شنبه 29 شهريور 1399   00:40:19
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3358711
تعداد بازديد از سايت: 86141586
تعداد بازديد زيرپورتال: 3358711
اين زيرپورتال امروز: 3
در امروز: 521
اين صفحه امروز: 3
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
پنجشنبه 27 شهريور 1399 21:41:09
گروه حسابداری
دكتر محمدجواد زارع بهنميري
دانشكده مديريت
معاون آموزش دانشكده و معاون گروه حسابداري
02532103902
نام: محمد جواد  
نام خانوادگي: زارع بهنميري
پست الكترونيكي: mj.zare@qom.ac.ir
وب سايت شخصي: --------------
آدرس محل كار: دانشگاه قم
شماره تماس: 02532103902
دانشكده: مديريت و اقتصاد
گروه: حسابداري
مرتبه علمي: استاديار
عضويت در واحدهاي پژوهشي:

سوابق تحصيلي
كارشناسي : مازندران سال 1386
كارشناسي ارشد: مازندران  سال 1388
دكتراي تخصصي:
مازندران 1395


زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
حسابداري مديريت، حسابداري مالي، بازار سرمايه

طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
1- همكار طرح پژوهشي با عنوان " بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با سرمايه گذاري و روش هاي تامين مالي " در معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور، خاتمه در سال 1391
2- همكار طرح پژوهشي با عنوان " سرمايه فكري و مديريت ريسك  در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" در معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار، خاتمه در سال 1392
3- همكار طرح پژوهشي با عنوان " بررسي راهكارهاي توانمند سازي نيروي انساني در بين كاركنان سپاه استان مازندران " در معاونت دانش و پژوهش سپاه كربلا استان مازندران، خاتمه در سال 1393

سوابق تدريس:

دروس تدريس شده:
دروس كارشناسي: اصول حسابداري 1، 2 و 3 ، حسابداري صنعتي 1 و 2 و 3،  حسابداري ميانه 1 و 2 ، حسابداري پيشرفته 1 ، كاربرد كامپيوتر در حسابداري، سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري، حسابداري و حسابرسي بخش عمومي
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي : تئوري حسابداري 1و 2، حسابداري مديريت، مسائل جاري در حسابداري، حسابداري دولتي پيشرفته، سيستم اطلاعاتي حسابداري و روش تحقيق
دروس دكتري : --------------------

كتاب هاي تأليف شده:

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
1- كسب رتبه دوم تحصيلي در رشته حسابداري در مقطع كارشناسي دانشگاه مازندران در سال 1386

2- كسب رتبه سوم تحصيلي در رشته حسابداري در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران در سال 1388

3- كسب رتبه اول تحصيلي در رشته حسابداري در مقطع دكتري دانشگاه مازندران در سال 1395

4- كسب رتبه سوم در گروه علوم انساني مقطع كارشناسي ارشد در بخش مقالات علمي هفتمين جشواره دانشجويان ممتاز و مبتكر بسيجي كشور در سال 1387

5- كسب رتبه اول در گروه علوم انساني در بخش مقالات علمي يازدهمين جشواره دانشجويان ممتاز و مبتكر بسيجي مازندران در سال 1391


آشنايي با زبان­هاي خارجي:
انگليسي

سرگرمي ها:

مقالات و پژوهش ها:

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1- ملكيان، اسفنديار، محمد جواد زارع بهنميري، (1389)، تبيين اثرات سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت ها با رويكرد فازي، پژوهش نامه علمي پژوهشي مديريت اجرايي دانشگاه مازندران، سال دهم، شماره 2 ص 135
2- آقاجاني، حسنعلي، محمد جواد زارع بهنميري، (1389)، كاربرد منطق فازي در بررسي نقش سرمايه فكري بر نسبت كيوتوبين شركت هاي داروسازي، پژوهش نامه علمي پژوهشي پژوهش هاي مديريت عمومي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره 9، ص 39-55

3- احمد پور، احمد، اسفنديار ملكيان، محمد جواد زارع بهنميري، زينب نادي(1391)، بررسي نقش ساختار هيئت مديره بر سرمايه فكري با رويكرد فازي، پژوهش نامه علمي پژوهشي دانش حسابداري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. سال سوم، شماره 8 ص73

4- احمد پور، احمد، محمد جواد زارع بهنميري، كرامت الله حيدري رستمي، (1393)، بررسي تاثير ويژگي هاي شركت بر ريسك سقوط قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمي پژوهشي بورس اوراق بهادار، شماره 28، ص 29-45.

5- زارع بهنميري، محمد جواد، علي فاطري و مصطفي ملكيان كله بستي، (1394)، بررسي رابطه مديريت سود واقعي و تعهدي و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد مديريت مالي، شماره 8، سال سوم، صص 159-141.

6- زارع بهنميري، محمد جواد و اسفنديار ملكيان (1394)،پيش بيني تقلب در صورت هاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي(مطالعه موردي: شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه علمي پژوهشي چشم انداز مديريت مالي (دانشگاه شهيد بهشتي)، سال پنجم، شماره 12، صص 65-80.

7- زارع بهنميري، محمد جواد و اسفنديار ملكيان (1395)، رتبه بندي عوامل موثر بر احتمال تقلب مالي با توجه به گزارش حسابرسي صورت هاي مالي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي تجربي حسابداري (دانشگاه الزهرا)، سال ششم، شماره 21، صص 1-17.

مقالات ارائه شده در همايش ها
1-  زارع بهنميري، محمد جواد و زينب نادي، (1386)، كاربرد XBRL در شفافيت و سرعت بخشي گزارشگري مالي، بصورت سخنراني در  " دومين همايش دانشجويان حسابداري سراسر كشور" تهران : دانشكده شهيد شريعتي
2- ملكيان، اسفنديار و محمد جواد زارع بهنميري، (1387)، حسابداري محيط زيست و كشور هاي حاشيه درياي خزر، مجموعه مقالات سمينار " اولين كنفرانس بين المللي تغييرات زيست محيطي منطقه خزري"، بابلسر: دانشگاه مازندران
3- ملكيان، اسفنديار، محمد جواد زارع بهنميري و فاطمه يحيي تبار، (1388)، مقايسه تئوري تجربي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد شركت ها، بصورت سخنراني و چاپ در مجموعه مقالات " دومين همايش ملي تحول اداري و توسعه پايدار استان مازندران " بابلسر: دانشگاه مازندران

4- يحيي زاده فر، محمود، محمد جواد زارع بهنميري و فاطمه يحيي تبار، (1388)، نوع شناسي مدل هاي سنجش سرمايه فكري در سازمانها، چاپ در مجموعه مقالات " دومين همايش ملي تحول اداري و توسعه پايدار استان مازندران " بابلسر: دانشگاه مازندران
 5- Ahmadpour, Ahmad, Hasan Ali Aghajani, Mohammad Javad Zare, (2010),An Application of Fuzzy Logic for Study of Intellectual Capital Role on β Risk of Pharmacy Firms in Tehran Stock Exchange, 2nd International Conference on Intellectual Capital Management (IICM2010), Zanjan: Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS)
6- زارع بهنميري، محمد جواد، رضا تقوي، (1389)،XARL تضميني براي گزارشگري مالي تحت وب، ارائه بصورت پوستر در " اولين همايش منطقه اي دستاوردهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر "، جويبار: دانشگاه آزاد اسلامي
7- احمد پور، احمد، محمد جواد زارع بهنميري، (1389)، نقش سرمايه فكري در اقتصاد نوين، بصورت سخنراني، سومين همايش بين المللي حسابداري، تهران: سالن همايش هاي صدا و سيما

8- Ahmadpour, Ahmad, Mohammad Javad Zare, (2011), Relationship Between Corporate Governance and Earnings Forecast Error in the Accepted Companies in Tehran Stock Exchange, 8th International Accounting Conference Corporate Governance and Control ,1st Doctoral Consortium, Izmir, TURKEY

9- ملكيان، اسفنديار، ميثم طالب تبار، محمد جواد زارع بهنميري،  (1390)،بررسي نقش سرمايه گذاران نهادي بر حق الزحمه حسابرسي، ارائه بصورت سخنراني، همايش منطقه اي حسابداري و مديريت، نور: دانشگاه آزاد اسلامي
10- احمد پور، احمد، محمد جواد زارع بهنميري، امين رضي نتاج، (1391)،بررسي رابطه مديريت سرمايه در گردش و بازده دارايي هاي شركتها، ارائه بصورت سخنراني ، سومين همايش دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر: دانشگاه مازندران.

11- احمد پور، احمد، كرامت الله حيدري رستمي، محمد جواد زارع بهنميري، (1391)،كارت ارزيابي متوازن(BSC) و چالشهاي پيش روي آن، ارائه بصورت سخنراني ، اولين همايش ملي حسابداري و مديريت، نور: دانشگاه آزاد اسلامي.

12- تقوي، رضا، محمد جواد زارع بهنميري، (1391)،بررسي تاثير سرمايه هاي ناملموس بر مديريت ريسك شركتها، ارائه بصورت سخنراني ، اولين همايش ملي حسابداري و مديريت، نور: دانشگاه آزاد اسلامي.

احمد پور، احمد، كرامت الله حيدري رستمي، محمد جواد زارع بهنميري، (1391)،بررسي رابطه ساختار هيئت مديره و محافظه كاري در صنعت بانكداري، ارائه بصورت سخنراني ، دهمين همايش ملي حسابداري ، تهران: دانشگاه الزهرا.

13- Ahmadpour, Ahmad, Mohammad Javad Zare, Keramatollah Heydari (2012), An empirical study of association between working capital management and performance (Evidence from Stock Exchange Organization of Tehran), International Conference on Education and Information Management Potential for Business Innovation (IFRD), Istanbul, TURKEY
14- احمد پور، احمد، اصغر جهاني، محمد جواد زارع بهنميري، (1391)، مقايسه تئوريكي و تجربي از كاربردهاي DEA در ارزيابي عملكرد سازمانها، ارائه بصورت سخنراني ، چهارمين همايش ملي تحليل پوششي داده ها، بابلسر: دانشگاه مازندران.

15-Ahmadpour, Ahmad, Mohammad Javad Zare, Zeinab Nadi (2012), Measuring Intellectual capital in Universities (Fuzzy Approach), 4nd International Conference on Intellectual Capital Management (IICM2012), Zanjan: Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS)
16- ملكيان، اسفنديار، محمد جواد زارع بهنميري، كرامت الله حيدري رستمي، (1391)، عدم تقارن اطلاعاتي، فساد مالي و شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه، ارائه بصورت چاپ در مجموعه مقالات ، همايش ملي حسابداري و حسابرسي، زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان.
17- احمد پور، احمد، محمد جواد زارع بهنميري، كرامت الله حيدري رستمي، (1391)، رتبه بندي سرمايه فكري در شركت هاي بورسي با رويكرد فازي، ارائه بصورت سخنراني، دوازدهمين همايش ملي سيستم هاي فازي ايران، بابلسر: دانشگاه مازندران.
18- احمد پور، احمد، امين رضي نتاج، محمد جواد زارع بهنميري، (1391)،بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي و بحران مالي جهاني بر بورس اوراق بهادار، ارائه بصورت چاپ، پانزدهمين همايش دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر: دانشگاه مازندران.
19- يعقوبي، نورمحمد، محمد جواد زارع بهنميري، مهرآفرين بخشي، محمد عليخاصي، (1392)، تحليلي بر موانع (شناسايي و رتبه بندي) كارآفريني در ايران با رويكرد فازي مطالعه موردي شركت هاي كوچك و متوسط در سطح خراسان رضوي، ارائه بصورت سخنراني(بعنوان مقاله برتر) و چاپ در مجموعه مقالات، همايش ملي دانشگاه كارآفرين صنعت دانش محور، بابلسر: دانشگاه مازندران.
20- احمد پور، احمد، معصومه شهسواري، محمد جواد زارع بهنميري، (1392)، نقش كيفيت سود در پيش بيني سودآوري شركت هاي ورشكسته و غير ورشكسته بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت سخنراني، يازدهمين همايش ملي حسابداري ايران، مشهد: دانشگاه فردوسي.
21- زارع بهنميري، محمد جواد، علي فاطري، مصطفي ملكيان كله بستي، (1392)، تاثير تنوع بخشي جنسيتي در هيئت مديره بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت سخنراني، اولين كنفرانس بين المللي حماسه اقتصاد سياسي(با رويكردي بر تحولات خاور ميانه) و حماسه اقتصادي(با رويكردي بر مديريت و حسابداري)، رودهن: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.
22- خليلي، ياسمين، محمد جواد زارع بهنميري، كرامت الله حيدري رستمي، (1394)، تاثير حاكميت شركتي بر كارايي شركت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت سخنراني، همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در حسابداري، مديريت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان.
23- زارع بهنميري، محمد جواد و محدثه زارع (1394)، مزاياي استراتژيك يكپارچه سازي بهايابي بر مبناي فعاليت و كارت ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت، ارائه بصورت سخنراني، همايش ملي كاربردهاي بهايابي و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، دانشگاه فني و حرفه اي منطقه 1 - تبريز.
24- زارع بهنميري، محمد جواد و زينب يحيوي (1395)،بررسي رابطه بين ويژگي هاي شركت و گزارشگري مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت چاپ، چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران، دانشگاه اروميه.
25-
زارع بهنميري، محمد جواد و اسفنديار ملكيان (1395)،بررسي رابطه مديريت سرمايه در گردش و تقلب مالي در صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت سخنراني، چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران، دانشگاه اروميه.
26- زارع بهنميري، محمد جواد و ناهيد ميرزاعليزاده عرب (1395)،بررسي بررسي تاثير سرمايه گذاران نهادي بر رابطه بين گزارشگري مسئوليت اجتماعي و عملكردي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت سخنراني، همايش ملي رويكردهاي نوين در حسابداري و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه.
27- زارع بهنميري، محمد جواد و فاطمه صمدي (1395)، بررسي رابطه بين كيفيت افشا و عملكرد تعديل شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه بصورت چاپ، سومين همايش بين المللي مديريت، اقتصاد و حسابداري در هزاره سوم.
تعداد بازديد اين صفحه: 4126
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما