دوشنبه 10 مهر 1402   00:47:11
دفتر نظارت و ارزیابیدفتر نظارت و ارزیابی
آخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 1 بهمن 1399 09:22:06
يكشنبه 30 فروردين 1394 راهنماي درخواست ارتقاي مرتبه

اساتيد گرامي با توجه به زمان بر بودن فرآيند ارتقاي مرتبه و اينکه در صورت بروز مشکل ممکن است بدليل اصلاح اشتباهات رخ داده امر ارتقاي مرتبه به طول بيانجامد خواشمند است هنگام تحويل مدارک، به موارد زير دقت فرمائيد:
1)     فرم هاي مربوطه را از اينجا دانلود کنيد.
2)     کليه فرم ها مي بايست بدون خط خوردگي و لاک گرفتگي تکميل شود. 
3)     فايل شماره 1 شامل فرم هاي الف و ب مي باشد. فرم الف(تک برگي) شامل مشخصات علمي متقاضي مي باشد که مي بايست تمامي بندها به دقت تکميل شده و به امضاي متقاضي و مدير گروه مربوطه برسد. فرم ب شامل 4 صفحه مي باشد که متقاضي مي باست تنها کادر بالاي فرم را تکميل نمايد(شکل زير). 
 
4)     فايل شماره 2 شامل فرم ج است که متقاضي بايد تنها در کادر بالاي صفحات مشخصات خود را وارد نمايد.
5)     فايل شماره 3 شامل فرم د مي باشد که متقاضي مي بايست مشخصات خود را در کادر بالاي صفخات اين فرم وارد کرده و ضمن تکميل ستون "تعداد رديف هاي تکميل شده" و امضاي همه صفحات، امضاي مدير گروه را نيز جهت تأييد اطلاعات اخذ نمايد. توجه داشته باشيد قسمت هايي از ستون ياد شده که ارتباطي به متقاضي ندارد بايد خالي بماند(مانند بندهاي 2-1، 2-2، 2-3 و غيره).
6)     فايل شماره 4 شامل فرم هاي مربوط به کليه سوابق فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي متقاضي مي باشد. 
1.      متقاضي مي بايست تمامي سوابق ياد شده را متناسب با عنوان هر فرم در جاي خود اضافه نمايد. همچنين متقاضي بايد تمامي سوابق نوشته شده را به همراه مستندات آن به دانشکده تحويل نمايد. لازم به ذکر است به مواردي که فاقد مستندات است امتيازي تعلق نمي گيرد.
2.     بندهاي 2-1 و 2-2 به صورت خالي در فرم قرار گيرد.
3.     تمامي صفحات مربوط به بندهاي بعد از بند 2-2 بايد به امضاي مديرگروه نيز برسد.
4.      در بند 3-1 متقاضي مي بايست تمامي اطلاعات مربوط به مقاله و مجله مورد نظر را وارد نمايد. علاوه بر اين متقاضي مي بايست مدرک معتبري براي اطلاعات وارد شده در مورد IF و MIF ارائه دهد که اين اطلاعات معمولا از سايت Web of knowledge  (در مورد ضريب تأثير مجله مي توان پرينت صفحه اصلي ژورنال که در آن ضريب تأثير مجله مشخص شده است را نيز ارائه کرد) استخراج مي شود. براي ارائه گواهي مربوط به علمي پژوهشي بودن مقاله، متقاضي مي بايست با مراجعه به پايگاه استنادي جهان اسلام(ISC) با جستجوي عنوان مجله، تصوير تأييديه آن را ارئه نمايد(شکل2،1 و3).

 1:ضريب تأثير  2:گواهي علمي پژوهشي بودن مقاله

 3:پايگاه اطلاعاتي تامسون رويترز - MIF

 


5.     در ستون نمايه علمي معتبر ، نوع مقاله را مشخص کنيد(ISI,ISC).
6.     در بند 3-4 و 3-5 علاوه بر ارائه اصل مقاله، گواهي شرکت در همايش ها نيز ارائه شود(Certification).
7.     حتي در صورت خالي بودن بند 3-6 متقاضي موظف است اصل رساله دکتري و کارشناس ارشد خود را تحويل دهد.
8.     توجه داشته باشد در بند 3-8، تمامي طرح هايي که خارج از دانشگاه انجام شده مي بايست موافقت دانشگاه را نيز داشته باشند که ارائه گواهي آن الزامي است.
9.     در صورتي که متقاضي اثر تأليفي، تجديد چاپ شده و يا ترجمه کتاب تخصصي دارد ضمن نوشتن آن به ترتيب در بندهاي 3-12، 3-13 و 3-20 مي بايست يک نسخه از اصل اثر و همچنين تصوير جلد کتاب و شناسنامه کتاب را نيز ارائه نمايد.
10.متقاضي موظف است بند 4-1 را تنها براي 10 نيمسال منتهي به ترم جاري(زمان درخواست) تکميل نموده و در صورتي که داراي فعاليت اجرايي بوده است، ضمن درج آن در ستون 6 همين قسمت مستندات آن را نيز ارئه نمايد.
متقاضي بايد در مورد مستندات بند 4-2 و 4-3 نيز همانند بندهاي 3-12، 3-13 و 3-20 اقدام نمايد.
7)     فايل شماره 5 و 6 نيز بايد به صورت خالي تحويل داده شود.
8)     علاوه بر تکميل فرم ها، ارائه مدارک زير نيز الزامي است.
1.     کپي برابر اصل تمامي صفحات شناسنامه و کارت ملي.
2.     کپي برابر اصل کارت پايان خدمت.
3.     کپي برابر اصل تمامي احکام کارگزيني مهم(تمامي احکام تمديد قرارداد سالانه،احکام ترفيع پايه سالانه، پايه سربازي، پايه ايثارگري، پايه تشويقي، پايه بورس، حکم مربوط به تبديل وضعيت از پيماني به سمي آزمايشي براي متقاضيان اراتقا به دانشياري، حکم تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي براي متقاضيان ارتقا به استادي و غيره). از ارائه احکام غير ضروري خود داري فرمائيد.
4.     کپي برابر اصل مدارک تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري.
5.     ريز نمرات مقطع کارشناسي ارشد و دکتري. 
9)     متقاضي مي بايست يک لوح فشرده شامل تمامي فرم هاي تکميل شده و مقالات بندهاي 3-1 تا 3-6 در پوشه هاي جداگانه و با شماره گذاري با ترتيب نوشته شده در فرم را به دانشکده تحويل نمايد.
تعداد بازديد اين صفحه: 9344
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما