جمعه 29 تير 1403   21:10:37
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 787146
تعداد بازديد از سايت: 132377681
تعداد بازديد زيرپورتال: 787146
اين زيرپورتال امروز: 58
در امروز: 17493
اين صفحه امروز: 58
شنبه 16 شهريور 1392
شاخصهاي آماري دانشگاه قم


طرح شناسايي و تدوين شاخصهاي آماري دانشگاه قم

شاخصهاي آماري حوزه آموزش

رديف

کد شاخص

نام شاخص

فرمول شاخص

1

A1

نرخ ورودي به خروجي

تعداد دانشجويان پذيرفته‌شده به‌تعداد فارغ‌التحصيلان در همان سال

2

A2-1

نرخ تعداد استاد

تعداد اعضاي هيأت علمي با رتبه استاد به تعداد اعضاي هيأت علمي

3

A2-2

نرخ تعداد دانشيار

تعداد اعضاي هيأت علمي با رتبه دانشيار به  تعداد اعضاي هيأت علمي

4

A2-3

نرخ تعداد استاديار

تعداد اعضاي هيأت علمي با رتبه استاديار  به  تعداد اعضاي هيأت علمي

5

A2-4

نرخ تعداد مربي

تعداد اعضاي هيأت علمي با رتبه مربي به‌تعداد اعضاي هيأت علمي

6

A2-5

نرخ تعداد استاديار و بالاتر

تعداد اعضاي هيأت علمي با رتبه استاديار و بالاتر به‌تعداد اعضاي هيأت علمي  

7

A2-6

نسبت استاديارو بالاتر به مربي

تعداد اعضاي هيأت علمي با رتبه استاديار به بالا به‌تعداد اعضاي هيأت علمي

8

A3-1

نسبت دانشجو به استاد

تعداد کل دانشجويان به‌تعداد اعضاي هيأت علمي

9

A3-2

نسبت دانشجوي روزانه به استاد

تعداد دانشجويان روزانه به‌تعداد اعضاي هيأت علمي

10

A4-1

نرخ تعداد رشته‌هاي کارشناسي

تعداد رشته‌هاي کارشناسي به کل رشته ها

11

A4-2

نرخ تعداد رشته‌هاي تحصيلات تکميلي

تعداد رشته‌هاي تحصيلات تکميلي به کل رشته ها

12

A5

نرخ قبولي فارغ التحصيلان در مقاطع تحصيلي بالاتر

تعداد قبولي در مقاطع بالاتر به تعداد دانش‌آموختگان

13

A6-1

ميانگين تعداد واحد اخذشده دانشجو

جمع واحدهاي اخذشده دانشجويان به تعداد کل دانشجويان

14

A6-2

ميانگين تعداد واحد اخذشده دانشجويان کارشناسي

جمع واحدهاي اخذشده دانشجويان ‌کارشناسي به تعداد دانشجويان کارشناسي

15

A6-3

ميانگين تعداد واحد اخذشده دانشجويان کارشناسي ارشد

جمع واحدهاي اخذشده دانشجويان‌ کارشناسي ارشد ‌به ‌تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد

16

A6-4

ميانگين تعداد واحد اخذشده دانشجويان دکتري

جمع واحدهاي‌ اخذشده دانشجويان‌ دکتري به تعداد دانشجويان دکتري

17

A7-1

ميانگين مدت زمان تحصيل دانشجويان کارشناسي

تعداد نيمسال تحصيلي فارغ‌التحصيلان کارشناسي به تعداد فارغ‌التحصيلان کارشناسي

18

A7-2

ميانگين مدت زمان تحصيل دانشجويان کارشناسي ارشد

تعداد نيمسال تحصيلي فارغ‌التحصيلان کارشناسي ارشد به تعداد فارغ‌التحصيلان ارشد

19

A7-3

ميانگين مدت زمان تحصيل دانشجويان دکتري

تعداد نيمسال تحصيلي فارغ‌التحصيلان دکتري به تعداد فارغ‌التحصيلان دکتري

20

A8

نرخ تعداد دانشجويان انصرافي

تعداد دانشجويان انصرافي به تعداد کل دانشجويان دانشگاه

21

A9

نرخ تعداد دانشجويان انتقالي

تعداد دانشجويان انصرافي به تعداد کل دانشجويان دانشگاه
شاخصهاي آماري حوزه پژوهش و فناوري
شاخصهاي آماري حوزه دانشجويي
شاخصهاي آماري حوزه فرهنگي
شاخصهاي آماري حوزه اداري و ماليتعداد بازديد اين صفحه: 15563
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما