دوشنبه 14 اسفند 1402   08:42:33
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 210400
تعداد بازديد از سايت: 128804025
تعداد بازديد زيرپورتال: 210400
اين زيرپورتال امروز: 33
در امروز: 10504
اين صفحه امروز: 33
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
  پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401 18:29:42
  گروه حقوق بین المللگروه حقوق بین الملل
  اعضای هیأت علمیاعضای هیأت علمی
  Mashadi
  1391/6/15 چهارشنبه   دكتر علي مشهدي
  محل كار  دانشكده حقوق
  سمت  عضو هيأت علمي
   
  تلفن محل كار  32853614-025
   
   
   
   
   
     نام:
   علي

  نام خانوادگي: مشهدي

  پست الكترونيكي: droitenviro@gmail.com

  وب سايت شخصي droitpublic.sdil.ac.ir

  آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده حقوق

  شماره تماس: 32853311 داخلي 3614  مستقيم: 32853614-025

  دانشكده: حقوق

  گروه: حقوق عمومي و  بين الملل

  مرتبه علمي:  دانشيار پايه 10              

     سوابق تحصيلي


  كارشناسي:
  حقوق؛ حقوق قضايي؛ سالتحصيلي 82-81؛ دانشگاه قم

  كارشناسي ارشد: حقوق؛ حقوق محيط زيست؛ سالتحصيلي 86-85؛ دانشگاه شهيد بهشتي

  دكتراي تخصصي: حقوق؛ حقوق عمومي؛ سالتحصيلي 90-89؛ دانشگاه شهيد بهشتي

  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : ضمانتهاي حقوقي مقابله با آلودگي هوا در حقوق ايران و فرانسه(درجه عالي و نمره 19).
  عنوان پايان نامه دكتري : تحول حق بر محيط زيست در حقوق عمومي ؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه(درجه عالي و نمره 50/ 19)

  آشنايي با كشور و فرصت مطالعاتي خارجي:  فرانسه، اسلووني، اتريش، تركيه.
   


  سوابق كاري و اجرايي
  - دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه قم از مهرماه 1394(گروه حقوق عمومي و بين الملل)
  - استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم از مهر ماه 1390( گروه حقوق عمومي و بين الملل)
  - معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه(عضو گروه حقوق عمومي)1386
  - اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري 1387
  - معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي نهاد رياست جمهوري( عضو گروه  پژوهشي حقوق عمومي ) 1388
  -عضو كميته تخصصي حقوق محيط زيست شوراي تحول علوم انساني 1398- 1400
  -معاون گروه حقوق عمومي و بين الملل1390تا1392
  -مدير عامل صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم از دي ماه 92
  -معاون آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي پرديس دانشگاهي از خرداد 93
  -مدير گروه مقطع دكتري حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه آزاد، علوم و تحقيقات قم، تير93
  -معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده حقوق، ارديبهشت94
  -عضو شوراي صنفي اساتيد دانشگاه قم 1398
  -مشاور حقوقي آستان حضرت معصومه در امور موقوفات 1389
  -كارشناس مميزي واگذاري اراضي1383
  -كارشناس حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي1384
  -كارشناس حقوقي  سازمان جهاد كشاورزي قم1386 
   


  زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه

  1- حقوق عمومي تطبيقي

  2- حقوق محيط زيست

  3-فلسفه حقوق
  مقالات و پژوهش ها

  الف- مقالات در مجلات

  1-     مشهدي ، علي، «بررسي وشناسايي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي( از قواعد داخلي تا تلاش­هاي بين المللي(دانلود)»، مجله علمي- پژوهشي علوم محيطي، پاييز 1386 .

  2-    مشهدي ، علي، «مديريت پسماندها در حقوق ايران و فرانسه » ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 39، ش 3، پاييز 88..

  3-    مشهدي ، علي، «اصول و معيارهاي كنترل قضايي اداري در حقوق سوئيس(دانلود)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 51، ش 1، پاييز 1391

  4-    مشهدي، علي، «حقوق محيط زيست دريايي و گسترش پديده كشند سرخ در منطقه خليج فارس»، سالنامه ايراني حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي، شماره چهارم ،1388.

  5-    مشهدي، علي، «بررسي حقوقي افزايش پديده ريزگردها در ايران و كشورهاي همسايه»، سالنامه ايراني حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي، شماره پنجم ،1388.

  6-    مشهدي، علي، «جايگاه حق بر محيط زيست سالم در حقوق فرانسه»، مجله پژوهش­هاي حقوقي شهر دانش، ش 18، 1389.

  7-    مشهدي، علي، «تحولات اخير حق برمحيط زيست در حقوق اساسي فرانسه» ، نشريه حقوق اساسي، شماره 11، تابستان 1388.

  8-    مشهدي، علي،(مترجم)، «آيين مند نمودن حقوق محيط زيست : بررسي كنوانسيون آرهاس، نوشته مارك پالمرتز»، ( ترجمه)، مجله حقوقي داور، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره دوم، زمستان 1388.

  9-    مشهدي، علي، «معيارهاي تفكيك صلاحيت­هاي قواي مجريه و مقننه در رويه ديوان عدالت اداري(دانلود)»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 17 و 18 ، پاييز و زمستان 88.

  10-مشهدي، علي،«بررسي نظام حقوقي نهادهاي تصميم گير جمعي در ساختار قوه مجريه ايران»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 19و20 ، بهار و تابستان 89.

  11-مشهدي، علي، «توجيه و نقد كنترل پذيري صلاحيت­هاي تخييري قوه مجريه(دانلود)» ، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 19و20 ، پاييز و زمستان 89.

  12-مشهدي علي، «نقدي بر رويكرد تحديدي قانونگذار بر اختيارات دولت(دانلود)»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، شماره 24، صفحه7-18، 1389.

  13-مشهدي، علي، «مسئوليت مدني ناشي از آلودگي  هوا(دانلود)»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش  25، 1391.

  14-مشهدي، علي، «ضمانت اجراي كيفري مقابله با آلودگي هوا در حقوق فرانسه(دانلود)» ، چاپ شده در كتاب، حقوق محيط زيست ، نظريه ها و رويه ها(دانلود) ، انتشارات خرسندي، چ اول، بهار 1388، ص275 به بعد.

  15-مشهدي، علي، اسماعيل كشاورز،«تأملي بر مباني فلسفي حق بر محيط زيست  سالم(دانلود)»، پژوهشنامه حقوق اسلامي، ش 36، زمستان 1391.

  16-مشهدي علي، حسن فرج دنيوي، «مفهوم و مباني حادثه پيش بيني نشده مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه»،مجله پيك نور علوم انساني ، دانشگاه پيام نور، 1389.

  17-فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي، «تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيطي، رويكرد فقهي- حقوقي(دانلود)»، چاپ شده در كتاب اخلاق و محيط زيست، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1389.

  18-فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي، «ارزش ذاتي وارزش ابزاري در فلسفه محيط زيست، از رويكردهاي فلسفي تا راهبردهاي حقوقي(دانلود)»، مجله علمي پژوهشي فلسفي وكلامي دانشگاه قم ،زمستان 88
  19- فهيمي، عزيزالله
   و علي مشهدي، « مباني فلسفي ارزش در حقوق محيط زيست»، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، ش چهارم، زمستان 1388. 

  20- فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي ، «فقه شيعه و تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيطي(دانلود)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 50، ش 1، بهار 1390.

  21-سيد فاطمي، سيد محمد قاري و علي مشهدي، «ماهيت حق بر محيط زيست»، مجله دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ويژه نامه شماره 6، 1390.

  22-سيد فاطمي، سيد محمد قاري  و علي مشهدي «تحولات نظريه حقوق طبيعي مدرن»، پژوهش حقوقي، فصلنامه علمي تخصصي دانشگاه قم، ش2، بهار 1390.

  23-مشهدي، علي، منصوره صديقيان كاشاني، «تعهدات دولت‌هاي ساحلي حوزۀ خليج فارس در مقابله باكشند سرخ»، پژوهش هاي حقوق بين الملل، ش 46، تابستان

  24- امير ارجمند اردشير و علي مشهدي،« حمايت كيفري از آلودگي هوادر حقوق ايران و فرانسه»، مجله دادگستر،ش 39، شهريور 1389.

  25-  فريادي مسعود و علي مشهدي، «نظام حقوقي مالكيت زمين و ارتباط‌ آن با پديده زمين خواري»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 15، 1388.

  26-مشهدي، علي و همكاران،« مطالعه تطبيقي جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران و ساير كشورها(دانلود)»،مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 21 و 22، تابستان 1389.
   
  27-فاورو، لويي، « اصول سازماني دولتهاي فدرال»، ترجمه علي مشهدي، فصلنامه سروش عدالت، شماره 13، بهار 1391.
  28-عبدالهي، محسن، علي مشهدي و مسعود فريادي،« ارزيابي حقوقي استانداردهاي آلودگي هوا در منابع ثابت آلاينده(دانلود)»، علوم محيطي، ش دوم، زمستان 1391. 

  29-دالرپ، دورد،«افزايش نقش نمايندگي سياسي زنان؛ رويكردي نو به سهميه هاي مبتني بر جنسيت»،ترجمه علي مشهدي، فصلنامه حقوق عمومي، ش 10 و 11، پاييز 1392، صص101-116.

  30-شاهي، احد و علي مشهدي،«مطالعه تطبيقي شرايط موجهه بودن فعل زيانبارمقام صالح قانوني و مأمور؛حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزاير ,...»، دو فصلنامه حقوق تطبيقي، ش 101، بهار و تابستان 1393.
   
  31-مشهدي،علي،« اساسي سازي حق بر محيط زيست در حقوق ايران و فرانسه(دانلود)»،مجله حقوق تطبيقي، دانشگاه تهران، پاييز و زمستان 1393،صص 580-559.

  32- مشهدي، علي و محمد علي يار محمدي،« شروعي بر پايان صيد نهنگ؛ تأملي بر رأي مارس 2014 ديوان بين المللي دادگستري»، فصلنامه علمي-پژوهشي حقوق و روابط بين الملل، ش1، زمستان 1393.

  33-مشهدي، علي،«ابطال تصميم كميسيون ماده7 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز»، دوفصلنامه رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري،ش1، پاييز و زمستان 1393.

  34-محتشمي، ميترا و علي مشهدي،«مكانيزمهاي حقوق مالكيت فكري در رفع موانع انتقال تكنولوژيهاي پاك»،(دانلود)، فصلنامه پايداري، توسعه و محيط زيست، ش 3، زمستان 1393.
   
  35-مشهدي، علي،« از توسعه پايدار تا توسعه«پاي دار»!تأملي بر كتاب حقوق محيط زيست و توسعه پايدار»،فصلنامه نقد كتاب فقه و حقوق، دوره1، ش 1، 1394.

  36-مشهدي، علي،«از عمومي شدن حقوق خصوصي تا خصوصي شدن حقوق عمومي»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش2، 1394.

  37-مشهدي، علي و ميترا محتشمي«تأملي بر نسبت ميان حقوق مالكيت فكري و حقوق محيط زيست(دانلود)»،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي دانشگاه تهران،ش3، پاييز 1394.

  38- مشهدي، علي و مهناز رشيدي،«تأثير تحريمهاي وضع شده عليه ايران بر محيط زيست، انرژي و انتقال تكنولوژي( دانلود)»،فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش46، بهار 1394.

  39-مشهدي، علي، رضا محسن آييدي، « نقد رأي شعبه ديوان عدالت اداري با موضوع «اعتراض به تنزل يك گروه به مدت يكسال»، فصلنامه رويه قضايي، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394.صص 86-77.

  40-مشهدي، علي،« نقد رأي « رد صلاحيت به دليل صداقت در بيان عيوب خود»، فصلنامه رويه قضايي، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394، صص 96-87.

  41-مشهدي، علي، «تأملي بر رويكردهاي حمايت از ميراث فرهنگي از منظر فقه حكومتي»، فقه و حقوق اسلامي، ش 10، تابستان 1394.

  42-فهيمي، عزيزاله و علي مشهدي،« نسبت دين و حقوق محيط زيست، رويكرد اسلامي»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي، ش8، بهار و تابستان 1394. صص80-63.

  43- مشهدي، علي و مسعود فريادي،«تأثير سياست تقنيني بر نرخ رشد جمعيت در ايران»، دوفصلنامه مطالعات جنسيت و خانواده، تابستان 1394، صص 91- 67.

  44- مشهدي، علي و عطيه شاه حسيني، پيشگيري از خسارات زيست‌محيطي در پرتو طرح 2001 كميسيون حقوق بين‌الملل مبني بر پيشگيري از آسيب فرامرزي ناشي از فعاليت‌هاي خطرناك،( دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش2، تابستان 1395، 273- 295.

  45- مشهدي، علي، تأملي بر نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر صلاحيتهاي تشخيصي،(دانلود)، تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، ش74، تابستان 1395،صص 210-193.

  46-مشهدي، علي، سجاد محمدلو، مطالعه تطبيقي مفهوم و معيار حق حريم خصوصي، (دانلود)، پژوهشهاي حقوق تطبيقي، ش2، تابستان 1395، 146-125.

   

  47-مشهدي، علي، دولت و محيط زيست؛ از رويكردهاي بدون دولت تا رويكردهاي مشاركتي، فصلنامه دولت پژوهي، ش 8، زمستان 1395.
   
  48-مشهدي، علي، آيت الله جليلي، تأثير انديشه هاي حقوقي بر شكل گيري قانون اساسي در حقوق اسلام و غرب با تأكيد بر انديشه شهيد بهشتي،(دانلود)،  پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، ش4، زمستان 1394.


  49-مشهدي، علي و عطيه شاه حسيني،خصوصي سازي مسئوليت در جبران خسارات زيست محيطي،(دانلود)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي دانشگاه تهران، ش2، تابستان 1396.

  50-مشهدي، علي و عطيه شاه حسيني، جبران خسارات زيست محيطي بر اساس طرح 2006 كميسيون حقوق بين الملل مبني بر  اصول تخصيص زيان در موارد آسيب فرامرزي ناشي از فعاليتهاي خطرناك،( دانلود)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش 55، 1396، صص 165-141.

  51-مشهدي، علي و سميه فرهادنيا، شكايت از شهرداري و تقدم رسيدگي در كميسيون مشاغل مزاحم، دوفصلنامه رويه قضايي، ش2، پاييز و زمستان 1395.

  52-مشهدي، علي و رعنا گائيني، اقامه دعواي خسارت تأخير تأديه عليه دولت؛ افسانه يا واقعيت، دوفصلنامه رويه قضايي، ش3، پاييز و زمستان 1395.
   
  53-مشهدي، علي، فاطمه دادگر، رعايت اصول دادرسي و صلاحيت در مراجع شبه قضايي، دوفصلنامه رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري، ش4، بهار و تابستان 1396.

  54-مشهدي، علي و آيت الله جليلي، دستور گرايي از منظر شهيد بهشتي در پرتو نظريه امت و امامت،(دانلود)، فصلنامه علمي- ترويجي فقه حكومتي، ش 3، تابستان 1396.
   
  55-مشهدي، علي و آزاده رستگار، تغييرات آب و هويي، حقوق بشر و لزوم تأسيس ديوان بين المللي محيط زيست، فصلنامه تحقيقات سياسي و بين المللي، ش 35، تابستان 1397.

  56-مشهدي، علي،  تحليل مباني و مسائل هزينه دادرسي در دعاوي اداري؛  مورد پژوهي ديوان عدالت اداري،(دانلود) فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش 59، تابستان 1397.

  57- مشهدي، علي، موسي كرمي و حسين حبيبي كجيدي، اسيد پاشي بر روي زنان از منظر نظام بين االمللي حقوق بشر و نظام حقوقي اسلام، فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و  غرب، بهار 1397.
   
  58-مشهدي، علي و صديقه قارلقي، معافيت مالياتي در مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي، دوفصلنامه رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري، ش4، بهار و تابستان 1396.

  59-مشهدي، علي و اسماعيل كشاورز،خصوصي سازي وظايف واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجراي در حقوق ايران و فرانسه، فصلنامه حقوق اداري، ش15، تابستان 1397.

  60-نيسي، فرانك و علي مشهدي، تعهدات فرهنگي دولتها در حقوق بين الملل، فصلنامه مديريت فرهنگي، ش 41، پاييز 1397.

  61-مشهدي، علي، حمايت اساسي از محيط زيست؛ مورد پژوهشي قوانين اساسي حوزه آمريكاي لاتين،(دانلود)، پژوهشنامه حقوق تطبيقي، ش1، بهار و تابستان 1395، صص 23-9.
   
  62-لساني، بهزاد و علي مشهدي، حفاظت از محيط زيست توسط شهروندان و سازمانهاي مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم و سي چهارم قانون اساسي،(دانلود)، فصلنامه دانش حقوق عمومي، ش21، پاييز 1397.
  63-مشهدي، علي و آيت الله جليلي،معيارهاي نظارت قضايي بر صلاحيت هاي اختياري مقامات اداري در حقوق ايران، فرانسه و آلمان،(دانلود)، فصلنامه حقوق اداري، ش 18، بهار 1398.

  64-مشهدي، علي، احسان شكيب نژاد و موسي كرمي، خشونت برخط عليه زنان از منظر حقوق بين الملل بشر، مجله جنسيت و خانواده، ش2، پاييز و زمستان 1396. صص 71-92.

  65-مشهدي، علي، حسن خسروشاهي و مريم سپردار، بررسي الزامات حقوقي زيست محيطي  صنعت بالادستي نفت و گاز و...، پژوهش حقوق عمومي، ش 62، بهار 1398.

  66-مشهدي، علي و سيد بهزاد لساني، حفاظت از محيط زيست توسط شهروندان و سازمانهاي مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم و سي چهارم قانون اساسي، فصلنامه دانش حقوق عمومي، پاييز 1397.
   
  67-مشهدي، علي، الگوي پارلماني عقلاني شده؛ با نگاهي به حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه فقه حكومتي، ش 6، پاييز و زمستان 1397.

  68- اكبري نرگس و علي مشهدي، تهديدها و تعهدات زيست محيطي  دولت تركيه در اجراي پروژه گاپ  نسبت به آثار سوء زيست محيطي در ايران، مجله حقوقي بين المللي، ش 61، پاييز و زمستان 1398.

  69-سيد آبادي زهرا، علي مشهدي و  برزو همتي، نقش آموزشهاي مهارت محور افسران پليس در مديريت انتظامي جرايم، فصلنامه دانش انتظامي، ش 16، زمستان 1396.

  70-مشهدي، علي و موسي كرمي، حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو كنوانسيون 2011 استانبول، فصلنامه حقوق عمومي، ش 2 ، تابستان 1399.

  71-مشهدي، علي، جليلي مراد آيت الله و دبيرنيا، عليرضا، جايگاه دستورگرايي جوهري در انديشه حقوق اساسي و اسلامي شهيد بهشتي، فصلنامه حقوق اسلامي، ش 62، پاييز 1398.

  72-مشهدي، علي و سيد محمد حسين ميرزاده، نقش زبان استراتژيك در تفسير  اسناد و متون حقوقي بين المللي، فصلنامه سازمانهاي بين المللي، ش 9، زمستان 1398.

  73-مشهدي، علي و ژاله غني كله لو، تاملي بر انعكاس تاريخي مفاهيم و اصول حقوق اداري در سياستنامه خواجه نظام الملك طوسي، فصلنامه پژوهشهاي نوين حقوق اداري، ش 1. زمستان 1398.

  74-مشهدي، علي و ژاله غني كله لو، ده فرمان مالي اسلامي؛ تأملي بر برخي قواعد و اصول نظام مالي اسلامي بر اساس سياستنامه نظام الملك، فصلنامه ادبيات و پژوهشهاي ميان رشته اي، ش 3، بهار و تابستان 1399. 

  75-رشيدي، مهناز و علي مشهدي،
  مهمترين راهكارهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در واكنش به ترور سردار سليماني، پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، ش2، تابستان 1399. 

  76- قارلقي, صديقه, مشهدي, علي. (1399). The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle، فصلنامه پژوهشهاي نوين حقوق اداري، ش2، بهار 1399.

  77-مشهدي، علي، مبارزه با پيوند غيرقانوني عضو از چشم انداز نظام بين المللي حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشكي، ش52، بهار 1399.

  78-لساني، بهزاد، علي مشهدي، سيد احمد جبيب نژاد و محمد حبيبي مجنده، راهكارهاي حفاظت از محيط زيست در فعاليتهاي اقتصادي ايران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش3، پاييز 1399.
   
  79-مشهدي، علي، بهنام سالم و اميد نياقي، تروريسم زيست محيطي؛ تحليل ساختار شناسي انواع و مرتكبان آن، فصلنامه سياست دفاعي، ش 36، بهار 1398.
   
  80-كريمي، منظر، علي مشهدي و محمد باراني، مباني فقهي حقوقي ايران در مقابله با رفتارهاي آلوده كننده هوا، مطالعات فقهي- فلسفي، شماره 2، تابستان 1399.

  81-مشهدي، علي، نرگس اكبري، تعهدات دولتهاي حوضچه هريرود در احداث تاسيسات آبي، مجله حقوقي بين المللي، ش 63،  پاييز 1399.

  82-مشهدي، علي و حسن محمدي، دامنه صلاحيت كميسيون بند20 ماده 55 قانون شهرداري ها، دو فصلنامه رويه قضايي، ش8،  زمستان 1398.

  83-مشهدي، علي، علي دارايي و صديقه قارلقي، شرايط استثنايي و استثناي حاكميت قانون؛ مورد پژوهشي رويكرد خبرگان قانون اساسي به وضعيتهاي اضطراري، فصلنامه پژوهشهاي نوين حقوق اداري، ش4، 1399.

  84-كاوياني، اميرسعيد، علي مشهدي و فرامرز عطريان، تحليل لايحه جامع شفافيت و تأثير آن بر كاهش فساد و ارتقاء سلامت اداري، فصلنامه تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل، ش47، زمستان 1399. 

  85-مشهدي، علي و مائده پوربرخورداري،ضرورت حمايت حقوقي از فعاليتهاي صنعت نساجي، مجله صنعت و دانشگاه، ش43،  تابستان 1398.

  86-كوثري، وحيد و علي مشهدي،مهسا سلمان نوري، نقدي بر اعلاميه 1990 قاهره پيرامون حقوق بشر و اسلام، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي، ش16، پاييز و زمستان 1398. 57-74.  

  87-دارايي، علي، علي مشهدي و صديقه قارلقي، تأملي بر ده برداشت از جايگاه قوه مقننه در انديشه خبرگان قانون اساسي 1358، فصلنامه مطالعات حقوقي معاصر، ش21، زمستان 1399.

  88-فيروزه احمدي، علي مشهدي و فرامرز عطريان، سهم فضاي مجازي در حكمراني الكترونيك با تأكيد بر تضمين حقوق شهروندي، فصلنامه حقوق پزشكي، ش12، 1397.

  89-نيلوفر صادقي، علي مشهدي، كاربرد فناوري نانو از منظر حقوق بين الملل محيط زيست، فصلنامه مطالعات بين المللي، ش67، زمستان 1399. 

  90- نرگس اكبري، حسين كاظمي، علي مشهدي، ابعاد حقوقي بهره برداري از هيرمند، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش 68. زمستان 1399.  

  91-پاكسرشت، محمد حسن، داريوش بابايي و علي مشهدي، ناكارآمدي و عدم حاكميت قانون در عرصه  قوانين كيفري كار در نظام حقوقي ايران، فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري، ش4، زمستان 1399.

  92-دارايي، علي، علي مشهدي و صديقه قارلقي، تأملي بر ده برداشت از جايگاه قوه مقننه در انديشه خبرگان قانون اساسي 1358، مطالعات حقوقي معاصر،  زمستان 1399.

  93-مشهدي، علي، حفاظت از آبها در منازعات مسلحانه از منظر قواعد حقوق بشردوستانه بين المللي، مجله آب و فاضلاب، ش 7، 1399.

  94-مشهدي، علي و مهتاب دقيق، حمله عليه تأسيسات حاوي نيروهاي خطرناك از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش 2، تابستان 1400.

  95-الهام حسني، مهدي بالوي و علي مشهدي، خود تنظيمي زيست محيطي: مفهوم، مباني و ابزارها، فصلنامه مطالعات حقوق انرژي، ش2، پاييز و زمستان 1399.

  96-علي دارايي، علي مشهدي و صديقه قارلقي، مفهوم قانون اساسي در انديشه خبرگان قانون اساسي ايران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش3، پاييز1400.

  97-رشيدي، مهناز، آزاده رستگار و علي مشهدي، منبع تعهد به ارزيابي اثرات زيست محيطي در پروژه گاپ تركيه، مطالعات حقوقي معاصر، شماره22، بهار 1400.

  98-مشهدي، علي، مسأله اسب ترواي حاكميت قانون؛ تآملي بر كنترل پذيري قضايي صلاحيت هاي  اختياري در انگلستان با نگاهي به حقوق ايران، پژوهشهاي نوين حقوق اداري، ش7، تابستان 1400. صص 82-59

  99- مشهدي، علي، موسي كرمي و احسان شكيب نژاد، حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو كنوانسيون بين آمريكايي پيشگيري، مجازات و حذف خشونت عليه زنان، فصلنامه علمي مطالعات حقوق بشر اسلامي، ش1، بهار 1400.

  100-مشهدي، علي، تأملي بر چالشهاي اخلاقي مدرنيته در مواجهه با حقوق محيط زيست، فصلنامه اخلاق زيستي، ش 36، 1400. صص 1-12.
   
  101-راشدي، مرضيه و علي مشهدي،تحليل جايگاه مديريت پسماند در قوانين برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه مطالعات علوم محيط زيست، ش3، پاييز 1400.

  102- مشهدي علي، عاطفه ميرديده، حمايت حقوقي از جنگل ها در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه، مجله تحقيقات حمايت و حفاظت ازجنگل ها و مراتع، ش37. بهار و تابستان 1400. صص 166-156.

  103-مشهدي، علي، آيت الله جليلي، تأملي بر جايگاه قوه مقننه در انديشه حقوق عمومي شهيد بهشتي، فصلنامه دين و قانون، ش 28، تابستان 1399.

  104-مشهدي، علي، موسي كرمي و احسان شكيب نژاد، تأملي بر حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتكل آفريقايي حقوق بشر و خلقها راجع به حقوق زنان در آفريقا، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي قضايي قوه قضائيه، ش 94، تابستان 1400، صص 151-171.
  105- مشهدي، علي، احسان شكيب نژاد، موسي كرمي، تأملي بر  نسبت ميان مفهوم وستفاليايي دولت- ملت و تضمين صلح جهاني از منظر حقوق بين الملل، فصلنامه انديشه هاي حقوق عمومي،  بهار و تابستان 1400، صص 76-59. 

  106-مشهدي، علي، تأملي بر آسيب شناسي كاركردي سازمانهاي تابعه قوه قضائيه از منظر تفكيك قوا، فصلنامه تحقيقات حقوقي، ش 95، پاييز 1400.صص 209-226. 

  107-مشهدي، علي، سيد محمد حسين ميرزاده، پيوست معنا به تفسير در متون حقوق بين الملل نسبت معيارهاي حقوقي با مفاهيم شناختي و انعكاس سياسي، پژوهشهاي حقوقي شهردانش، ش47، ص 259-279.

  108-احمدي، فيروز، علي مشهدي و فرامرز عطريان، تحول در مفهوم حكمراني؛ گذار از حكمراني سنتي به حكمراني مدرن الكترونيك، فصلنامه پژوهشهاي حقوقي ميان رشته اي، ش 2 تابستان 1400، صص 47-31.

  109- بيدار، زهرا، علي مشهدي و عليرضا دبيرنيا،تأملي بر جايگاه و آثار اصل گشايش در حقوق اداري مدرن، فصلنامه حقوق اداري، شماره 29، زمستان 1400،صص 26-9. 

  110- مشهدي، علي و سيده نرجس حبيبي، بررسي موعد تسليم اظهارنامه  موضوع ماده 57 قانون مالياتهاي مستقيم، فصلنامه راي، شماره 36، 1400. 

  111-كرمي، موسي، علي مشهدي و احسان شكيب نژاد، مروري بر منع خشونت عليه زنان در كنفرانسهاي جهاني ملل متحد راجع به مسائل زنان؛ روايت بيم ها و اميدها، فصلنامه انديشه حقوقي، ش7، 1400.

  112-ساردوئي نسب، محمد، مهدي بالوي، علي مشهدي و الهام حسني، خود تنظيمي زيست محيطي در شركتهاي نفت و گاز، مجله حقوق خصوصي، ش2، زمستان 1400، صص 319-341.
   
  113-دارايي، علي، علي مشهدي و صديقه قارلقي، تأملي بر مفهوم برابري در انديشه خبرگان قانون اساسي، مجله مطالعات حقوق تطبيقي معاصر، ش 25، زمستان 1400، صص 107- 133.

  114-مشهدي، علي، توجيه و نقد اختصاص سهيمه هاي مبتني بر جنسيت از منظر حقوق انتخابات پارلماني، مطالعات  جنسيت و خانواده، ش 16، بهار و تابستان 1400، 74- 68.


  ب-همايش ها

  1-    مشهدي، علي، مديريت پسماندها در حقوق ايران وفرانسه، سومين همايش ملي مديريت پسماند، 1386

  2-    مشهدي، علي، كيفرشناسي جرم آلودگي هوا در حقوق ايران و فرانسه، همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور،1387.

  3-    مشهدي، علي، حمايت كيفري از آلودگي هوا در حقوق ايران وفرانسه، هفتمين همايش دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست، با روريكرد آلودگي هوا ،اسفند 87.هتل المپيك.

  4-    مشهدي علي، نفش قوه مجريه در نهادهاي تصميم گير بين قوه اي، همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، آبان 1391.

  5-    مشهدي علي، دست يابي به فن آوري هاي دوست دار محيط زيست به عنوان اصلي در توسعه، همايش نقش ايران و كشورهاي منطقه در دستيابي به رهيافت هاي ريو×20، 1391.

  6-    مشهدي علي، محتشمي ميترا، "تنوع زيستي در حقوق مالكيت فكري" همايش بين المللي بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن، 1391.

  7-    محتشمي ميترا، مشهدي علي، "دستيابي به فناوري هاي دوستدار محيط زيست به عنوان اصلي در توسعه پايدار" همايش ملي انجمن متخصصان محيط زيست ايران، 1391.

  8-    فهيمي ، عزيزالله و علي مشهدي، فقه شيعه و تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيط، همايش ارزشها و اخلاق زيست محيطي در اسلام ، سازمان حفاظت محيط زيست، تير 1388.

  9-    فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي، مسئله ارزش در فلسفه محيط زيست ، همايش ارزشها و اخلاق زيست محيطي در اسلام ، سازمان حفاظت محيط زيست، تير 1388.

  10-فروتن عارفه و علي مشهدي، سازگاري اصل حفاظت از ميراث فرهنگي با اصل گردش آزاد كالاها در اسناد بين المللي، همايش حمايت از اموال فرهنگي و تاريخي در حقوق بين الملل، (مشترك با خانم عارفه فروتن)، دانشگاه بوعلي سيناي همدان، 1390.

  11-فروتن، عارفه و علي مشهدي، چالش­هاي مديريت پسماند الكترونيك در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي، اولين همايش بين المللي و ششمين همايش مديريت پسماند،   ارديبهشت 1391.

  12-صديقيان منصوره، نادري سميرا، مشهدي علي، مسئوليت بين المللي دولتهاي ساحلي خليج فارس در مقابله با كشند سرخ،  همايش بين المللي محيط زيست و ژئوپلوتيك خليج فارس، صفحه181، 1391.

  13-حكمتي، فاطمه و علي مشهدي،  آثار سوء اقدامات نظامي آمريكا بر محيط زيست عراق و افغانستان، دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان، مرداد 1392
  14- نجفي، محيا و علي مشهدي، اقتصاد سبز مبتني بر توسعه پايدار در پرتو سند ريو+20(دانلود)، كنفرانس بين المللي اقتصاد سبز، مازندران، ارديبهشت 1392، ص 10
  15- مشهدي، علي و مهناز رشيدي، تأثير تحريم ها بر محيط زيست و انرژي از منظر حقوق بين الملل، مطالعه موردي تحريم ايران(دانلود)، دومين همايش بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم، مازنداران، شهريور 1393.
  16- مشهدي، علي، داداشي، آزاده، تعهد به اطلاع رساني فجايع زيست محيطي در حقوق بين الملل(دانلود)، اولين همايش ملي ارزيابي مديريت و آمايش محيط زيست در ايران، همدان،1393.
  17-مشهدي، علي، حمايت از منابع ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي در چارچوب تعهدات كنوانسيون رم، اولين كنگره بين المللي كشاورزي سالم، تغذيه سالم و جامعه سالم، تهران، مرداد ماه 1394. 


  18-مشهدي، علي و رقيه عليپور،« آلودگي هاي دريايي خشكي محور و اسناد منطقه اي؛ رويكرد پروتكل2012 مسكو»، نخستين كنفرانس ملي علوم انساني و توسعه، استان فارس، تيرماه 1398.
   
  19-مشهدي، علي، پناهي، خاطره، مفهوم و مصاديق سلب مالكيت در حقوق اداري ايران، اولين كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و علوم انساني، 10 اسفند 96، دانشگاه آزاد كازرون.
   
  20-رمضاني، پونه و علي مشهدي،  بررسي نقش سازمانهاي مردمي غير دولتي در ارتقاء حقوق بشر در كشورهاي جهان سوم، دومين كنفرانس ملي حقوق و توسعه پايدار ملي، 1394.

  21-الربيعي، مقداد، تأثير صلح و امنيت مبتني بر اكولوژي بر حقوق نسلهاي آينده منطقه غرب آسيا،  نخستين همايش ايران و حقوق بين الملل، دانشگاه قم، پاييز 1395.

  22-مشهدي، علي و لادن حريريان، رويكرد زيست محيطي به توسل به زور در منطقه از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خليج فارس، نخستين همايش ايران و حقوق بين الملل، دانشگاه قم، پاييز 1395.

  23-مرادي موفق، مريم و علي مشهدي، حمايت حقوقي از نظام مديريت سبز  در دستگاههاي اجرايي، كنفرانس ملي انديشه هاي نوين در  مديريت، حسابداري، مطالعات حقوقي و اجتماعي، 1396.

  24-Ramezani, Pooneh & Ali Mashadi, ۱۳۹۴, The Effect of Submitting Sales in Iran’s Law and International Sale Convention, First International conference  of law, 2016.

  25-


  International Journal Papers

  , ".Mashhadi, Ali, The Right to clen air and related sanctions in iranian and french law",
  National Research insitnte of Tubereulosis and lang Discase iran
  , Vol. 2 , 2010.
  1.      Mashhadi, Ali, "Cooperation between Muslims and Christians to Promote Environmental Ethics and Law"International Scientific Conference on the Dialogue between Christians and Muslims at the 800th Anniversary of the Meeting between Saint Francis of Assisi and the Sultan Al-Kamil in Egypt, 1. October 2019/Tuesday, 1st October, 2019. Ljubljana


  3.      Karimi, Manzar, Ali Mashhadi, and Mohammad Barani. "Política criminal de la República Islámica de Irán para abordar la contaminación del aire." Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores (2019).
  4.      Seyed Mohammad Hossein Mirzadeh Ali Mashhadi, Mohammad Ali Kafaei Far,Towards a Communicative Model of Language of International Law: From Linguistic Sign to Cognitive Complements
  5.      Ali Mashhadi,,Seyed Mohammad Hossein Mirzadeh Cognitive Phraseological Variations in Terminology of Public International Law, and Its Application in Translation into Farsi  طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا


       1-طرح آسيب شناسي نظام حقوقي نهادهاي تصميم گير جمعي در قوه مجريه ايران و تهيه پيش نويس قانون مربوط، نهاد رياست جمهوري 1389(مجري طرح)
  2-
   طرح نظام حقوقي مجوزهاي دولتي در قوه مجريه ايران و تهيه پيش نويس پيشنهادي قانون مجوزها، نهاد رياست جمهوري 1391(مجري طرح)
  3-
  طرح نظام حقوقي صلاحيت­هاي تخييري در قوه مجريه، نهاد رياست جمهوري 1390(مجري طرح)
  4- همكاري در طرح تدوين قانون اداري ايران، معاونت حقوقي قوه قضاييه، 1387
  5- همكاري در طرح تدوين قانون جامع ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي 1388
  6-  همكاري در طرح تدوين قانون جامع مديريت خدمات قضايي،  موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران 1391
  7-
    مشاركت در طرح آسيب شناسي نظارت بر قوه مجريه،  معاونت حقوقي رياست جمهوري 1390
  سوابق تدريس:


  الف-مقطع كارشناسي:

  1- دانشگاه قم: حقوق اداري، حقوق اساسي، متون حقوقي، حقوق بين الملل عمومي، حقوق سازمانهاي بين المللي حقوق كار، حقوق بشر در اسلام

  2-دانشگاه كاشان:
  حقوق اساسي، حقوق كار، حقوق اداري

  3-دانشگاه معصوميه:
  حقوق سازمانهاي بين المللي، حقوق اداري

  4-مركز آموزش قضات: حقوق اداري، مقدمه علم حقوق

  5- دانشگاه آزاد اسلامي: حقوق اداري،حقوق مالي 


  ب- مقطع كارشناسي ارشد:

  1- دانشگاه قم: 
  سمينار، حقوق اداري ايران، حقوق محيط زيست، حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام،حقوق اداري تطبيقي، حقوق مالي

  2- دانشگاه شهيد بهشتي:  حقوق حفاظت از آب

   3-دانشگاه تهران(پرديس فارابي): حقوق كاداستر(دانلود كتاب) ، حقوق محيط زيست در صنعت نفت(دانلود اسلايد) (دانلود جزوه)، حقوق منابع طبيعي( دانلود جزوه)

  4-دانشگاه تربيت مدرس: حقوق محيط زيست

  5-دانشگاه آزاد: حقوق اساسي تطبيقي، نظام­هاي انتخاباتي، حقوق محيط زيست، حقوق اداري ايران،حقوق اداري تطبيقي


  ج- مقطع دكتري:
     
   دانشگاه قم: 
   حقوق بين الملل محيط زيست ، متون پيشرفته حقوقي، نظارت بر اعمال حكومت، تحقيق در متون و اسناد 

  دانشگاه آزاد:
    تحقيق در متون و اسناد حقوق عمومي(دانلود)،  حقوق محيط زيست ، مكاتب فلسفي كلامي در حقوق عمومي، نقد و بررسي مكاتب فلسفي در حقوق بين الملل عمومي(دانلود)، دولت و نظريه هاي مربوط به آن، تحقيق در متون و اسناد بين المللي(دانلود جزوه) 

  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران: حفاظت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه
   


  كتاب هاي تأليف شده: 30 مورد ( تأليف، ترجمه و تدوين)

  1-     مشهدي، علي، ترمينولوژي حقوق محيط زيست(دانلود)، انتشارات خرسندي، چاپ اول، 1389.

  2-     آيين­هاي  تصميم گيري در حقوق اداري(دانلود(( مطالعه تطبيقي)، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، كار مشترك با مرتضي نجابت­خواه و ديگران، تهران: انتشارات خرسندي، چ اول، 1388. چ دوم 1391

  3-      هداوند مهدي و علي مشهدي، اصول حقوق اداري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري( مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، آلمان، سوئيس، مصر ،لبنان، انگليس و آمريكآ) مشترك با دكتر هداوند، انتشارات روزنامه رسمي قوه قضانيه، چاپ اول1388. چاپ دوم 1391

  4-      مشهدي ، علي، مجموعه قوانين و مقررات تخلفات اداري، انتشارات خرسندي، چ اول، 1389.

  5-      مشهدي علي و مسعود فريادي، حقوق شوراهاي اداري(دانلود) ( نويسنده اول)، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، چ اول، 1389.

  6-     مرزهاي تقنين واجراء در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(دانلود)،(نويسنده همكار) ، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، چ اول، 1389.

  7-     حقوق شهروندي(دانلود)، (مجموعه مقالات) ، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، چ اول، 1391

  8-     انديشه هاي حقوق اداري،(مجموعه مقالات اهدايي به دكتر طباطبايي موتمني، انتشارات مجد، 1392.

  9-      مشهدي علي و علي بياتي،مجموعه آزمون هاي حقوق اساسي(دانلود)، كليات و ايران، (مشترك با علي بياتي)، چ اول، انتشارات خرسندي، 1390

  10-  مشهدي علي، حسن خسرو شاهي، زينب يوسفي، بايسته هاي حقوق محيط زيست، اثر كاترين روش، (كار ترجمه مشترك)، انتشارات خرسندي، چ اول، 1390

  11-  حقوق حفاظت از هوا، (تأليف مشترك با دكتر عبدالهي و مسعود فريادي)، انتشارات ميزان، چ اول، 1391.

  12-   مشهدي ، علي، حق بر محيط زيست سالم؛الگوي ايراني و فرانسوي(دانلود)، انتشارات ميزان،  1392.

  13-   مشهدي، علي، حقوق آلودگي هوا( مطالعه تطبيقي)، انتشارات خرسندي ، 1392.

  14-  مشهدي، علي،در آمدي بر حقوق مجوزهاي دولتي(دانلود)، انتشارات خرسندي، 1392.

  15-  قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، انتشارات خرسندي، چ اول، مقدمه و تدوين از علي مشهدي  1392.

  16-  مشهدي، علي ، بنيادهاي حقوق محيط زيست فرانسه، انتشارات خرسندي، چ اول، 1391.

  17-
   مشهدي، علي ، صلاحيت تخييري(دانلود)، معاونت تحقيقات و حقوق شهروندي رياست جمهوري، 1391. 
   

  18-فهيمي، عزيرا..، علي مشهدي، انديشه هاي حقوق محيط زيست(دانلود)، انتشارات دانشگاه قم، 1392.

  19، شاو، ملكم، حقوق بين الملل محيط زيست(دانلود)، ترجمه علي مشهدي و حسن خسرو شاهي، انتشارات خرسندي، 1392.
  20- مشهدي، علي، مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست در صنعت نفت(دانلود)، انتشارات خرسندي، 1393

  21- مشهدي، علي، حقوق شهروندي در  آراء و آثار حضرت امام (ره)و رهبري، (دانلود) معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري، معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي، 1392.

  22-مشهدي، علي، حقوق كاداستر،(كاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت)،(دانلود) انتشارات خرسندي، چ اول، 1395.

  23-وحدتي، سيد حسن، عزيزاله فهيمي، محمد خليل صالحي، علي مشهدي و سيد ياسر ضيايي،ابعاد حقوقي فاجعه منا،(دانلود)، انتشارات پژوهشكده حج و محيط زيست، چ اول، 1395.

  24-مشهدي، علي، قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در نظم حقوقي كنوني،(دانلود)، انتشارات خرسندي، چ اول، 1395.

  25-مشهدي، علي و هادي طالع خرسند، درآمدي بر حقوق محيط زيست و مالكيت فكري، انتشارات خرسندي،(دانلود) چ اول، 1395.

  26- فهيمي، عزيزاله و علي مشهدي،حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه،(دانلود)، انتشارات خرسندي با همكاري مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشر دوستانه،چ اول، 1395.
   
  27-مارك پالمرتز و ديگران، حقوق بشر و محيط زيست،(دانلود) ، ترجمه و تحقيق: علي مشهدي، انتشارات خرسندي، چ اول، 1396.

  28-مشهدي، علي، مجموعه محشاي قوانين و مقررات محيط زيست، جلد اول، متون بنيادين، پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم با همكاري انتشارات خرسندي، چ اول. 1396.

  29-مشهدي، علي، مجموعه محشاي قوانين و مقررات محيط زيست، جلد دوم،  ايران و حقوق بين الملل محيط زيست،(دانلود)، كنوانسيونها و اسناد بين المللي محيط زيست ايران،  پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم با همكاري انتشارات خرسندي، چ اول. 1396.

  30-مشهدي، علي و مصطفي مشهدي، حقوق حيوانات در سيره علماي شيعه،(دانلود)، انتشارات مكث انديشه، چ اول، 1397.
   
  31-مشهدي، علي، مجموعه محشاي قوانين و مقررات محيط زيست، جلد سوم، آب و منابع آبي،(دانلود)،  پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم با همكاري انتشارات خرسندي، 1397.
   
  32-مشهدي، علي، فرهنگ اصطلاحات حقوق اداري، انتشارات شركت سهامي انتشار، چ اول، 1397.

  33-مشهدي، علي، مجموعه قوانين و مقررات پايه درس حقوق محيط زيست(دانلود)، انتشارات خرسندي، چ اول، 1398.

  34-مشهدي، علي، حقوق اساسي محيط زيست، انتشارات شهردانش، چ اول، 1398.
   
  35-مشهدي، علي و حافظ گلستاني فر، مجموعه كامل قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست در صنعت نفت و گاز، شركت ملي نفت ايران با همكاري پژوهشكده محيط زيست، چ اول، 1398.
  36-مشهدي، علي، ( مترجم) ، گفتارهايي در حقوق اداري فرانسه، انتشارات داتيك، چاپ اول، 1400.


            
   
  عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

  1- عضو پيوسته انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحدIranian Association for United Nation
  Studies (IAUNS
  )
  2-
  2-عضو گروه حقوق عمومي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

  3- عضو گروه حقوق عمومي و بين الملل اداره كل پژوهش و اطلاع رساني(سابق) نهاد رياست جمهوري

  4- عضو گروه حقوق عمومي معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي رياست جمهوري

   5- همكاري موردي  با مركز تحقيقات اسلامي مجلس  جوايزعلمي
  )دستاوردها و افتخارات)

  1- كارمند نمونه سازمان جهاد كشاورزي در جشنواره شهيد رجايي
   
   2- برگزيده كتاب سال دانشجويي 90 براي تأليف كتاب اصول حقوق اداري
   
  3-دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه جهت احراز رتبه اول در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

  4- جايزه كتاب فصل بهار 90 براي تاليف كتاب آيين نامه هاي تصميم گيري در حقوق اداري.

  5-  جايزه كتاب فصل پاييز 91 جهت تأليف كتاب حقوق حفاظت از هوا


   
  آشنايي با زبان­هاي خارجي:

  1-  زبان فرانسه
  ( خواندن، نوشتن، مكالمه)
    
  2- انگليسي (تافلMSRT و توليمو 2010)

  3- عربي (در حد فهم و استفاده از متون فقهي و حقوقي)

  4- تركي ( زبان مادري)
   

  سرگرمي ها:   مطالعه، ورزش    

  راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها:

  راهنمايي و مشاوره بيش از يكصد پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي قم، دانشگاه تهران،دانشگاه شهيدبهشتي، تربيت مدرس،  اديان و مذاهب،مفيد، دانشگاه آزاد تهران مركز، علوم و تحقيقات تهران،  آزاد اراك،نراق، شيراز، نجف آباد، كرمانشاه و... ذيلا به برخي از آنها اشاره مي شود: 

            رساله هاي دكترا
  1-لساني، سيد بهزاد، نسبت محيط زيست، دولت و شهروندي؛رويكرد تقنيني نظام جمهوري اسلامي ايران،(رساله دكتراPhd)، راهنما 
  2-كريمي، منظر، تحليل سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با آلودگي هوا، ( رساله دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي PHD)، راهنما 
  3-ميرزاده، سيد محمد حسين، تأثير نظريات زبان شناسي و هرمنوتيك در تفسير متون و اسناد حقوقي بين المللي،  راهنما( رساله دكتراي حقوق بين الملل عمومي)
  4-دقيق، مهتاب، بررسي مشروعيت اقدامات تلافي جويانه در حقوق بين الملل بشردوستانه، (رساله دكترا)، مشاور
  5-اكبري، نرگس، تحليل محتواي تعهدات زيست محيطي دولتها با تأكيد بر سدسازي بر روي آبراهها، راهنما،(رساله دكتراي حقوق بين الملل عمومي)
  6-رشيدي، مهناز، امنيت آب از منظر حقوق بين الملل، رساله دكتراي حقوق بين الملل، مشاور
  7-كاظمي، احمد، معنا شناسي مفهوم اقليت در اسناد بين المللي حقوق بشر، رساله دكتراي حقوق بين الملل، مشاور
  8-احمدي، فيروزه، مباني و مولفه هاي حكمراني الكترونيك و آثار آن در نظام حقوقي ايران، رساله دكتراي حقوق عمومي،  راهنما
  9-حميدي، علي، بررسي موانع و چالشهاي شيوه هاي صدور و اجراي آراء ديوان عدالت اداري ايران و ارايه راه حل  بر اساس مدل شوراي دولتي فرانسه، رساله دكتراي حقوق عمومي، مشاور
  10-عسگري، سيد احمد، جايگاه حق بر هواي پاك در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي، رساله دكتراي حقوق عمومي، راهنما.
  11-كاشف، شهرزاد، چالشهاي حقوقي و زيست محيطي ايجاد تأسيسات دريايي و جزاير مصنوعي با تأكيد بر منطقه خليج فارس و درياي عمان، رساله دكتراي حقوق محيط زيست، راهنما
  12-صادقي، نيلوفر، ابعاد حقوقي فناوري هاي نانوتكنولوژي: از منظر حقوق ملي و بين الملل، رساله دكتراي حقوق محيط زيست، راهنما
  13-پاك سرشت، محمد حسن،  بررسي قانون كار در پرتو اصل حاكميت قانون، رساله دكتراي حقوق عمومي، مشاور
  14-جليلي مراد، آيت الله، ارائه الگوي مطلوب براي نظام اداري ايران  در چارچوب آموزه هاي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، رساله دكتراي حقوق عمومي، مشاور
  15-تيموري، محمد، تآثير چند پارگي حقوق بين الملل بر اجراي موازين حقوق بين الملل بشر، رساله دكتراي حقوق بين الملل، مشاور
  16-كوثري، وحيد، ارزيابي عملكرد زيست محيطي سازمان ملل متحد در جستجوي الگوي حقوقي مطلوب، رساله دكتراي حقوق بين الملل، راهنما

  الف- گرايش حقوق بين الملل

  كارشناسي ارشد

  1-     عظيمي، مريم السادات، حمايت از حق هاي زيست محيطي در خلال درگيري هاي مسلحانه(دانلود)ه،راهنما

  2-     باقريان، سميه، نظام حقوقي بين المللي حاكم بر پسماندها: مطالعه موردي كنوانسيون بازل(دانلود)، راهنما

  3-     يوسفي، زينب، موانع و چالشهاي اجراي تعهدات زيست محيطي بين المللي در سطح ملي: مطالعه موردي تعهدات ايران و فرانسه، راهنما

  4-   مهرابي، سحر، بكارگيري تسليحات زيستي در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بين الملل، راهنما

  5-     جعفر زاده درابي، صادق، نظام حقوقي بين المللي حاكم بر آب توازن كشتي ها، مشاور

  6-      فروتن، عارفه، مسئوليت بين المللي ناشي از انفجار سكوهاي نفتي : مطالعه موردي حادثه خليج مكزيك، مشاور

  7-     نيكنامي، ندا، حمايت از حق حيات كودك در اسلام و اسناد بين المللي(دانلود)، مشاور

          8- كريمي، فاطمه، پيدايش و تحول اصل اطلاع رساني در حقوق بين الملل محيط زيست، راهنما
          9- ميرديده، عاطفه، تدابير حقوق بين الملل براي حمايت از جنگلها؛ بررسي اسناد و رويه هاي بين المللي، راهنما 
        10-زيرك،نسرين،حمايت از محيط زيست درياچه هاي در معرض خطر در حقوق بين الملل با تأكيد بر وضعيت درياچه اروميه،راهنما
        11-خرسندي، هادي، نسبت ميان حقوق محيط زيست و حقوق مالكيت فكري؛بررسي اسناد و رويه هاي بين المللي، راهنما
         12-عباسي، احمد،تحليل رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آرژانتين عليه اروگوئه، مشاور
         13-فلاح، علي، نظام حقوقي بين المللي حمايت از منابع ژنتيكي گياهي و تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران، راهنما
        14-داداشي، آزاده ،اطلاع رساني فجايع هسته اي در حقوق بين الملل؛ از چرنوبيل تا فوكوشيما،راهنما
       15-اشرفي،فاطمه،بلاياي طبيعي از منظر حقوق بين الملل؛با تأكيد بر پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در خصوص قربانيان بلاياي طبيعي، راهنما
       16-آزادي، مرضيه، نقش حقوق بين الملل در حمايت و ارتقاء اخلاق پزشكي، راهنما
      17-غفران،حسين، تحول قواعد تابعيت در نظام بين المللي حقوق بشر و مقايسه آن با حقوق ايران، راهنما
      18-كاوسي، نسيم،اصل استفاده پايدار و معقول در حقوق بين الملل محيط زيست با تأكيد بر منابع جاندار درياي خزر، راهنما
      19-شاه حسيني، عطيه، تحليل خسارات زيست محيطي در پرتو نظريه اعمال منع نشده در حقوق بين الملل بر اساس پيش نويس 2006 كميسيون حقوق بين الملل، راهنما 
      20-نساجي زواره، مهدي، نقش قوه قضائيه ايران در ايفاي تعهدات حقوق بين الملل محيط زيست،(مشاور، دانشگاه تربيت مدرس)
   
      21- عليپور، رقيه، تعهدات دولتهاي حاشيه درياي خزر در مقابله با آلودگي ناضي از منابع مستقر در خشكي( پروتكل 2012 مسكو)، راهنما

  22- الهيان، فاطمه، ممنوعيت و محدوديت توليد سلاحهاي بيولوژيك در حقوق بين الملل معاصر، (مشاور، دانشگاه تربيت مدرس)
  23-كمال زاده، مينا، تاثير تغييرات آب و هوايي بر صلح و امنيت انساني از منظر حقوق بين­الملل(راهنما)
   
  24-احساني، سيد محمد مهدي، تعهدات زيست محيطي بين المللي افغانستان و چالشهاي اجراي آنها از منظر حقوق بين الملل، (راهنما)
   
  25-احمدي، راضيه، تخريب محيط زيست افغانستان در خلال مخاصمات مسلحانه داخلي از منظر حقوق بين­الملل بشردوستانه، راهنما
  26- اعرابي، مهديه، نظام حقوقي بين المللي حاكم بر تجارت انتشار آلاينده‌ها و مكانيزم توسعه پاك (سي دي ام)، راهنما
  27-حسين، مقداد، جايگاه حقوق نسل­هاي آينده در حقوق بين­الملل؛ رويكرد اكولوژيك، راهنما
  28-حسين پور بهشتي، بهناز، تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران در تغييرات اقليم، راهنما
  29-جعفري، ساجده، نسبت حق بر محيط زيست سالم و حق بر سلامتي در نظام بين المللي حقوق بشر ، راهنما
  30- رستگار، آزاده، حفاظت در برابر پرتوهاي راديولوژيكي و يونيزان در حقوق بين الملل، راهنما
  31-گوهري، فرشته، رابطه حق بر غذا و حق بر محيط زيست سالم در نظام بين المللي حقوق بشر، راهنما
  32-مختاري، مهسا، نظام حقوقي حاكم برحفاظت از محيط زيست در خلال مخاصمات مسلحانه غير بين المللي با تاكيدبر وضعيت عراق، راهنما
  33-مهاجر گوروان، مصطفي، حق بر زبان مادري در اسلام و حقوق بين الملل با تاكيد بر حق تحصيل بر زبان مادري، راهنما
  34-كردبچه، معصومه، حفاظت از تنوع زيستي درياي خزر با تأكيد بر پروتكل2014 عشق آباد(تركمنستانراهنما
  35-حري فراهاني، طناز، ابعاد حقوقي ريزگردها و امكان سنجي تدوين كنوانسيون منطقه اي غبار، راهنما

  36-جهانبخشي، هادي، پيشگيري و مقابله با آلودگي نفتي در درياي خزر در چارچوب پروتكل آكتائو، راهنما
   
  37-پورمند، ميترا، حمايت از نهنگ­ها در حقوق بين الملل؛ مطالعه دعواي استراليا عليه ژاپن، راهنما

  38-كبودانيان، سپيده، تعهد به همكاري در حقوق بين الملل محيط زيست با تأكيد بر تغييرات اقليم بر اساس توافقنامه پاريس، راهنما
   
  39- شريفي ساداتي، سيد سجاد، حق بر توسعه در پرتو تحولات حقوق محيط زيست، مشاور
   
  40-اسدي، زينب، مفهوم و ابعاد اكوسايد در حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق محيط زيست، راهنما
   
  41-هاشمي، سيمين، آلودگي جيوه اي در حقوق بين الملل و تعهدات جمهوري اسلامي ايران، راهنما

  42-صولتي، سحر، كارآمدي سازكارهاي مقابله با تغييرات اقليمي با تاكيد بر مكانيسم ملي ورشو و اجراي مشترك، راهنما
  ب-گرايش حقوق محيط زيست

  1-  رضواني خليل آباد، مژگان، بررسي ابعاد حقوقي پديده ريزگرد با توجه به تعهدات مربوط به بيايان زدايي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مشاور
  2-مهدي نژاد نوري، محسن، تحليل حقوقي ابعاد امنيتي مسائل زيست محيطي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، راهنما
  3-اكبرزاده، نوشين، حمايت از پرندگان در حقوق بين الملل و تعهدات جمهوري اسلامي ايران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، راهنما
  4-زنجيراني فراهاني، زهرا، تحليل آراء صادره از محاكم كيفري استان مركزي در خصوص جرم تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغي، مشاور
  5-عليمرزايي، سحر، چالشهاي حقوقي و زيست محيطي رها سازي پسماندها در جنگل ها و سواحل، مشاور
  6-رنجبريان، مهناز، ابعاد حقوقي جلوگيري از آلودگي فاضلاب شهري در حقوق ايران، مشاور
  7-خميس آبادي، الهه، بررسي وظايف قانوني دستگاههاي اجرايي در مقابله با آلودگي هوا؛ مورد پژوهي تكاليف قانون هواي پاك، راهنما 
  8-قلي بيگيان، فاطمه، ابعاد حقوقي اثرات زيست محيطي آب شيرين كن ها، مورد پژوهي نظام حقوقي ايران، راهنما
  9-محمودي، مهسا، حمايت حقوقي از پرندگان مهاجر در برابر شكار غير مجاز، راهنما 
  10-قدوسي، اميرپويا، ابعاد حقوقي فرونشست ناشي از برداشت بي رويه منابع آبي زير زميني و مسئوليت ناشي از آن( مطالعه موردي دشت قم)،  مشاور
  11-عبدالهي، كتايون، ابعاد حقوقي بي كيفري مخاطرات زيست محيطي شهري، مشاور
  12-صادقي، امير، تحليل ابعاد حقوقي جلوگيري از آلودگي صوتي از منظر حقوق شهروندي با تأكيد بر اسناد بين المللي، راهنما
  13-داود نبي، سارا سادات، تحليل حقوقي ابعاد اثرات تحريم بر كاهش تعهدات گازهاي گلخانه اي؛ مورد پژوهي جمهوري اسلامي ايران، راهنما 
  14-شفقتيان، مريم، ابعاد حقوقي جلوگيري از آلودگي خاك با تأكيد بر قانون حفاظت از خاك مصوب 1398، راهنما   

  ج- گرايش حقوق عمومي

  1-   قربانپور، نوشين، تأثير قلمرو حوزه عمومي بر مدل حقوق عمومي؛ مورد پژوهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راهنما

  2-    لساني، سيد بهزاد، نسبت محيط زيست، دولت و شهروندي؛رويكرد تقنيني نظام جمهوري اسلامي ايران،(رساله دكتراPhd)، راهنما  

  3-  حسين پور، سيد حسين، معيارهاي تفكيك امر اجرا از تقنين در رويه ديوان عدالت اداري، راهنما

  4-مرادي، منوچهر، توجيه و نقد نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع از منظر حقوق عمومي، راهنما

  5- سايوند، سميه، حمايت از حقوق كودك از منظر قانون اساسي؛ ارزيابي رويكرد قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، راهنما

  6-  مرادي، حسين، بررسي تطبيقي حقوق رواني كودك در قانون اساسي ايران و اعلاميه حقوق رواني كودك، راهنما

  7- پرويز، حسين، تحليل رابطه دولت و مردم در نهج البلاغه از منظر آموزه هاي حقوق عمومي، راهنما

  8- عسگري، مصطفي، تحليل اختيارات و وظايف قانوني دولت در مقابله با افزايش آلودگي هوا، راهنما

  9-علياري، فاطمه، بررسي جايگاه دسترسي آسان به اطلاعات در قانون مديريت خدمات كشوري، راهنما

  10-  شكري، مريم، مراجع سياست گذاري و مقررات گذاري در سينماي ايران، راهنما

  11-  اصانلو، بهروز، بررسي نقش و جايگاه قوه قضاييه در تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي، راهنما

  12-  شيراني، عبدالرحيم، بررسي مفهوم و ماهيت دكترين خروج از صلاحيت در آراء ديوان عدالت اداري، راهنما

  13-  درويش زاده، زينب، بررسي دستور گرايي جوهري در قانون اساسي ايران و مشروطه، مشاور

  14-  عموزاده، كريم، استثناآت و تضمينات حق حريم خصوصي در حقوق عمومي ايران، راهنما

  15-  رضوان عزيز محمدي، سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در پيشگيري از مصرف مواد مخدر با توجه به حق آموزش شهروندان، راهنما

  16-  بزرگي، احسان، تحليل حقوقي شكل گيري نهادهاي قانون اساسي در يكصد سال اخير، راهنما

  17-  پايوندي، سعيد، حمايت از نهاد خانواده در اصول قانون اساسي با تأكيد  قانون جديد حمايت خانواده، راهنما

  18-  نورمحمدي، محمد علي،  بررسي حقوقي  اصل برابري و عدالت مالياتي در نظام حقوقي ايران، راهنما

  19-  عظيمي پور، محمدرضا، ماهيت و آثار عمليات اجرايي در سازمان ثبت اسناد، راهنما

  20-  شيري، فاطمه، مطالعه تطبيقي شرايط تصدي مقامات عالي اداري در حقوق ايران و لبنان، راهنما

  21-  صمدي، محمد ساعد،   جايگاه حقوق بنيادين در انديشه حكومت داري شهيد بهشتي، راهنما

  22-  جليلي، آيت الله، بررسي تأثير انديشه حكومت داري شهيد بهشتي بر تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راهنما

  23-  رحمتي، احمد، بررسي تطبيقي نظام استخدامي بانكي دولتي در ايران با مقررات آمريكا و انگليس، مشاور

  24-  گلچين، نيلوفر، موانع تحقق حاكميت قانون با نگاهي به وزارت نيرو، مشاور

  25-  طاهري، محسن، بررسي انديشه هاي امام خميني مبني بر تفوق قوه مقننه بر ساير قوا، مشاور

  26-  حسيني پناه، رمضان، نقش نظام حقوقي در حمايت از فرهنگ ايثار و شهادت، راهنما

  27-  علايي جوردهي، علي، بررسي تطبيقي وظايف و اختيارات رياست جمهور در ايران و فرانسه، مشاور

  28-  درگاهي، نادر، نقش زبان در تصويب و تفسير قانون اساسي؛ رويكرد هرمونتيكي، مشاور

  29-  مصطفايي، نساء، رابطه حقوق بشر و حقوق اداري در آراء ديوان عدالت اداري، مشاور

  30-   پور اطمينان، مهدي، مقايسه تحقق اصل عدالت در ارزيابي عملكرد كاركنان دولت، مشاور

          31- اميري، ميترا، وظايف و اختيارات قوه مجريه در حفاظت از محيط زيست، راهنما 
          32-اكبري، ايمان، اصل شايستگي در قوانين و مقررات استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاههاي دولتي، راهنما
         33-مرادي بيرانوند، احمد، نظام اداري و دادرسي حاكم بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي، راهنما
         34-محمد لو، سجاد، نظام حقوقي حاكم بر حمايت از حريم خصوصي جسماني افراد در اسناد بين المللي و حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران، راهنما
         35-قنبري سعيد آبادي، حسين، تحليل حقوقي ساختار، جايگاه و عملكرد يگان حفاظت منابع طبيعي و نقش آن در حفاظت و احياي ذخائر جنگلي كشور، راهنما 
         36-گروسي، مرتضي، ارزيابي معيارهاي دادرسي منصفانه  در آيين دادرسي تخلفات اداري، مشاور
         37- پيري، افشار، تأثير انديشه خدمت عمومي بر تحول مفهوم و قلمرو حقوق اداري، راهنما
         38-آبسالان، عباس، مطالعه تطبيقي آزادي رفت و آمد در قانون اساسي ايران و قانون اساسي اتحاديه اروپا، راهنما
         39-نوفلي، نرگس،تحليل نقش شهرداري ها در حفاظت و ارتقاء حق شهروندان بر محيط زيست سالم، راهنما
         40- جمور، مسلم، بررسي نظارت دولت بر نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در حقوق ايران، راهنما
         41-پيروي، علي، بررسي حقوقي گذار به الگوي پارلماني در چارچوب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشاور 
         42-براجعي، عارف، بررسي ظرفيتهاي قواعد حقوق عمومي جهت تضمين  قانون مداري و مقابله با قانون گريزي در ايران، راهنما
        43-عباسي،علي،آسيب شناسي سير تحول نظام حقوقي نحوه تعيين تكليف اراضي اختلافي درمنابع ملي، راهنما 
          44-قنبري، ستاره، بررسي جايگاه اصل تناسب در نظام حقوق اداري ايران، راهنما
         45-ملك محمدي، علي، بررسي نقش حمايتي دولت از بخش مسكن از منظر حقوق عمومي، راهنما
         46-بوربور، علي اصغر، مطالعه تطبيقي شرايط داووطلبان انتخابات پارلماني در حقوق ايران و لبنان، راهنما
         47-البرزي، امين،مدون سازي آيين هاي تصميم گيري در حقوق اداري، در پرتو نظريه اداره خوب، راهنما
         48-كريمي، محمد، بررسي وظايف حقوقي و قانوني كميته امداد امام خميني در زمينه اشتغال و توانمند سازي، راهنما 
         49-ايرانشاهي، الياس،بررسي حقوق اتباع غير ايراني دربهره مندي ازخدمات دستگاههاي اجرايي، راهنما
       50- كوچك نيا، غلامرضا، تأثير حاكميت قانون بر حكمراني مطلوب، راهنما
       51- عادل نيانجف آبادي، محمد، ابعاد حقوق عمومي راه آهن؛بررسي حقوقي مسئوليتهاي وزارت راه در حوزه حمل و نقل ريلي، راهنما  
       52-بختياري،چنگيز، بررسي حقوقي نقش قوه مجريه در حمايت از فناوري اطلاعات، راهنما
      53- رئيسي، احمد، نقش آراء ديوان عدالت اداري درتضمين و توسعه حقوق شهروندي، راهنما
      54- مهربان، بهمن، محدوديتهاي زماني و مكاني حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري، راهنما   
      55-معيني،رضا،جايگاه و صلاحيتهاي رئيس ديوان عدالت اداري در نظام دادرسي اداري ايران، راهنمابه همراه حجه الاسلام محمد جعفر منتظري 

   56- رضايي، الهه، تحليل رويه ديوان عدالت اداري در ورود مقامات اداري به صلاحيت تقنيني، راهنما
  57- جعفري، ابراهيم، اصل قانوني بودن ماليات­ها در رويه قضايي ديوان عدالت اداري، راهنما
  58-حيدري دهاقاني، شكوه، مطالعه تطبيقي مشاركت زنان در قوه مقننه با تأكيد بر سهميه­هاي انتخاباتي، راهنما
  59- خورشيديان،محبوبه، نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر شوراهاي عالي اداري كشوري، راهنما
  60-رضايي، راضيه، آسيب شناسي حاكميت قانون در نظام حقوقي افغانستان، راهنما
  61-رنجبر، مجيد، تضمين صلاحيت‌هاي مرز اجرا و قضا  در آراي ديوان عدالت اداري، راهنما
  62- فلاح اندواري، محمد، بررسي قوانين كشورهاي ايران، آلمان وهند درخصوص مستمري بازنشستگي، راهنما
  63-عباسي، محسن، نظام حقوقي حاكم بر معافيت‌هاي مالياتي از منظر اصول و مباني حقوق عمومي، راهنما
   
  64-احمدي، قدرت، تضمين حقوق استخدامي در مرحله ورود به خدمت دولتي؛ تحليل و نقد رويه قضايي ديوان عدالت اداري، راهنما
   
  65-قياسي، مريم، بررسي جهات نظارت ديوان عدالت اداري ارا مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما، راهنما
  66-مايلي، فرزانه، تعارض و تداخل صلاحيت مقامات اداري با تاكيد بر آراء ديوان عدالت اداري ، راهنما
  70-سيفي، محمد هادي، نظارت ديوان عدالت اداري در حوزه آموزش و پرورش، راهنما
  71-دادگر، فاطمه، تحليل محتواي آراء ديوان عدالت اداري در استناد به قواعد فقه عمومي، راهنما

  72-دوستي مقدم، محسن، بررسي دلايل قانون گريزي در استان قم و راهكارهاي پيشگيري از آن، راهنما

   73-كشاورز، يداله، عدم ورود مقامات اداري به حوزه صلاحيتهاي قوه قضائيه در رويه ديوان عدالت اداري؛ مطالعه موردي قضيه انتقال زندان اوين، راهنما

   74- عزيزي، نصيبه، جايگاه حق برمحيط زيست درقوانين اساسي اتحاديه اروپا و ايران، راهنما  

    75-
  مومني پور، نظارت قضايي ديوان عدالت اداري برحوزه آموزش عالي، راهنما

   76-جعفري، پروين، بررسي امكان استقلال فرد، جامعه ودولت در قانون اساسي ايران و آمريكا، راهنما 

  77-راشدي، مرضيه،ارزيابي رويكرد قوانين برنامه اي به حفاظت از محيط زيست با تاكيد بر قانون برنامه ششم  توسعه، راهنما 

  78-جعفري، محدثه، ظرفيت ها و موانع حمايت از افشاگران فساد در حقوق ايران و اسناد بين المللي، راهنما 

  79- غني كله لو، ژاله، بررسي آيين ملك داري در سياست نامه از منظر حقوق عمومي، راهنما 

  80-عليخاني، سمانه، محروميت زدايي از منظر حقوق عمومي؛ تحليل قوانين و مقررات ناظر بر تكاليف دولت به محروميت زدايي، راهنما

  81-مراديان، قاسم،  بررسي رويه قضايي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي استخدامي معلمان حق التدريس، راهنما 

  82-يزداني نورگوراني، سميه، فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي از منظر حقوق اساسي ايران و حقوق بشر، راهنما

  84-سياح پور، محمد جواد، حفاظت از محيط زيست در پرتو جايگاه جوامع ملي؛ بازخواني تطبيقي حقوق ايران و اسناد بين المللي، راهنما مشترك با دكتر بيژن عباسي

  85-شريفي مقدم، ميلاد، مسئوليت مدني غيرقراردادي دولت در رويه قضايي ديوان عدالت اداري، راهنما

  86-حياتي، محمد مهدي، بررسي تعارض ميان تكاليف شرعي و قانوني كارمندان از منظر فقهي و حقوق اداري، راهنما

  87-سيفي، عليرضا، شكايت از عوارض خلاف قانون مصوب  شوراي اسلامي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري، راهنما

  88-مظهري، سوما، نظارت بر كميته هاي انضباطي دانشجويان با تأكيد بر رويه قضايي ديوان عدالت اداري، راهنما

  89-حامدي، ريحانه، آثار فوت كارمندان دولت در حقوق اداري ايران، راهنما  
    

  د-گرايش حقوق مالكيت فكري 

  1-  محتشمي، ميترا، نقش حقوق مالكيت فكري در توسعه پايدار زيست محيطي با تأكيد بر رويكرد اقتصاد سبز، راهنما

  2-  كاوه، سارا، حقوق مالكيت فكري در فضاي ماورا جو، راهنما


  خ- گرايش حقوق خصوصي

  1-   مظلوم مهرباني، مينا، آسيب شناسي تضمين در قرارداهاي دولتي، راهنما

  2-  شيرواني، خديجه، مسئوليت مدني محيط بانان و جنگل بانان، مشاور

           3-مجيدي، مهدي، اصول دادرسي عادلانه در رسيدگي هاي كميسيونها  و مراجع شهرداري، مشاور 
          
         4-يارجانلي، محمدرضا، نقد و بررسي وضعيت تشخيص اراضي ملي و مستثنيات با تأكيد بر رويه قضايي، راهنما

  ن- گرايش  حقوق نفت و گاز
       
        1-سپردار، مريم، بررسي حقوقي الزامات حفاظت از محيط زيست در عمليات بالادستي صنعت نفت، دانشگاه تهران(پرديس فارابي)، راهنما ، به همراه دكترابراهيم گل
       
      2-گندمي، سينا، بيمه هاي زيست محيطي در صنعت نفت و گاز(دانلود)، دانشگاه تهران( پرديس فارابي) راهنما به همراه دكتر رجبي  

   

      3-شاهبازلو، احمد، نظام حقوقي ارزيابي اثرات زيست محيطي در صنعت نفت و گاز،  دانشگاه تهران( پرديس فارابي)راهنما، به همراه دكتر ابراهيم گل، 1394

     4-براتي، پري دخت، تحليل تعهدات توافقنامه 2015 پاريس و تأثير آن برفعاليتهاي بالادستي صنعت نفت و گاز،( پرديس فارابي)، راهنما به همراه دكتر ابراهيم گل


  و- گرايش  فقه و مباني حقوق

  1-  جوانمردي، اعظم،  بررسي مسائل زيست محيطي آبها  از ديدگاه فقه اسلامي، مشاور

  2-  ؟؟؟، ماهيت فقهي و حقوقي حق رأي، مشاور


  ه- گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
      
         1-كريمي، منظر، تحليل سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با آلودگي هوا، ( رساله دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي PHD)، راهنما 
        2-رحماني، محمود، سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در برابر جرائم انتخاباتي، مشاور
       3-ميرتاج الديني، سيد روح الله، حمايت كيفري از خاك در برابر آلودگي و تخريب در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ، راهنما 
      4-محمدي منش، علي، رابطه ميان جرم جزايي و تخلف اداري؛ تأملي بر تأثير حقوق انضباطي بر حقوق كيفري، راهنما  ي- گرايش حقوق ثبت
    1-طلايي، محمدرضا، تعارض اجراي قانون اصلاحات ارضي و اجراي قانون ملي شدن جنگل هاي كشور و راه حل هاي آن  با تأكيد بر رويه قضايي، راهنما


  فايلها
  enviropetro-section one.rar 10.01 MB
  IElaw.pdf 200.577 KB
  Right to Clean Air and Related Sanctions.PDF 314.283 KB
  ارزش ذاتي و ارزش ابزاري در فلسفه محيط زيست.PDF 391.186 KB
  ارزيابي حقوقي استانداردهاي آلودگي.pdf 327.732 KB
  اصول و معيارهاي کنترل قضايي اداري در حقوق سوئيس.PDF 239.166 KB
  بررسي و شناسايي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي.PDF 360.088 KB
  تحقيق در متون و اسناد بين المللي.pdf 757.73 KB
  تحقيق در متون و اسناد.ppt 544.768 KB
  توجيه و نقد کنترل پذيري صلاحيتهاي تخييري.PDF 276.224 KB
  جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران و ساير کشورها.PDF 266.298 KB
  جزوه حقوق اساسي تطبيقي.pdf 323.465 KB
  حقوق بشر در اسلام.doc 195.072 KB
  حقوق محيط زيست در صنعت نفت.pdf 456.597 KB
  حقوق منابع طبيعي.pdf 876.228 KB
  فصلنامه رويه قضايي.pdf 1.55 MB
  فقه شيعه و تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيطي.pdf 267.902 KB
  فلسفه حقوق بين الملل.pdf 532.295 KB
  کتاب حقوق شوراهاي اداري.PDF 545.643 KB
  کتاب صلاحيت تخييري.PDF 577.574 KB
  مباني فلسفي حق بر محيط زيست سالم.PDF 240.591 KB
  مجموعه اسناد بين المللي حقوق محيط زيست.pdf 5.75 MB
  مجموعه قوانين و مقررات حفاظت آب.pdf 765.952 KB
  مسئوليت مدني ناشي از آلودگي هوا.PDF 330.973 KB
  نمونه سئوال درس حقوق بين الملل محيط زيست 2.doc 52.224 KB
  نمونه سئوال درس حقوق بين الملل محيط زيست1.doc 55.296 KB
  همايش علوم انساني و توسعه .pdf 528.09 KB
  تعداد بازديد اين صفحه: 48581
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشكده حقوق - گروه حقوق
  مجری سایت : شرکت سیگما