شنبه 20 خرداد 1402   10:53:58
اداره رفاه دانشجوییاداره رفاه دانشجویی
چهارشنبه 24 مرداد 1397 اعلام نياز واحدهاي دانشگاه جهت كار دانشجويي

راهنماي درخواست كار دانشجويي

1- دانشجويان كارشناسي از ترم دوم  مي توانند كار دانشجويي داشته باشند و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري از همان ترم اول مي توانند مشغول به كار دانشجويي شوند.

2-  دانشجو در هر ترم مي تواند فقط در يك واحد مشغول به كار باشد.

3-  لازم است دانشجو به مسئول واحد مراجعه نمايد و واحد مربوطه نيز دانشجوي مورد نظر خود را بعد از مصاحبه اوليه انتخاب مي نمايد.

4- حق الزحمه كار دانشجويي بعد از پايان ترم محاسبه و توسط اداره مالي به حساب دانشجو واريز مي گردد. (حق الزحمه دانشجوياني كه در واحد جهاد دانشگاهي مشغول به كار مي شوند به عهده اداره مالي نمي باشد و به عهده واحد جهاد دانشگاهي مي باشد)

5- مبلغ حق الزحمه كار دانشجويي طبق دستورالعمل وزرات علوم، تحقيقات و فناوري به ازاء هر ساعت جهت دانشجويان كارشناسي حداكثر 19،000 ريال و جهت دانشجويان كارشناسي ارشد حداكثر30،000 ريال و جهت دانشجويان دكتري حداكثر 55،000 ريال مي باشد

فهرست  واحدهاي مختلف دانشگاه كه در سال تحصيلي 99-98نياز به كار دانشجويي دارند:

نام واحد اداري واحد خواهران شماره تماس واحد برادران شماره تماس
امور فرهنگي  مي پذيرد  مي پذيرد
تربيت بدني  مي پذيرد  مي پذيرد
انفورماتيك  مي پذيرد  مي پذيرد
كتابخانه  مي پذيرد  مي پذيرد
حراست  مي پذيرد -----------
تغذيه  مي پذيرد  ----------
نهاد رهبري  مي پذيرد  مي پذيرد
خوابگاه ها  مي پذيرد  مي پذيرد
روشندلان  مي پذيرد  مي پذيرد
بهداشت و درمان  مي پذيرد  ----------
امور مالي -------------  مي پذيرد
مشاوره  مي پذيرد مي پذيرد
مديريت امور دانشجويي  مي پذيرد  مي پذيرد
روابط عمومي  مي پذيرد  مي پذيرد
اداره پذيرش و دانش آموختگان مي پذيرد  مي پذيرد
دانشكده مديريت و اقتصاد مي پذيرد  مي پذيرد
دانشكده فني و مهندسي مي پذيرد  مي پذيرد
دانشكده ادبيات و علوم انساني --------  مي پذيرد
دانشكده اللهيات و معارف اسلامي  --------  مي پذيرد
دانشكده علوم پايه  مي پذيرد  مي پذيرد
معاون امورخواهران  مي پذيرد -------------
گروه كار آفريني و ارتباط با صنعت و مركز رشد واحدهاي فناوري -------------  مي پذيرد
جهاد دانشگاهي - خواهران و برادران - خانم صادقي (32103850-025) و آقايان (32103545-025)(حق الزحمه دانشجوياني كه در واحد جهاد دانشگاهي مشغول به كار مي شوند به عهده اداره مالي دانشگاه نمي باشد بلكه به عهده واحد جهاد دانشگاهي مي باشد).

تعداد بازديد اين صفحه: 7547
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

اداره رفاه - معاونت دانشجويي
مجری سایت : شرکت سیگما