چهارشنبه 8 آذر 1402   15:54:05
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  معرفی دانشکده حقوقمعرفی دانشکده حقوق
  دانشکده حقوق دانشگاه قم از با سابقه ترين مراکز آموزش عالي حقوق در کشور محسوب مي شود که تا به امروزه توانسته است سهم بسيار مهمي در تربيت حقوق دانان، وکلا و اساتيد ايفاء نمايد. در حال حاضر آموزشهاي حقوق در سطوح کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا در گرايش­هاي مختلف در اين دانشکده داير است. روز شمار آغاز و تحول اين دانشکده به قرار ذيل است:
  سال 1359: پذيرش دانشجوي مرد در مقطع کارشناسي در رشته حقوق قضايي به عنوان اولين رشته تحصيلي دانشگاه، همزمان با تأسيس دانشگاه قم
  سال1361: تغيير نام رشته حقوق قضايي به علوم قضايي
  سال 1374: اولين دوره پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي
  سال 1378: تغيير نام مجدد رشته علوم قضايي به کارشناسي حقوق
  سال 1382: پذيرش دانشجوي دختر در مقطع کارشناسي ارشد رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي
  سال 1385: تأسيس دانشکده حقوق با سه گروه حقوق خصوصي/ حقوق جزا و جرم شناسي/ حقوق، با مجوز شوراي گسترش آموزش
  سال 1386: آغاز به کار رسمي دانشکده حقوق با انتصاب آقاي دکتر عادل ساريخاني به سمت رياست دانشکده/ پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد-
  سال 1387: پذيرش دانشجوي دکتري در رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق مالکيت فکري  
  سال 1389: پذيرش دانشجو در رشته حقوق بين الملل در مقطع کارشناسي ارشد
  سال 1392: پذيرش دانشجو در رشته حقوق عمومي در مقطع کارشناسي ارشد
  سال 1394 : اخذ مجوز دوره دکتري حقوق عمومي و حقوق بين الملل  

  آمار و اطلاعات اعضاي دانشکده
  رؤساي دانشکده حقوق از ابتدا
  شروع فعاليت
  پايان فعاليت
  نام و نام خانوادگي
  مدرک تحصيلي
  رشته تحصيلي
  مرتبه علمي
  1386
  تا پايان1393 
  دکتر عادل ساريخاني
  دکتري
  حقوق جزا و جرم شناسي
  دانشيار
   
  1394 
  تاکنون
  دکتر صالحي مازندراني 
  دکتري
  حقوق خصوصي  
  دانشيار  معاونين دانشکده حقوق از ابتدا
  سمت
  شروع فعاليت
  پايان فعاليت
  نام و نام خانوادگي
  مدرک تحصيلي
  رشته تحصيلي
  مرتبه علمي
  معاون آموزشي
  1386
  1388
  دکتر مصطفي فضائلي
  دکتري
  حقوق
  بين الملل
  استاديار
  معاون پژوهشي
  1389
  1391
  دکتر سيد حسن شبيري زنجاني
  دکتري
  حقوق خصوصي
  استاديار
  معاون آموزشي و پژوهشي
  1388
  تا پايان 1393
  دکتر ابوالفتح خالقي
  دکتري
  حقوق جزا و جرم شناسي
  دانشيار
  معاون آموزشي و پژوهشي
  1394
  تاکنون
  دکتر مشهدي
  دکتري
  حقوق عمومي
  دانشيار


  مديران گروه هاي آموزشي دانشکده حقوق
  رديف
  نام گروه
  نام مديرگروه
  شروع فعاليت
  پايان فعاليت
  مدرک تحصيلي در زمان مديريت
  1
  حقوق
  از ابتداي تأسيس دانشکده حقوق، مديريت گروه حقوق (کارشناسي حقوق) همواره بر عهده مدير گروه حقوق خصوصي بوده است
  2
  حقوقعمومي
  وبين الملل
  دکتر مصطفي فضائلي
  1388
  تا کنون
  دکتري حقوق بين الملل(استاديار)
  3
  حقوق جزا
  و جرم شناسي
  دکتر ابوالفتح خالقي
  1385
  تاکنون
  دکتري حقوق جزا و
  جرم شناسي(دانشيار)
  دکتر عادل ساريخاني
  1382
  1385
  دکتري حقوق جزا و
  جرم شناسي(دانشيار)
  4
  حقوق خصوصي
  دکتر محمد باقر پارساپور
  1386
  1388
  دکتري حقوق خصوصي(استاديار)
  دکتر ابراهيم عبدي پور
  1388
  1390
  دکتري حقوق خصوصي(استاديار)
  دکتر سيد مهدي دادمرزي
  1385
  1387
  کارشناسي ارشد حقوق خصوصي(استاديار)
  5
  حقوق مالکيت فکري
  دکتر سيد حسن شبيري زنجاني
  1386
  تاکنون
  دکتري حقوق خصوصي(استاديار)


  اعضاي هيأت علمي دانشکده حقوق
  گروه
  تعداد اعضاي هيأت علمي
  نام استاد
  آخرين مدرک
  مرتبه علمي
  عمومي وحقوق
  بين الملل
  6
  دکتر ياسر ضيايي
  دکتري حقوق
  بين الملل
  استاديار
  دکتر مصطفي فضائلي
  دکتري حقوق
  بين الملل
  استاديار
  دکتر غلامعلي قاسمي
  دکتري حقوق
  بين الملل
  استاديار
  دکتر محسن قدير
  دکتري حقوق جزا و جرم شناسي
  استاديار
  دکتر احمدرضا توحيدي
  دکتري حقوق
  بين الملل
  استاديار
  دکتر علي مشهدي
  دکتري حقوق عمومي
  دانشيار
  حقوق جزا و جرم شناسي
  6
  دکتر محمد علي
  حاجي ده آبادي
  دکتري حقوق جزا و جرم شناسي
  استاديار
  دکتر ابوالفتح خالقي
  دکتري حقوق جزا و جرم شناسي
  دانشيار
  دکتر عادل ساريخاني
  دکتري حقوق جزا و جرم شناسي
  دانشيار
  دکتر محمد خليل صالحي
  دکتري حقوق قضايي
  استاديار
  دکتر جلاالدين قياسي
  دکتري حقوق جزا و جرم شناسي
  استاديار
  دکتر روح الله اکرمي
  دکتري حقوق جزا و جرم شناسي
  استاديار
  حقوق خصوصي
  11
  دکتر مهدي حسن زاده
  دکتري حقوق خصوصي
  دانشيار
  دکتر سيد مهدي دادمرزي
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  دکتر احمد ديلمي
  دکتري حقوق خصوصي
  دانشيار
  دکتر هدايت الله سلطاني نژاد
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  دکتر محمد صالحي
  دکتري حقوق خصوصي
  دانشيار 
  دکتر ابراهيم عبدي پور
  دکتري حقوق خصوصي
  دانشيار
  دکتر محمد مهدي عزيزاللهي
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  دکتر عزيزالله فهيمي
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  دکتر رضا حسين گندم کار
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  دکتر سيد حسن وحدتي شبيري
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  حقوق مالکيت فکري
  2
  دکتر مصطفي بختياروند
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار
  دکتر سيد حسن شبيري
  دکتري حقوق خصوصي
  استاديار

  آمار اعضاي هيأت علمي دانشکده حقوق به تفکيک گروه آموزشي، مرتبه علمي و جنسيت
  مرتبه علمي
  مربي
  استاديار
  دانشيار
  استاد
  جمع
  دانشکده / جنسيت
  زن
  مرد
  جمع
  زن
  مرد
  جمع
  زن
  مرد
  جمع
  زن
  مرد
  جمع
  زن
  مرد
  جمع
  حقوق عمومي و بين الملل
  0
  6
  6
  0
  0
  0
  6
  6
  حقوق جزا و جرم شناسي
  0
  2
  2
  0
  6
  6
  حقوق خصوصي
  0
  11
  11
  3
  3
  0
  0
  14
  14
  حقوق مالکيت فکري
  .
  2
  2
  0
  0
  2
  2
  جمع
  .
  .
  .
  .
  25
  25
  0
  4
  4
  0
  0
  0
  .
  28
  28
  آمار گروه هاي آموزشي و رشته هاي تحصيلي دانشکده حقوق
  گروه تحصيلي
  و سال تأسيس
  رشته تحصيلي
  مقطع
  جنسيت
  کارشناسي
  کارشناسي ارشد
  دکتري
  زن
  مرد
  حقوق 1359
  کارشناسي- حقوق
  *
  *
  *
  حقوق بين الملل 1388
  حقوق بين الملل
  *
  *
  *
  حقوق جزا و جرم شناسي
  1374
  حقوق جزا و جرم شناسي(1)
  *
  *
  *
  *
  حقوقخصوصي
  1374
  حقوق خصوصي(1)
  *
  *
  *
  *
  حقوق عمومي
  1392
  حقوق عمومي
  *
  *
  *
  حقوق مالکيت فکري
  1386
  حقوق مالکيت فکري(2)
  *
  *
  *

  (1) اين رشته ها در مرکز آموزش مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه داير ميباشند.
  (2) اين رشته در پرديس خودگردان ذانشگاه داير مي باشد.


  آمار دانشجويان دانشکده حقوق  گروه
  کارشناسي
  کارشناسي ارشد
  دکتري
  جمع کل
  حقوق
  273
  ------
  -------
  273
  حقوق بين الملل
  ----------
  66
  ------
  66
  حقوق جزا و جرم شناسي
  ------------
  79
  43 
  115
  حقوق خصوصي
  -----------
  76
  45 
  112
  حقوق عمومي
  ----------
  43
  ------
  43
  حقوق مالکيت فکري
  ---------
  62
  ------
  62
  جمع کل دانشکده
  273
  326
  72
  671
  آمار فضاها و امکانات و تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي دانشکده
  آمار کتب و مجلات موجود در کتابخانه
  زبان کتاب
  تعداد کتب کتابخانه
  تعداد
  مجلات
  تعداد پايان‌نامه‌ها
  جلد
  عنوان
  کارشناسي ارشد
  دکتري
  جمع
  فارسي
  1934
  496
  5
                   264
       11
  274 
  عربي
  113
  10
  0
  لاتين
  300
  250
  0
  جمع کل
  2347
  756
  5
  264 
        11
  274 
  فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي دانشکده
  فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي
  دارد / ندارد
  تعداد
  مساحت
  سايت اينترنت دانشجويان کارشناسي
  سايت اينترنت دانشجويان ارشد و دکتري
  کارگاه کامپيوتر
  سالن دفاع پايان نامه ها
             دارد
        1
  کتابخانه تخصصي
             دارد
        1
  سالن مطالعه
  سالن کنفرانس
  اتاق جلسات
  اتاق مباحثه دانشجويان ارشد و دکتري
  امکانات و تجهيزات دانشکده
  تجهيزات و امکانات
  تعداد
  رايانه
          15
  چاپگر
          5
  اسکنر
          1
  ديتا پرژکتور و اورهد و ..
          2
  تلويزيون
  دوربين فيلمبرداري،دوربين عکاسي
  آمپلي فاير،باندصدا
   
  1
  تعداد بازديد اين صفحه: 31691
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشکده حقوق
  مجری سایت : شرکت سیگما