معرفي امورحقوقي              عملكرد                   نمونه اوراق قصايي             نمونه قراردادها

معرفي امورحقوقي دانشگاه قم

امورحقوقي دانشگاه از زمان تأسيس اين دانشگاه، به منظور انجام خدمات حقوقي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه دانشگاه، تنظيم روابط حقوقي دانشگاه با اشخاص خارج از دانشگاه به نحوي كه منافع بيت‌المال و مصالح دانشگاه تامين گردد، تشكيل و تا كنون در راستاي اهداف و وظايف خود فعاليت كرده است.
در ساختار تشكيلاتي دانشگاه دفتر حقوقي زير مجموعه حوزه رياست و عهده‌دار موارد ذيل است:
1. تنظيم متن كليه قراردادها و تفاهم نامه هايي كه يك سوي آن دانشگاه مي‌باشد، با رعايت آيين نامه هاي مربوطه.
2. نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها و تفاهم نامه ها.
3. تهيه و تنظيم صورت جلسه هاي مربوط به مناقصه يا مزايده هاي جزئي و متوسط و نيز نظارت بر انجام مناقصات و مزايده هاي عمده.
4. حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌هاي مرتبط با دادگاه و استماع اظهارات، رد يا قبول آن از نظر مسائل حقوقي.
5. پيگيري مسائل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي در دادگاهها، ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه.
6. تدوين اساسنامه‌هاوآيين نامه‌هاي مورد نياز.
7. تنظيم شكواييه بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي متعرض حقوق دانشگاه در زمينه‌هاي مختلف.
علاوه بر موارد فوق، امورحقوقي به عنوان مركزي كه كاركنان آن دانش‌آموختگان و كارشناسان حقوق بوده و بيشترين آشنايي را با قوانين و مقررات دارند، مرجع استعلام­هاي حقوقي و پاسخگوي سؤالات حقوقي بخشهاي مختلف دانشگاه مي­باشد و به موجب مقررات مربوط، ارائه مشاوره حقوقي، پيگيري و دفاع از كاركنان دانشگاه در دعاوي كه به مناسبت كار كارمند مطرح مي‌شود بر عهده دفترحقوقي است.
همچنين دفترحقوقي دانشگاه به عنوان نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان، عهده‌دار امور ارجاعي از سوي دفترحقوقي و رئيس امور حقوقي و مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناورياز قبيل: اخذ تعهد محضري، سپردن وثيقه ملكي، در رهن بردن املاك وثيقه، فك رهن، تبديل وثيقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثيقه از طريق اجراي ثبت مي‌باشد.
 

حسن نصيرزاده 
( رئيس گروه امورحقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات )

  تلفن 32103113

علي نادري قمي
( كارشناس امور قراردادها )

تلفن  32103115

يونس صياديان  
( كارشناس امور دعاوي و شكايات)

تلفن 32103114

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 69360
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما