زمان ديجيتال سرور

جمعه 1 بهمن 1400   08:54:55

اخبار

آلبوم تصاوير

دوشنبه 16 فروردين 1395 فضاي سبز دانشگاه
تصاويري از فضاي سبز و داخلي دانشگاه قم
فضاي سبز7   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز7

فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز 19   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 19

فضاي سبز 21   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 21
فضاي سبز 24 - زمين چمن   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 24 - زمين چمن
فضاي سبز 23 - زمين چمن   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 23 - زمين چمن
فضاي سبز 10   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز 10


فضاي سبز 20   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 20
فضای سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز 16   
1390/7/14 پنجشنبه
فضاي سبز 16
فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه

فضاي سبز8   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز 8

فضاي سبز4   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز4

فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه

فضاي سبز3   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز3

فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز2   
1388/1/16 يكشنبه

آب نما

فضاي سبز 17   
1390/7/14 پنجشنبه
فضاي سبز 17

فضاي سبز 14   
1390/7/14 پنجشنبه
فضاي سبز 14
فضاي سبز 18   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 18
فضاي سبز 15   
1390/7/14 پنجشنبه
فضاي سبز 15
فضاي سبز9   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز 9


فضاي سبز13   
1390/7/14 پنجشنبه
فضاي سبز13
فضاي سبز 26   
1390/9/3 پنجشنبه
فضاي سبز 26
فضای سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه

فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز6   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز6

فضاي سبز1   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز1

فضای سبز   
1389/2/6 دوشنبه

فضاي سبز5   
1388/1/16 يكشنبه

فضاي سبز5

فضاي سبز 22   
1390/8/25 چهارشنبه
فضاي سبز 22
فضاي سبز   
1389/2/6 دوشنبه
فضاي سبز 27   
1390/9/3 پنجشنبه
فضاي سبز 27

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 55939
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما