وحقوق اسلامي سمنان،سال 11،شماره 21،پاييز و زمستان 1398
  .
  27-"كاربرد استنتاج بهترين تبيين در تفسير قانون" مشترك با آقاي
   پيام محمدي" دوفصلنامه علمي پژوهشنامه حقوق اسلامي، مقاله پژوهشي، سال بيس تويكم، شماره اول (پياپي 51 )، بهار و تابستان 1399.( علمي- پژوهشي)
  28- " مطالعه تطبيقي الزام به اجراي تعهد به عنوان شيوه اجرا در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي، مشترك با آقاي محمد مهدي معصومي، فصلنامه پژوهش حقوق تطبيقي اسلام و غرب، شماره 4، زمستان 1399( علميپژوهشي)
  29-" الآثارالمترتبه علي شروط مسئوليه الامين و عدمها"
   مشترك با آقاي محمد مهدي معصومي، فصلنامه عربي فقه اهل البيت ، ش 93 ، پاييز 2018 (علمي پژوهشي)
  30-"كيفيه جبر الخساره في المسئوليه خارج العقد بين الفقه والقانون" با مشاركت دكتر سيد مهدي ميرداداشي و محمد مهدي معصومي] فصلنامه عربي فقه الاهل البيت، ش 96، تابستان 2019( علمي پژوهشي)
  31- "
    ماهيت و شرايط تحول  قرارداد" ، با مشاركت  احمد حميدزاده،  نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر، ش 28، بهر و تابستان 99، (علمي پژوهشي).
  32- " نسبت ميان عقد استناد ناپإير و عقد
    غير نافذ مراعي، با مشاركت پِام محمدي عزيز، مجله مطالعات حقوقي شيراز،  ش 4، زمستان 99 ( علمي پژوهشي)

  33. "  34-" تاملي بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد پيش فروش  و قلمرو آن " با مشاركت فرزاد كريمي كلمتي، مجله مطالعات حقوقي معاصر، دوره 12، ش 22،بهار 1400( علمي- پژوهشي)

  34. " مسئوليت يا مصونيت دولت در قبال اعمال زيان بار حاكميتي (بازخواني جديدي از ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني) " ، مشترك با آقاي محمد بافهم، نشريه دانش حقوق مدني، ش 18، پاييز و زمستان 1399( علمي- پژوهشي).


  35-" چالشهاي اجتماعي- حقوقي وسايل نقليه خود ران( بدون راننده) و سياستهاي موجود در قبال آنها " مشاركت با روح الله رضايي و علي حداد زاده، مجله پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 18، ش 2 ، تابستان 1400 ( علمي - پژوهشي).
  36-"
  امكان سنجي ضمانت از اعيان خارجي در فقه و حقوق ايران  ، فصلنامه فقه، شماره 104، تابستان 1400( علمي پژوهشي).

  37- " تكليف تحليل حقوقي در نابرابري شهادت و حل آن براساس تفسير واژه­ها در بستر شكل گيري، مجله پژوهشهاي فقهي، شماره 3، پاييز 1400( علمي پژوهشي).

  38-" حمايت حقوقي از شخصيتهاي خيالي( كاراكترها) در حقوق آمريكا؛ رهاوردي براي حقوق ايران، مشترك با آقاي عميد محمدي، مجله مطالعات حقوق تطبيقي، شماره 1، بهار و تابستان 1400( علمي­_ پژوهشي).

  39-- " قراردادهاي پرواز با نماد مشترك از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه، حقوق آمريكا و اتحاديه اروپا"، مشترك با دكتر ابراهيم عبدي­پور و خانم خلود دريس، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، شماره 2، تابستان 1400( علمي_ پژوهشي).

  40-" بررسي قابليت اذن در ايجاد حق براي ماذون"، مشترك با آقاي علي جواديه، نشريه آموزه­هاي فقه مدني، شماره 24، پاييز و زمستان 1400( علمي_ پژوهشي).

  41- " بررسي تطبيقي امكان وجود شخصيت حقوقي براي سامانه هاي هوشمند در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق غرب" ، مشترك با دكتر رضاحسين گندمكار و آقاي محمد مهدي حميدي، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، ش 30، زمستان 1400( علمي- پژوهشي).

  42. " امكان سنجي ضمانت از دين آينده در فقه و حقوق ايران" ، مجله حقوق اسلامي، ش 71، اسفند 1400 (علمي- پژوهشي)

  43." مطالعه تطبيقي خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شيوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بين المللي"،مشترك با محمد نهدي معصومي، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، ش 23، پاييز 1401( علمي- پژوهشي) .

  44- "تحليل آثار ويروس كرونا بر قراردادها و  راهكارهاي پيش رو"، مشترك با دكتر رضاحسين گندمكار و مسلم پوركريمي،  فصلنامه حقوق پزشكي،  1401( علمي- پژوهشي).

  45. "مطالعه تطبيقي عدم ملازمه انتقال بانكي وجه با برائت ذمه صادر كننده از تعهد پايه"، مشترك با فرهاد بيات، مجله حقوق خصوصي؛ پايييز و زمستان 1401، ( علمي- پژوهشي) .

  46. " اجــبار اعــتباري در شرط ترك فعل حقوقي" ، مشترك با پيام محمدي مير عزيزي،  مجله آموزه هاي فقه مدني،  ش 26، اسفند 1401( علمي- پژوهشي) .

  47. "الاهليه للكفيل العيني" مشترك با ميثم حمود رمضان الركابي، المجله العراقيه للبحوث الانسانيه،  شماره 7a، 2022، ( علمي- پژوهشي) .

  48. " احكام  تكوين عقود اللازم و نطاقها "، مشترك با ميثم حمود رمضان الركابي، مجله الدراسات المستدامه، شماره 81/ ذ، 2023، ( علمي- پژوهشي) .

  49. " مطالعه تطبيقي اثر و قلمروي شرط ممنوعيت واگذاري حقوق قراردادي در حقوق ايران و انگلستان، مشترك با علي فرحاني پناه، مجله مطالعات حقوقي معاصر، ( علمي- پژوهشي) .

  ب: مقالات منتشر شده در نشريات يا كنفرانسهاي داخلي :    

     

  1-حق حبس زوجه .مقاله همراه با سخنراني در نشست تخصصي بين المللي حقوق خانواده :كشورهاي اسلامي 19-21 بهمن 1387 تهران
  2-تبيين ماهيت حقوقي انتقال الكترونيكي اعتبار با مشاركت فرهاد بيات .مقاله همراه با سخنراني در اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي 24-25 بهمن 1392

  3-فلسفه نابرابري شهادت زن و مرد در امت اسلامي، كنفرانس بين المللي امت اسلامي ، نوبت چاپ


  تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد : ازجمله راهنمايي و مشاوره هاي رساله و پايان نامه ها عبارتند از:

  الف: رساله دكتري
  1- راهنمايي


  - انتقال وجه از طريق نظام بانكي، فرهاد بيات، 1395 ( دانشگاه قم)
  -نقش إخبار اراده در ايقاع( با بررسي حقوق فرانسه و انگليس) ، حانيه ذاكري نيا، 1395( دانشگاه قم)
  -مطالعه تطبيقي حقوق مالكيت زمين بر فضا و قرار در حقوق ايران، فرانسه و انگليس، جمشيد
   ميرزايي، 1395( دانشگاه قم)
  -بررسي بنياد هاي نظري در حقوق سنتي و مدرن، صفيه السادات ملاباشي، 1396( دانشگاه قم)
  -مطالعه تطبيقي شيوه هاي جبران خسارت در حقوق ايران و كنوانسيونهاي بين المللي، محمد مهدي معصومي، 1397 (دانشگاه آزاد اسلامي قم)

  -نظريه تحول عقد در فقه، حقوق خارجي و حقوق قراردادهاي ايران، ايمان صالح، 1398( دانشگاه قم)
  -مباني تحول عقد
    و آثار آن در حقوق ايران و عراق، احمد حميد زاده، 1399 ( دانشگاه عدالت)

  -تحليل تفسير نظام‌مند (منطقي) در حقوق ايران و مقايسه‌ي آن با ساير شيوه‌هاي تفسير)، پيام محمدي مير عزيزي، 1399 ( دانشگاه قم)

  -نظريه عمومي حق بر شهرت(حمايت از حق شهرت در نظامهاي حقوقي كامن لا، سيول لا و ايران)، عميد محمدي، 1400 ( دانشگاه قم)

   2-مشاوره


  -رياست خانواده در روابط زوجين، سيد مهدي داد مرزي( دانشگاه قم)
  -تحليل حقوقي خطر توسعه در حقوق اروپا، آمريكا و ايران، سيد روح الله قاسم زاده( دانشگاه قم)
  -نقد و بررسي قابليت جبران كليه خسارت در فقه اسلامي، نظام حقوقي ايران و نظم حقوقي انگليس، خادم سربخش( دانشگاه قم)
  -مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از خطر انتقال الكترونيكي وجوه در حقوق اروپايي، آمريكا و ايران، فهيمه فيروز بخت، 1395( دانشگاه قم)
   -محدوديتهاي توافقات عمودي در حقوق رقابت ايران و اتحاديه اروپا، جواد حاضري، 1397( دانشگاه قم)
  - مسئوليت مدني ناشي از امداد و نجات در حقوق ايران،
   انگليس و آمريكا، حسين عبدالحميد، 1399( دانشگاه قم)

  -مبنا  و ماهيت حريم در حقوق ايران و فقه مذاهب، رويا صارمي جويباري، 1398 ( دانشگاه قم)

  -ابعاد حقوقي قراردادهاي پرواز با نماد مشترك(كدشيرينگ(، خلود دريس، 1399( دانشگاه قم)

  -بررسي حقوقي تشكيل قرارداد توسط  سامانه هاي هوشمند، محمد مهدي حميدي، 1399 ( دانشگاه قم)

  -مسئوليت مدني  ناشي از عدم نظارت شهرداري، فرج محمد قلي زاده، 1400( دانشگاه قم)


  ب: پايان نامه كارشناسي ارشد
  1-راهنمايي

  -تحليل حقوقي انتقال اجرايي و مشروعيت فقهي آن، مهدي رحيمي
  - وضعيت حقوقي مطلقه رجعيه، حسينعلي عبدالمجيدي
  -قواعد حاكم بر حل اختلافات وكيل و موكل، زينب روز بهاني
  - بررسي ماده 117 قانون ثبت و معاملا معرض وثيقه گذاران، حمي رضا ميرزايي
  - تحديد مسئوليت در حمل و نقل دريايي كالا( مطالعه تطبيقي با كنوانسيونهاي بين المللي و حقوق فرانسه) ، مريم ابوالفتحي پور
   - تاثير مقررات ثبتي بر مقررات مدني، فرهاد فرخي
  -وضعيت حقوقي نكاح مسيار و مقايسه آن با نهادهي مشابه، گيتي رضايي
  - تاثير انحلال نكاح بر مهريه، محمد جواد شمس الدين مطلق
  - بررسي شرط مسئوليت امين، داود شركتي
  - مطالعه تطبيقي حضانت و سرپرستي در حقوق ايران و اگليس، مژگان حسيني
  -تمايز آثار حقوقي ناظر به مطلقهدر طلاق رجعي و بائن، مريم شمس آبادي آراني
  - مسائل حقوقي ناشي از تعارض ميان افت واقعي و منطقه اي در
   معاملات املاك، ابراهيم يوسفي
  - بررسي وضعيت حقوقي وصيت مبهم و مردد در حقوق اسلامي، مهدي سخنور
  - تزاحم حقوق زوجين در حقوق اسلامي، فاطمه زاهدي پور
  -بررسي قواعد حاكم بر اختلاف ضامن و مضمون عنه، سرور محامدي
  - مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از تئليد و عرضه مواد غذايي تراريخته ژنتيكي، روح الله رضايي
  - مقايسه قواعد حاكم بر بيمه بدنه اتومبيل و شخص ثالث در جبران خسارت، سيد علي رضوي
  - مسئوليت مدني گيرنده مال در معرض فروش در حقوق و فقه اسلامي، الهه سادات صادق زاده
  -شيوه هاي حل اختلاف در اطراف عقد كفالت، آزاده مالكي نژاد
  - مباني و قلمرو كفالت قهري، فاطمه عباسيان
  -مطالعه تطبيق نشوز زوج در فقه اسلامي، حقوق ايران و مصر، فاطمه مهدوي نژاد
  - مسئوليت مدني ناشي ز ساخت و سازهاي غير مجاز در حقوق ايران و انگليس، ناصر نخعي
  - مسئوليت مدني مدير بيمارستان، ابراهيم مومني
  - ماهيت حق مالكيت بر ميراث فرهنگي، مريم گروسي
  - تاثير اسلام آوردن زوجه بر رابطه زوجيت در فقه مذاهب اسلامي، حمزه شاهبان پيشه
  - بررسي مسئوليت مدني دندان پزشكاان، مريم محمدي
  - نوآوري قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 و مباني آن، مهسا فقيهي نژاد
  - حق فرزند آوري در فقه وحقوق ، وجيهه سادات حسيني
  - مسئوليت مدني در رقبال آلودگيهاي ناشي از پسماند، بهرام كاويان پور
  - كاركرد قاعده فقهي اذا زال المانع عاد الممنوع در مقررات حقوقي، هانيه نصرالله
  - مسئوليت مدني شهرداري در قبال زيانهاي ناشي از حيوانات موذي، اعظم قائمي
  - مسئوليت مدني ناشي از حوادث هسته اي، معصومه يحيي مزداراني
  - مسئوليت مدني مراكز معاينه فني خودرو، نعمت الله چپويي
  - مسئوليت مدني آرايشگر در قبال آسيب رساني به مشتري، مريم حاج احمدي
  - مسئوليت مدني سرپرست خانوار در ترك وظايفش، ناهيد تيموري
  - مسئوليت مدني ناشي از سازه هاي متعارف در قبال زيانهاي ناشي از حوادث قهري، هادي انتشاري گوراب
  - جايگاه حق تقدم در حقوق اران و تاثير آن بر اعمال حقوقي منافي، مريم سجادي


  2-مشاوره
  - تبديل شركتها در حقوق ايران و انگليس،  مهدي صاحبي
  - آثار تعهد در حقوق ايران و مقايسه آن با فقه اسلامي  ، مجيد سپهري
  - ماهيت، احكام و آثار اوراق مرابحه  ، حسن علي پور
  - رفتار فرصت طلبانه در قراردادها: از منظر تحليل اقتصادي حقوق،  عارفه آقاكريم علمار
  - وضعيت حقوقيي طفل متولد از رحم جايگزين در حقوق ايران، آمريكا و انگليس،  زينب السادات مسعوديان
  - مقايسه ويژگيها، احكام و آثار امانتداري تجاري با عقد وديعه،  حميده آزاد
  - شرط طلق بودن مورد معامله،   عطيه صباغي
  - حدود اختيارات و تكاليف امين قضايي،  علي وليخاني
  - مسئوليت مدني ناشي از انتقال بيماري از طريق مقاربت و خون،  وحيد نمازي قمصري
  - تحليل فقهي حقوقي ايقاع مشروط،  حامد ملكشاهي

   

  عضويت در واحدهاي پژوهشي- مدير گروه مسايل فقهي حقوقي پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

   

  تعداد بازديد اين صفحه: 42286
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشکده حقوق - گروه حقوق خصوصی
  مجری سایت : شرکت سیگما