جمعه 29 تير 1403   21:54:07
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 787149
تعداد بازديد از سايت: 132378541
تعداد بازديد زيرپورتال: 787149
اين زيرپورتال امروز: 61
در امروز: 18353
اين صفحه امروز: 61
پنجشنبه 10 تير 1389
دانشكده الهيات و معارف اسلامي
 

اطلاعات مسئولين  دانشكده و مديران گروه هاي آموزشي

نام و نام خانوادگي سمت مرتبه علمي
تاريخ انتصاب 
سوابق علمي
دكتر سيد رضا مودب رئيس دانشكده استاد
1397/12/01
كليك كنيد
دكتر محسن ايزدي معاون آموزشي دانشكده دانشيار
1398/05/05
كليك كنيد
دكتر محمد نوذري فردوسيه معاون پژوهشي و فرهنگي استاديار
1398/10/07
كليك كنيد
دكتر حبيب اله دانش شهركي مدير گروه فلسفه و كلام استاديار
1398/10/09
كليك كنيد
دكتر محمد تقي دياري بيدگلي مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشيار
1397/12/20
كليك كنيد
دكتر عليرضا رستمي قفس آبادي مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي استاديار
1398/11/01
كليك كنيد
دكتر اميرعباس مهدوي فرد مدير گروه معارف اسلامي استاديار
1395/09/24
كليك كنيد
دكتر سيد احمد فاضلي مدير گروه اخلاق استاديار
1396/10/27
كليك كنيد
دكتر احمد بهشتي مهر مدير گروه شيعه شناسي استاديار
1395/07/01
كليك كنيدآمار دانشجويان 97-98دانشكده الهيات

مقطع تحصيلي / جنسيت

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع

گروه آموزشي

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

 

اخلاق

0

17

18

35

9

25

34

26

43

69

 

شيعه شناسي

0

29

22

51

0

29

22

51

 

علوم قرآن و حديث

134

8

142

112

100

212

21

39

39

267

147

414

 

فقه و مباني حقوق اسلامي

119

111

230

38

38

76

9

25

25

166

174

340

 

فلسفه و كلام اسلامي

95

84

179

52

46

98

22

59

59

169

189

358

 

معارف

0

23

51

74

5

26

26

28

77

105

 

جمع

348

203

551

271

275

546

66

174

183

685

652

1337

 

منبع : گلستان

آمار فارغ التحصيلان دانشكده الهيات

مقطع / جنسيت

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع كل

گروه آموزشي

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

اخلاق

0

0

0

150

80

230

4

19

23

154

99

253

شيعه شناسي

0

0

0

58

86

144

0

0

0

58

86

144

علوم قرآن و حديث

566

259

825

604

267

871

42

53

95

1212

579

1791

فقه و مباني حقوق اسلامي

608

456

1064

470

248

718

8

16

24

1086

720

1806

فلسفه و كلام اسلامي

868

591

1459

590

382

972

40

60

100

1498

1033

2531

معارف

846

493

1339

14

81

95

0

0

0

860

574

1434

جمع

2888

1799

4687

1886

1144

3030

94

148

242

4868

3091

7959

آمار  قطعي فارغ التحصيلان تا ابتداي سال 97-98 محاسبه شده است.  منبع : گلستان 
آمار اعضاي هيأت علمي دانشكده به تفكيك گروه آموزشي، مرتبه علمي و جنسيت

مرتبه علمي/ جنسيت

استاديار

دانشيار

استاد

جمع

گروه آموزشي

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

گروه آموزشي فلسفه و كلام

4

5

9

4

2

6

1

2

3

9

9

18

گروه آموزشي علوم قرآن و حديث

4

2

6

6

6

2

2

4

10

14

گروه آموزشي معارف اسلامي

1

6

7

2

2

0

1

8

9

گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي

1

7

8

1

1

0

1

8

9

گروه آموزشي اخلاق

1

1

0

1

1

0

2

2

گروه آموزشي شيعه شناسي

1

1

2

0

0

1

1

2

جمع

11

22

33

4

11

15

1

5

6

16

38

54سرانه توليدات پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده 

شرح

1393

1394

1395

1396

1397

مقاله داراي نمايه JCR

0

0

3

1

0

مقاله داراي نمايه ISI

3

5

11

2

5

مقاله داراي نمايه SCOPUS

2

1

6

2

0

مقاله داراي نمايه ISC

73

69

69

79

75

ساير مقالات علمي منتشره

38

20

12

16

11

تعداد مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي بين المللي داخل كشور

11

10

6

11

6

تعداد مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي بين المللي خارج كشور

2

2

2

2

0

تعداد مقاله هاي همايش هاي ملي

8

9

9

15

3

تعداد كتابهاي تاليفي و ترجمه اي منتشر شده

6

3

8

6

4

جمع توليدات پژوهشي

143

119

126

134

104

اعضاي هيأت علمي

51

53

55

57

54

سرانه توليدات پژوهشي دانشكده

2.8

2.2

2.3

2.4

1.9

توضيح : آمار سال 97 هنوز قطعي نشده است.


آمار كاركنان دانشكده     

مدرك

زن

مرد

جمع

درصد

كارداني و ديپلم

1

2

3

21%

كارشناسي

3

3

6

43%

كارشناسي ارشد و دكتري

1

4

5

36%

جمع

5

9

14

100%

 

فضاهاي كالبدي دانشكده

عنوان فضا

مساحت

كاربري

مساحت

درصد

اتاق مديران آموزشي و اساتيد دانشكده

1100

آموزشي و كمك آموزشي

5200

61%

كلاس درس، كارگاه، سالن دفاع، كتابخانه و ساير فضاهاي آموزشي

4100

اتاق كارشناسان آموزش و ساير فضاهاي اداري

270

فرهنگي، رفاهي، اداري و پشتيباني

3340

39%

فضاهاي رفاهي، راه هاي ارتباطي و ساير فضاها

2600

سالن همايش ، نمازخانه و ...

470

جمع

8540

 

8540

100%آمار دانشجويان دانشكده ساكن خوابگاههاي دانشجويي - دختر و پسر 

گروه آموزشي

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع كل

فقه و مباني حقوق اسلامي

۱۴۳

۹

۱

۱۵۳

فلسفه و كلام اسلامي

۸۵

۱۶

۷

۱۰۸

علوم قرآن و حديث

۳۵

۳۶

۶

۷۷

معارف

۰

۱۵

۱

۱۶

شيعه شناسي

۰

۴

۰

۴

اخلاق

۰

۴

۳

۷

جمع

۲۶۳

۸۴

۱۸

۳۶۵


تعداد بازديد اين صفحه: 23842
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما