دوشنبه 28 خرداد 1403   04:00:36
اداره رفاه دانشجوییاداره رفاه دانشجویی
شنبه 23 آذر 1392
بيمه حوادث
به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كليه  دانشجويان دانشگاه قم  تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي با تعهدات ذيل  مي باشند.


توجه:
وقوع حادثه در هر مكان (در دانشگاه و خارج از دانشگاه) و زمان مشمول بيمه حوادث دانشجويي مي شود.


تعريف حادثه: 
حادثه عبارتست ازهر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جراحت و يا نقص عضو و يا ازكارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.
 
دانشجويان ابتدا در اسرع وقت  وقوع حادثه را به كارشناس اداره رفاه دانشجويي شماره هاي ذيل اعلام نمايند و پس از پايان درمان و اتمام هزينه هاي آن، صورت هزينه ها و كليه اسناد و مدارك مثبته خويش را به همراه گزارش حادثه و اطلاعات فردي و شماره حساب و شباي بانكي بنام خود دانشجوي حادثه ديده 
 ( تا قبل از 2 ماه پس از وقوع حادثه) به آدرس دانشگاه قم پست نمايند.شماره تماس خواهران32103745-025      و شماره تماس برادران32103484-025

ميزان تعهدات بيمه گر
غرامت فوت بر اثر حادثه
غرامت نقص عضو وازكارافتادگي كلي و جزئي دائم براثرحادثه
جبران هزينه پزشكي ناشي از حادثه
300،000،000 ريال
300،000،000 ريال
60،000،000 ريال
 


آدرس دانشگاه قم: قم بلوار غدير - بعد از شهرك قدس  - دانشگاه قم - كدپستي 3716146611   (جهت اداره رفاه دانشجويي برادران/خواهران)
.
تعداد بازديد اين صفحه: 9975
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

اداره رفاه - معاونت دانشجويي
مجری سایت : شرکت سیگما