چهارشنبه 8 آذر 1402   16:28:03
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 243676
تعداد بازديد از سايت: 126838646
تعداد بازديد زيرپورتال: 243676
اين زيرپورتال امروز: 31
در امروز: 13941
اين صفحه امروز: 31
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
  چهارشنبه 30 فروردين 1402 21:27:47
  گروه حقوق جزا و جرم شناسیگروه حقوق جزا و جرم شناسی
  اعضای هیأت علمی
  1391/6/12 يكشنبه دكتر   ابوالفتح خالقي
  محل كار  دانشكده حقوق
  سمت  عضو هيأت علمي
   
  تلفن محل كار  3553
   
   
   
  سوابق تحصيلي 
  مقطع تحصيلي رشته دانشگاه محل تحصيل سال كارشناسي حقوق قضايي دانشگاه تهران (مجتمع فارابي) 1367-۷۱ كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۱-۷۴ دكتراي تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۵-۸۰
   
      

    

  نام و نام خانوادگي

  رايانامه

  نام دانشكده

  نام گروه آموزشي

  مرتبه علمي

  ابوالفتح خالقي
  abolfath khaleghi

  ab-khaleghi@qom.ac.ir

  حقوق
  faculty of law

  جزا و جرم شناسي
  criminal law & criminology

  دانشيار
  AssociateProfessor
   

  وب سايت شخصي: --------------

  آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده حقوق گروه حقوق جزا و جرم شناسي
  دانشكده: حقوق

  گروه: حقوق جزا و جرم شناسي

  مرتبه علمي: دانشيار


  عضويت در واحدهاي پژوهشي:

  مركز مطالعات حقوق اسلامي


  شماره تماس: ۳629

  سوابق تحصيلي:  مقطع تحصيلي رشته دانشگاه محل تحصيل سال
  كارشناسي حقوق قضايي دانشگاه تهران (مجتمع فارابي)  1367-۷۱
  كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۱-۷۴
  دكتراي تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۵-۸۰   

  عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :

  تحليل جرم تخريب اموال در حقوق كيفري ايران 

   

  عنوان رساله دكتري :


  مباني نظري و جايگاه علمي محروميت از حقوق اجتماعي (مجازات هاي اجتماعي)  

  فرصت مطالعاتي: --------------

   


  سوابق كاري 

  در دانشگاه قم :

  سمت هاي اداري  در دانشگاه قم 

  رديف

  عنوان

  توضيحات

  1

  معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده مجازي

   

  2

  معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسي

  3

  مدير گروه حقوق جزا و جرم شناسي

  4

   معاون آموزشي دانشكده حقوق

  5

  معاون آموزشي - پژوهشي دانشكده حقوق

  6

  مدير امور آموزشي دانشگاه

  7

  رئيس پرديس دانشگاهي و مركز آموزش هاي الكترونيكي

  ۷

  ۸

  ۹


   

  زمينه ­هاي تخصصي و مورد علاقه

  --------------

  طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده 

  1-

  جايگزين هاي زندان - مركز مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه تهران 

  ۲- حقوق بيماران و مصدومان - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

   

   


   
   


  دروس تدريس شده در دانشگاه قم :

   

  دروس تدريس شده در دانشگاه قم

  رديف

  كارشناسي

  كارشناسي ارشد

  دكتري تخصصي

   

  ۱.       

  حقوق جزاي عمومي ۱

  حقوق جزاي اختصاصي ۱

  حقوق كيفري بين المللي

   

  ۲.      

  حقوق جزاي عمومي ۲

  حقوق جزاي اختصاصي ۲

   

   

  ۳.      

  حقوق جزاي عمومي ۳

  حقوق جزاي بين الملل

   

   

  ۴.      

  حقوق جزاي اختصاصي ۱

  حقوق جزاي عمومي

   

   

  ۵   

  حقوق جزاي اختصاصي ۲

  سمينار

   

   

  ۶ 

  جرم شناسي

   

   

   

  ۷ 

  روش شناسي -كار تحقيقي ۲

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  كتاب هاي تأليف شده: 

  ۱) رژيم دادرسي جنايات بين المللي - انتشارات علمي و فرهنگي مجد 1399  

  2) رژيم تعقيب و تحقيق جنايات بين المللي - انتشارات علمي و فرهنگي مجد 1399  

  3) حقوق بين الملل كيفري عمومي - انتشارات مجد  

  4) حقوق بين الملل كيفري اختصاصي - انتشارات مجد  

  5) سياست كيفري ايران در قبال پسماندها - انتشارات ماهواره (مشترك با مهدي حاجي زاده )

  6) بررسي تخلفات اداري

  7) قوانين درمان تامين اجتماعي

   

  عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

  1-     مركز مطالعات حقوق اسلامي  

  2-   --------------


   )دستاوردها و افتخارات)

   

   

  جوايز علمي در دانشگاه قم

  رديف

  عنوان

  سال دريافت

  ۱

  استاد شايسته تقدير دانشگاه

  ۱۳۸۹

  ۲.

  استاد برتر دانشگاه

  ۱۳۹۰

  ۳.

  مدير گروه برتر دانشگاه

  ۱۳۹۰

  ۴.

  پژوهشگر برتر دانشگاه

  ۱۳۹۴

  ۵.

  مدير گروه نمونه دانشگاه

  ۱۳۹۴

  ۶.

  استاد  نمونه دانشگاه

  ۱۳۹5

  ۷.

  استاد  برتر آموزشي دانشگاه ۱۳۹7

  ۸.      

  استاد  پژوهشگر برتر دانشگاه

  ۱۳۹7 

  ۹.       

   استاد نمونه آموزشي دانشگاه

  ۱401 

   

   

   

   

  آشنايي با زبان­هاي خارجي:

  1-انگليسي   

  ۲- عربي 


  سرگرمي ها:--------------------

   

   


  راهنمايي و مشاوره رساله دكتري تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي

  رديف

  استاد راهنما

  استاد مشاور

  عنوان

  دانشجو

  مقطع

  تاريخ

  1

  ابوالفتح خالقي

  بررسي تاثير نظريه عملگرايي حقوقي بر فرايند تصميم گيري كيفري

  حميد شاهچراغ سيد

  دكتري

  ۱۳۹۱

  2

  ابوالفتح خالقي

  نسبت حق حيات با ارزش هاي مورد حمايت در حقوق كيفري ايران و اسلام

  آقابابايي بني اسماعيل

  دكتري

  ۱۳۹۲

  3

  ابوالفتح خالقي

  ضمانت اجراي كيفري در جامعه بين المللي

  قدير محسن

  دكتري

  ۱۳۹۲

  4

  ابوالفتح خالقي

  حمايت از اطفال در سياست جنايي اسلام و ايران

  مسعود حيدري

  دكتري

  ۱۳۹۳

  5

  ابوالفتح خالقي

  مقايسه تطبيقي اضطرار و ضرورت در حقوق كيفري،

  سيد محسن قاپم فرد

  دكتري

  ۱۳۹۳

  6

  ابوالفتح خالقي

  نقش امارات قانوني در حقوق كيفري ايران

  درودي علي

  دكتري

  ۱۳۹۴

  7

  ابوالفتح خالقي

  بررسي سبك هاي تربيتي در بزهكاري و پيشگيري از جرم در حقوق ايران و اسلام

  ماشااله كريمي

  دكتري

  ۱۳۹۵

  8

  ابوالفتح خالقي

  بررسي ضرورت تاسيس ديوان كيفري بين المللي اسلامي

  سجاد اختري

  دكتري

  ۱۳۹۵

  9

  ابوالفتح خالقي

  مبناي معقول در تئوري و رويه ديوان كيفري بين المللي ، از بررسي مقدماتي تا شروع محاكمه

  زهرا ساعدي

  دكتري

  ۱۳۹۶

  10

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از شفافيت در بازار اوراق بهادار

  غلامعلي ميرزايي منفرد

  دكتري

  ۱۳۹۷

  11

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  18

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  19

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  20

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  21

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  22

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  23

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  24

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  25

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  26

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  27

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  28

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  29

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  30

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  31

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  32

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  33

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  37

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  38

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  39

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  40

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  41

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

  42

  ابوالفتح خالقي

  دكتري

   

   
   

  راهنمايي و مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه قم

  رديف

  استاد راهنما

  استاد مشاور

  عنوان پايان نامه

  دانشجو

  سال

  1.          

  ابوالفتح خالقي

  فاضل ديه در حقوق كيفري

  محمدحسن فقيهي­قاديكلاهي

  ۱۳۸۳

  2.          

  ابوالفتح خالقي

  بررسي قانون اصلاحي چك مصوب 1382 و مطالعه تطبيقي آن با حقوق فرانسه

  مهدي آقاجاني

  ۱۳۸۳

  3.          

  ابوالفتح خالقي

  مقايسه‌ي شوراهاي حل اختلاف و ميانجيگري در حقوق كيفري

  عبدالرحيم صيدكرمي

  ۱۳۸۴

  4.          

  ابوالفتح خالقي

  بررسي­جرايم­تصرف­عدواني،مزاحمت­وممانعت­ازحق­درقانون­مجازات­اسلامي (تعزيرات ­مصوب75)

  غلامرضا رضايي­منش

  ۱۳۸۳

  5.          

  ابوالفتح خالقي

  بررسي احكام متفاوت مسلم و كافر در فقه و حقوق موضوعه

  سنچولي زينب

  ۱۳۸۴

  6.          

  ابوالفتح خالقي

  تأثير جنسيت در اقامه شهادت كيفري

  غلامحسين كريمي كهكي

  ۱۳۸۴

  7.          

  ابوالفتح خالقي

  وظايف و اختيارات دادستان در محاكم عمومي و انقلاب در نظام قضايي

  قاسمي مهدي

  ۱۳۸۴

  8.          

  ابوالفتح خالقي

  اشتباه حكمي در حقوق موضوعه فقه اماميه و كامن لا

  زرنذيني يعقوب

  ۱۳۸۴

  9.          

  ابوالفتح خالقي

  جايگاه عدالت تحريمي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران

  فروزش روح‌اله

  ۱۳۸۵

  10.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري حقوق ايران عليه سوء رفتار با كودكان

  روشن‌فر عزير

  ۱۳۸۵

  11.        

  ابوالفتح خالقي

  طفل ربايي در نظام‌هاي جزايي

  سعيد عباسي جوان

  ۱۳۸۵

  12.        

  ابوالفتح خالقي

  سياست كيفري ايران در حمايت از عفت و اخلاق عمومي

  مهدي شعبان­زاده

  ۱۳۸۵

  13.        

  ابوالفتح خالقي

  ترويج فرهنگ ايثار و نقش آن در پيشگيري از جرم

  رجبعلي اسلام

  ۱۳۸۵

  14.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري حقوق ايران در قبال سوءرفتار با كودكان

  عزيز روشن­فر

  ۱۳۸۵

  15.        

  ابوالفتح خالقي

  جرم تقلب در مواد غذايي (خوردني ـ آشاميدني).

  منتظرالمشيري علي

  ۱۳۸۵

  16.        

  ابوالفتح خالقي

  مقابله با اخلال در نظام اقتصادي

  كريمي مهدي

  ۱۳۸۵

  17.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي تطبيقي طفل­ربايي در نظام­هاي جزايي

  سعيد عباسي­جوان

  ۱۳۸۵

  18.        

  ابوالفتح خالقي

  نسل‌زدايي و جنايت عليه بشريت در حقوق بين الملل جزايي

  عليرضا شيري عابد

  ۱۳۸۵

  19.        

  ابوالفتح خالقي

  - رابطه اخلاق با حقوق كيفري

  محمد علي نظري

  ۱۳۸۵

  20.        

  ابوالفتح خالقي

  كلاهبرداري كامپيوتري در حقوق ايران و آمريكا

  مصطفي عباسي حسين‌آبادي

  ۱۳۸۵

  21.        

  ابوالفتح خالقي

  اعمال قواعد عمومي حقوق جزا در حدود

  رضايي فرد محمدرضا

  ۱۳۸۵

  22.        

  ابوالفتح خالقي

  نقش تحولات IT از منظر حقوق كيفري

  بهداد عباسي

  ۱۳۸۵

  23.        

  ابوالفتح خالقي

  صلاحيت و نحوه رسيدگي در دادگاه كيفري استان احمديان

  سلامي غلامحسين

  ۱۳۸۵

  24.        

  ابوالفتح خالقي

  ادله اثبات در جرايم تعزيري و بازدارنده

  سيد حسين حسيني وردنجاني

  ۱۳۸۵

  25.        

  ابوالفتح خالقي

  حقوق جزاي ايران در برخورد با جرايم مرتبط با مواد آرايشي و بهداشتي

  محمود آذريان­بروجني

  ۱۳۸۵

  26.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي­جنايت نسل­زدايي­وجنايت­عليه بشريت­درحقوق بين­الملل جزايي و حقوق جزاي ايران

  عليرضا شيري­عابد

  ۱۳۸۵

  27.        

  ابوالفتح خالقي

  رويكرد حقوق كيفري به ميراث فرهنگي

  فرشيد اكبرزاده

  ۱۳۸۵

  28.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي ابعاد عملي و نظري ترويج فرهنگ ايثار و نقش آن در پيشگيري از جرم

  اسلام رجبعلي

  ۱۳۸۵

  29.        

  ابوالفتح خالقي

  رابطه اخلاق با حقوق كيفري

  محمد علي نظري

  ۱۳۸۵

  30.        

  ابوالفتح خالقي

  پليس قضايي و نقش آن در روند دادرسي كيفري

  حسين جهاني

  ۱۳۸۵

  31.        

  ابوالفتح خالقي

  كلاهبرداري كامپيوتري در حقوق ايران و ايالات متحده آمريكا

  مصطفي عباسي­حسين­آبادي

  ۱۳۸۵

  32.        

  ابوالفتح خالقي

  قاچاق انسان در حقوق جزاي ايران و كنوانسيون­هاي بين­المللي

  محمدتقي گهرنيا

  ۱۳۸۵

  33.        

  ابوالفتح خالقي

  رابطه حقوق كيفري و اخلاق

  محمدعلي نظري

  ۱۳۸۵

  34.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي ديه جنايت بر اعضا

  محمدرضا خاموشي

  ۱۳۸۵

  35.        

  ابوالفتح خالقي

  صلاحيت و نحوه رسيدگي در دادگاه كيفري استان

  غلامحسين احمديان­سلامي

  ۱۳۸۵

  36.        

  ابوالفتح خالقي

  مسئوليت دولت در صدمات جبران نشده ناشي از جرم و اقدامات غير قانوني با تاكيد بر كنوانسيون‌هاي بين المللي

  عيسي پور ابوذر

  ۱۳۸۶

  37.        

  ابوالفتح خالقي

  نقش ضابطين دادگستري در فرايند دادرسي كيفري

  دهقاني فرشيد

  ۱۳۸۶

  38.        

  ابوالفتح خالقي

  تبيين بازاريابي شبكه­اي و دسيسه هرمي از منظر حقوق كيفري

  روح­الله خليلي

  ۱۳۸۶

  39.        

  ابوالفتح خالقي

  تبديل مجازات و نقش آن در اصلاح مجرمين

  امير شاكري

  ۱۳۸۶

  40.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي ارتباط صلاحيت ديوان كيفري بين‌الملل با محاكم داخلي

  فخرالدين زارع

  ۱۳۸۶

  41.        

  ابوالفتح خالقي

  نقش ضابطين دادگستري در فرآيند دادرسي كيفري

  فرشيد دهقاني

  ۱۳۸۶

  42.        

  ابوالفتح خالقي

  اشتباه حكمي در حقوق مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و كامن‌لا

  يعقوبي محمد

  ۱۳۸۶

  43.        

  ابوالفتح خالقي

  سياست جنايي ايران در خصوص اعمال مجازات در ملاء عام

  احمدآبادي يوسف

  ۱۳۸۶

  44.        

  ابوالفتح خالقي

  سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مبارزه با مصرف دخانيات

  حجت­الله رشنوادي

  ۱۳۸۶

  45.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي ميزان مسئوليت كيفري ناشي از حوادث رانندگي

  معظمه عليپور

  ۱۳۸۶

  46.        

  ابوالفتح خالقي

  جرم سازمان يافته در قوانين ايران

  منصور مسلماني

  ۱۳۸۶

  47.        

  ابوالفتح خالقي

  سياست جنايي ايران در خصوص اعمال مجازات در ملأ عام

  يوسف احمدآبادي

  ۱۳۸۶

  48.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت و حفاظت كيفري از اراضي ملي و كشاورزي

  دانايي صفت عباسعلي

  ۱۳۸۶

  49.        

  ابوالفتح خالقي

  شيوه­هاي مقابله و پيشگيري از جرم قاچاق كالا

  علي اميدي

  ۱۳۸۶

  50.        

  ابوالفتح خالقي

  رويكرد حقوق كيفري ايران در قبال حمايت از اراضي ملي و كشاورزي

  عباسعلي دانايي­صفت

  ۱۳۸۶

  51.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي تطبيقي انديشه­هاي بزه­ديده شناختي عزت عبدالفتاح با حقوق ايران و اسلام

  محرمعلي پورحسن

  ۱۳۸۶

  52.        

  ابوالفتح خالقي

  اشتباه حكمي بررسي تحليلي در حقوق كامن­لا و فقه اماميه و حقوق موضوعه

  محمد يعقوبي­زرنديني

  ۱۳۸۶

  53.        

  ابوالفتح خالقي

  مسئوليت­دولت­درقبال­صدمات­جبران­نشده­ناشي­ازجرم­واقدامات­غيرقانوني­باتأكيدبركنوانسيون­بين­المللي

  ابوذر عيسي­پور

  ۱۳۸۶

  54.        

  تبديل مجازات و نقش آن در اصلاح مجرمين

  امير شاكري

  ۱۳۸۶

  55.        

  ابوالفتح خالقي

  ارتباط صلاحيت ديوان كيفري بين المللي با محاكم داخلي

  زارع فخرالدين

  ۱۳۸۶

  56.        

  ابوالفتح خالقي

  ميزان مسئوليت كيفري ناشي از حوادث رانندگي

  معظمه علي پور

  ۱۳۸۶

  57.        

  ابوالفتح خالقي

  مطالعه آموزه‌هاي كيفري دين يهود

  فرزاد رشيد بنام

  ۱۳۸۷

  58.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي جايگاه قانوني و جرم­شناختي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي

  ابراهيم اخوان­رودپشتي

  ۱۳۸۷

  59.        

  ابوالفتح خالقي

  رويكرد حقوق كيفري ايران به سلامت آزمون‌هاي سراسري

  عليزاده نادر

  ۱۳۸۷

  60.        

  ابوالفتح خالقي

  .مسأله اماكن عمومي و آثار آن در حقوق كيفري

  سيد مهدي ميرقانعي

  ۱۳۸۷

  61.        

  ابوالفتح خالقي

  تمرد نسبت به مأمورين دولتي در حقوق كيفري ايران

  مريم اميني­نيك

  ۱۳۸۷

  62.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از حيات وحش جانوري

  محسن شفيق­اسكي

  ۱۳۸۷

  63.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت­هاي كيفري از مقررات منشور جهاني حقوق بشر در ايران باستان

  ربابه عرب­بدوي

  ۱۳۸۷

  64.        

  ابوالفتح خالقي

  منع تعقيب و محاكمه مجدد در حقوق كيفري

  فروغيان معصومه

  ۱۳۸۷

  65.        

  ابوالفتح خالقي

  رويكردحقوق كيفري ايران در رابطه با ورود خروج اقامت،اشتغال و ازدواج اتباع بيگانه

  وحيد خان­زاده

  ۱۳۸۷

  66.        

  ايگاه كارشناسي در نظام دادرسي كيفري ايران

  احمدي محمد

  ۱۳۸۷

  67.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي مجازات­هاي تعزيري ناظر بر جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص

  ناصر كرمي

  ۱۳۸۷

  68.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي سياست جنايي ايران در قبال خودفروشي

  سميه اسدي­ساغندي

  ۱۳۸۷

  69.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي قاعده منع تعقيب، محاكمه و مجازات مجدد از ديدگاه حقوق كيفري ايران

  معصومه فروغيان

  ۱۳۸۷

  70.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي جرم گروگان­گيري در حقوق ايران، اسلام و اسناد بين­المللي

  محمد خلج­زاده

  ۱۳۸۷

  71.        

  ابوالفتح خالقي

  نتايج و آثار تعدد اولياي دم در استيفاي قصاص

  فاطمه ذبيح­اله­زاده

  ۱۳۸۷

  72.        

  ابوالفتح خالقي

  نقش صنعت بيمه در تحقق اهداف نظام حقوق كيفري

  نعيمه ذوالفقاري

  ۱۳۸۷

  73.        

  ابوالفتح خالقي

  مسئوليت كيفري ناشي از قتل در خواب و مستي

  باقري مجيد

  ۱۳۸۷

  74.        

  ابوالفتح خالقي

  مباني اصل استثنايي بودن جرم انگاري

  محمد شجاعي نصرآبادي

  ۱۳۸۷

  75.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از مالكيت فكري در حقوق ايران

  بابك‌محبوب‌محمود‌عليلو

  ۱۳۸۷

  76.        

  ابوالفتح خالقي

  مجازات تعزيري در جرايم عليه اشخاص

  ناصر كرمي

  ۱۳۸۷

  77.        

  ابوالفتح خالقي

  جايگاه كارشناسي در نظام دادرسي كيفري ايران

  محمد احمدي

  ۱۳۸۷

  78.        

  ابوالفتح خالقي

  مسئوليت كيفري ناشي از قتل در حال خواب و مستي

  باقري فارسي يوسف

  ۱۳۸۷

  79.        

  ابوالفتح خالقي

  حقوق متهم در مرحله تحقيقاتي در ايران و تطبيق آن با حقوق فرانسه

  بابك بتولي

  ۱۳۸۷

  80.        

  ابوالفتح خالقي

  مجازات‌هاي تعزيري ناشي از جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص

  ناصر كرمي

  ۱۳۸۷

  81.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت از حقوق بشر در قوانين كيفري

  مرادي نسرين

  ۱۳۸۷

  82.        

  ابوالفتح خالقي

  نتايج و آثار تعدد اولياي دم در قصاص

  ذبيح اله زاده فاطمه

  ۱۳۸۷

  83.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي زمينه جرم‌زايي برخي قوانين در حقوق كيفري ايران

  حميد قاسمي

  ۱۳۸۸

  84.        

  ابوالفتح خالقي

  مسئوليت كيفري مديران شركت‌هاي تجاري در حقوق ايران

  موسي الرضا سلامي

  ۱۳۸۸

  85.        

  ابوالفتح خالقي

  تحليل حقوقي علل ماهوي نقض آراء در مراجع عالي در جرايم عليه اموال

  عباداله كشاورز

  ۱۳۸۸

  86.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از قنوات و آب­هاي زيرزميني در حقوق ايران

  مجيد نيلي

  ۱۳۸۸

  87.        

  ابوالفتح خالقي

  نقش بيمه در تحقق اهداف حقوق كيفري

  ذوالفقاري نعيمه

  ۱۳۸۸

  88.        

  ابوالفتح خالقي

  احكام قضايي مغاير با موازين شرع

  هاجر سپهوند

  ۱۳۸۸

  89.        

  ابوالفتح خالقي

  تحليل جرم شناختي بزهكاران مهاجر

  زهره سيدين بروجني

  ۱۳۸۸

  90.        

  ابوالفتح خالقي

  جريحه دار كردن عفت عمومي

  مرادي رضا

  ۱۳۸۸

  91.        

  ابوالفتح خالقي

  بررسي احكام قضايي مغاير با موازين شرعي

  هاجر سپهوند

  ۱۳۸۸

  92.        

  ابوالفتح خالقي

  جعل از طريق رايانه در حقوق كيفري ايران

  محمدي تشكري آرش

  ۱۳۸۸

  93.        

  ابوالفتح خالقي

  پيامدهاي تخلفات رانندگي و راهكارهاي پيشگيري از آنها در قم

  مراد اسدي حسن‌آبادي

  ۱۳۸۸

  94.        

  ابوالفتح خالقي

  سياست تقنيني ايران در تحديد جمعيت كيفري

  ابراهيمي حور

  ۱۳۸۸

  95.        

  ابوالفتح خالقي

  تحليل جرم‌شنختي بزهكاري مهاجران با مطالعه موردي شهرستان زرين‌شهر از استان اصفهان

  زهره سيدين‌بروجني

  ۱۳۸۸

  96.        

  ابوالفتح خالقي

  مواد روان­گردان؛ مسئوليت كيفري ناشي از آن

  مرتضي آقاعلي­خاني

  ۱۳۸۸

  97.        

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از بازار اوراق بهادار

  محمد فرزادي

  ۱۳۸۸

  98.        

  ابوالفتح خالقي

  مطالعه تطبيقي جايگاه و آثار توبه در فقه اماميه و قانون كيفري ايران

  محمود اميني

  ۱۳۸۸

  99.        

  ابوالفتح خالقي

  تحليل جرم جريحه­دار كردن عفت و اخلاق عمومي از منظر قانون و عرف

  رضا مرادي

  ۱۳۸۸

  100.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي ميزان تطابق حقوق جزاي ماهوي ايران با دو ميثاقين بين­المللي

  داود سيفي

  ۱۳۸۸

  101.      

  ابوالفتح خالقي

  آسيب­شناسي­سياست­جنايي­اجرايي­ايران­درقبال­جرايم­قاچاق­موادمخدربامطالعه­موردي­مرزهاي­خراسان

  علي راعي

  ۱۳۸۸

  102.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي زمينه جرم­زايي برخي قوانين در حقوق كيفري ايران

  حميد قاسمي

  ۱۳۸۸

  103.      

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از محيط­زيست در برابر واحدهاي صنعتي آلاينده

  صديقه ابراهيمي

  ۱۳۸۸

  104.      

  ابوالفتح خالقي

  تحصيل مال از طريق نامشروع

  شيرزادي مهدي

  ۱۳۸۸

  105.      

  ابوالفتح خالقي

  بازپروري زنان بزهكار در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران

  فرزانه دهقان­طرزجاني

  ۱۳۸۸

  106.      

  ابوالفتح خالقي

  مقايسه علل رافع مسئوليت كيفري و علل موجهه جرم در حقوق كيفري ايران

  ايران جوريان

  ۱۳۸۸

  107.      

  ابوالفتح خالقي

  (دادرسي جرايم رايانه‌اي درحقوق كيفري ايران

  همت‌اله انصاري

  ۱۳۸۹

  108.      

  ابوالفتح خالقي

  (تحليل حقوقي وجرم‌شناسي نقش مكان در ارتكاب جرم

  اسلام كرمي

  ۱۳۸۹

  109.      

  ابوالفتح خالقي

  اصل قانوني بودن تعقيب و ضرورت گرايش آن به سمت مقتضي بودن تعقيب در حقوق كيفري ايران

  مسعود ابراهيمي‌راد

  ۱۳۸۹

  110.      

  ابوالفتح خالقي

  روش تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و مقايسه­ي آن با دادسراي نظامي

  رحيم دشتبان­فرهنگ

  ۱۳۸۹

  111.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي نقش اتباع بيگانه در سيماي مجرمانه استان خراسان رضوي

  محمد عزيزي

  ۱۳۸۹

  112.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي تطبيقي جرايم جنسي در حقوق كيفري ايران و انگليس

  سيدحسين هاشمي

  ۱۳۸۹

  113.      

  ابوالفتح خالقي

  نقش اتباع بيگانه در سيماي جنايي استان خراسان

  عزيزي محمد

  ۱۳۸۹

  114.      

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از بازار اوراق بهادار

  محمد فرزادي

  ۱۳۸۹

  115.      

  ابوالفتح خالقي

  مسئوليت كارشناسان رسمي معماري

  محمد جعفري

  ۱۳۸۹

  116.      

  ابوالفتح خالقي

  (مسئوليت كيفري توليدكنندگان محتوا و خدمات‌دهندگان اينترنت در حقوق ايران و آمريكا

  مسعود حاتمي

  ۱۳۸۹

  117.      

  ابوالفتح خالقي

  قانوني بودن تعقيب و ضرورت گرايش به مقتضي بودن تعقيب

  مسعود ابراهيمي راد

  ۱۳۸۹

  118.      

  ابوالفتح خالقي

  جرايم جنسي در حقوق ايران و انگلستان

  هاشمي گرم دره حسين

  ۱۳۸۹

  119.      

  ابوالفتح خالقي

  استراق سمع در حقوق كيفري ايران

  احمدپور مجتبي

  ۱۳۸۹

  120.      

  ابوالفتح خالقي

  تحقيقات مقدماتي در دادگاه هاي نظامي

  دشتبان فرهنگ رحيم

  ۱۳۸۹

  121.      

  ابوالفتح خالقي

  نقش مكان و محل در ارتكاب جرم

  كرمي اسلام

  ۱۳۸۹

  122.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي مسئوليت كيفري شركاء در مال مشارع

  شهرزاد باستي

  ۱۳۸۹

  123.      

  ابوالفتح خالقي

  سياست جنايي ايران در مقابله و پيشگيري از قاچاق مشروبات الكلي

  رضا قاسم پور

  ۱۳۸۹

  124.      

  ابوالفتح خالقي

  استراق سمع در حقوق كيفري ايران

  مجتبي احمدپور

  ۱۳۸۹

  125.      

  مسئوليت كيفري ارائه دهندگان خدمات اينترنتي

  حاتمي مسعود

  ۱۳۸۹

  126.      

  ابوالفتح خالقي

  ارش و شيوه تعيين آن از نظر فقهي و حقوقي

  زهرا شيرزادي­فردويي

  ۱۳۸۹

  127.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي نقش انگيزه در ارتكاب جرم از منظر حقوق جزا و جرم­شناسي

  محمدعلي رشيدي­طغرالجردي

  ۱۳۸۹

  128.      

  ابوالفتح خالقي

  تحليل مباني اصل استثنايي بودن جرم­انگاري

  محمد شجاعي­نصرآبادي

  ۱۳۸۹

  129.      

  ابوالفتح خالقي

  دادرسي جرايم رايانه اي

  همت اله انصاري

  ۱۳۸۹

  130.      

  ابوالفتح خالقي

  جرايم جنسي در حقوق كيفري ايران و انگليس

  هاشمي گرم‌دره سيد حسين

  ۱۳۸۹

  131.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي سحر و جادو با نگاهي به لايحه پيشنهادي قانون مدني ايران

  علي سنجري‌پور

  ۱۳۹۰

  132.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي عوامل ارتكاب جرم در نظام مالياتي و راه‌هاي پيشگيري از آن در حقوق كيفري ايران

  حسين تاجميررياحي

  ۱۳۹۰

  133.      

  ابوالفتح خالقي

  بزه‌ديدگي كودكان در جرايم رايانه‌اي

  محمودرفيعي‌كشتلي

  ۱۳۹۰

  134.      

  ابوالفتح خالقي

  رويكرد حقوق كيفري ايران در خصوص ايمني و بهداشت حرفه اي

  احمد شفائي

  ۱۳۹۰

  135.      

  ابوالفتح خالقي

  حمايت كيفري از حقوق بيماران و مصدومان

  بهزاد جودكي

  ۱۳۹۰

  136.      

  ابوالفتح خالقي

  پرونده شخصيت در نظام كيفري ايران

  سعيد گوهري

  ۱۳۹۰

  137.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي فرار مالياتي و ضرورت جرم انگاري آن

  جودي فر مهدي

  ۱۳۹۰

  138.      

  ابوالفتح خالقي

  لزوم جبران خسارت از متهمان و محكومان به حبس

  گل محمدي بابك

  ۱۳۹۰

  139.      

  ابوالفتح خالقي

  عوامل ارتكاب جرم در نظام مالياتي

  حسين تاج مير رياحي

  ۱۳۹۰

  140.      

  ابوالفتح خالقي

  آيين دادرسي ديوان كيفري بين المللي

  الهام فرحي

  ۱۳۹۰

  141.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي سحر و جادو با نگاهي به لايحه پيشنهادي ق.م.ا

  سنجري پور علي

  ۱۳۹۰

  142.      

  ابوالفتح خالقي

  قاعده هدر نشدن خون از منظر حقوق كيفري

  رضازاده پاشا زمان

  ۱۳۹۰

  143.      

  ابوالفتح خالقي

  شتباهات قضايي در امور كيفري

  نوروزي عبدالحسين

  ۱۳۹۰

  144.      

  ابوالفتح خالقي

  رايم عليه فرهنگ عمومي

  شهالوبند شهرام

  ۱۳۹۰

  145.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي نقش دوگانه‌ي رسانه‌هاي جمعي در پيشگيري و وقوع جرم با تأكيد بر كودكان و نوجوانان

  طيبه ميرعباسي‌رودباركي

  ۱۳۹۰

  146.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي صلاحيت و آيين رسيدگي به دعاوي كيفري در شوراي حل اختلاف

  نعمت‌الله حاجعلي

  ۱۳۹۰

  147.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي رابطه پديده قاچاق كالا و امنيت در حوزه قضايي استان هرمزگان

  علي مقدم‌طاهري

  ۱۳۹۰

  148.      

  ابوالفتح خالقي

  تأثير محيط اينترنت بر بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان و نوجوانان و راهكارهاي مقابله با آن

  هوشنگ اسمعيل‌زاده ‌خليل ‌آباد

  ۱۳۹۰

  149.      

  ابوالفتح خالقي

  رويكرد حقوق كيفري ايران به شخصيت مجرم

  فاطمه هدي

  ۱۳۹۰

  150.      

  ابوالفتح خالقي

  موانع اجراي احكام در حقوق كيفري ايران

  ليلي رفيعيان

  ۱۳۹۰

  151.      

  ابوالفتح خالقي

  بررسي جرايم عليه فرهنگ عمومي

  شهرام شهالوند

  ۱۳۹۰

  152.      

  ابوالفتح خالقي

  چگونگي و لزوم جبران خسارت از زندانيان و محكومان حبس بي‌گناه

  بابك گل‌محمدي

  ۱۳۹۰

  153.      

  ابوالفتح خالقي

  اختيار مقام قضايي در ختم غيركيفري دعاوي كيفري

  بهداد كامفر

  ۱۳۹۰

  154.      

  ابوالفتح خالقي

  نقش زيست بوم ساحلي و دريايي در ارتكاب جرم و راه‌هاي پيشگيري از آن

  مرتضي خليفه

  ۱۳۹۰

  155.      

  ابوالفتح خالقي

  نقش اعاده دادرسي كيفري در احقاق حق محكومان

  هادي عزيززاده

  ۱۳۹۰

  156.      

  ابوالفتح خالقي

  صلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري