جمعه 29 تير 1403   21:49:55
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 787148
تعداد بازديد از سايت: 132378438
تعداد بازديد زيرپورتال: 787148
اين زيرپورتال امروز: 60
در امروز: 18250
اين صفحه امروز: 60
پنجشنبه 10 تير 1389
کتابخانه مرکزي

تعداد کتب موجود درکتابخانه­هاي دانشگاه قم
نام کتابخانه 
سال تحصيلي
مرکزي
کوثر
دانشکده
 علوم پايه
دانشکده
حقوق
مرکز
 تربيت مدرس
مرکز رشد
مجموع
جلد
عنوان
جلد
عنوان
جلد
عنوان
جلد
عنوان
جلد
عنوان
جلد
عنوان
جلد
عنوان
86-85
45320
19388
25984
11708
2300
1700
722
722
10542
7540
360
350
85228
41408
87-86
49701
22905
28657
14617
2300
1700
722
722
10542
7540
360
350
92282
47834
88-87
55320
26388
35984
18708
2500
2000
722
722
10542
7540
360
350
105428
55708
89-88
59651
30089
39560
20000
2437
1770
1330
952
24000
15200
450
420
127428
68431
90-89
68370
32513
46520
21713
3038
2430
1913
1043
24000
16300
450
420
144291
74419
91-90
78491
36855
46120
23870
2437
1770
1605
1074
24000
15200
450
420
153073
79189
91-90
فارسي
71501
31954
41000
20600
1460
850
1519
1003
17000
10200
370
370
132850
64977
لاتين
6990
4901
5120
3270
977
920
86
71
7000
5000
50
50
20223
14212
جمع کل
78491
36855
46120
23870
2437
1770
1605
1074
24000
15200
420
420
153073
79189

نمودار رشد تعداد کتب موجود در کتابخانه هاي دانشگاه قم از سال تحصيلي 86-85  تا 91-90
(به تفکيک تعداد جلد و تعداد عنوان)


تعداد کتب خريداري شده فارسي و لاتين درکتابخانه­هاي دانشگاه قم
           نام کتابخانه
سال تحصيلي
 مرکزي
 کوثر
 دانشکده علوم پايه
 دانشکده حقوق
دانشکده الهيات
مرکز رشد
جمع کل
فارسي
لاتين
فارسي
لاتين
فارسي
لاتين
فارسي
لاتين
فارسي
لاتين
فارسي
لاتين
86-85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87-86
4684
 
4020
 
0
 
0
 
0
 
0
 
8704
88-87
4798
543
3720
128
850
83
722
0
500
146
362
0
11852
89-88
1264
155
1350
150
350
80
200
25
300
50
80
0
4004
90-89
3600
135
1910
78
210
10
320
80
0
0
0
0
6343
91-90
5746
244
2000
300
0
0
0
0
0
0
0
0
8290
91-90
اهدايي
150
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
خريد
5596
224
2000
300
0
0
 
0
0
0
0
0
8120
جمع
5746
244
2000
300
0
0
0
0
0
0
0
0
8290


نمودار رشد تعداد کتب خريداري شده  در کتابخانه هاي دانشگاه قم از سال تحصيلي 87-86تا 91-90


تعداد کل پايان نامه‌هاي موجود در کتابخانه هاي دانشگاه قم
     نام کتابخانه
سال تحصيلي
مرکزي
کوثر
دانشکده  علوم پايه
دانشکده حقوق
دانشکده الهيات
مرکز رشد
مجموع
86-85
166
69
8
 
 
 
243 
87-86
908
462
 
 
 
 
1370
88-87
1219
684
8
 
 
 
1911
89-88
1500
1132
46
200
 
 
2878
90-89
1850
1370
62
0
510
0
3792
91-90
2215
1633
66
236
430
0
4580


نمودار رشد تعداد پايان نامه هاي موجود در کتابخانه هاي دانشگاه قم از سال تحصيلي 86-85تا 91-90

تعداد بازديد اين صفحه: 17290
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما