سه‌شنبه 1 فروردين 1402   14:19:27
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 4474315
تعداد بازديد از سايت: 121442976
تعداد بازديد زيرپورتال: 4474315
اين زيرپورتال امروز: 535
در امروز: 15610
اين صفحه امروز: 535
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
گروه معماری
دكتر محمدمنان رئيسي
دانشكده فني و مهندسي
عضو هيأت علمي گروه مهندسي معماري

مشخصات عمومي

نام: محمّد منّان

نام خانوادگي: رئيسي

تاريخ تولد: 1360                                                                            

 

                           

وضعيت اشتغال

عضو هيأت علمي دانشگاه قم (1395 تاكنون)

عضو هيأت علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران (95-1393)

 

افتخارات

1- پژوهشگر برتر دانشگاه قم در دانشكده فني و مهندسي (1397).

2-  مقاله برتر در دهمين جشنواره بين المللي برترين­هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري؛ جايزه جهاني تهران(1397)

3-  استاد ممتاز آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قم (سال تحصيلي 97-1396)

4-  طرح پژوهشي پيشنهادي برگزيده در هشتمين جشنواره بين المللي برترين­هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري؛ جايزه جهاني تهران (1394)

5- رتبه اول فارغ التحصيلي دكتري معماري دانشگاه علم و صنعت ايران (1392)

6- مهندس نمونه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم (1392)

7- رتبه سوم كنكور سراسري كارشناسي ارشد در رشته طراحي شهري (1384)

8- نفر اول مسابقات قرائت قرآن كريم اساتيد دانشگاه هاي آزاد منطقه 1 كشور. (1388)

9- نفر ممتاز مسابقات كشوري نهج البلاغه بين دانشجويان سراسر كشور- رشته ترجمه و مفاهيم. (1383)

10- نفر اول مسابقات كشوري قرائت قرآن كريم بين دانش آموزان سراسر كشور (1376)

 

سوابق تحصيلي

1- ديپلم رياضي از دبيرستان تيزهوشان شيراز. ( 1379 )

2- كارشناس مهندسي معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران. (84-1379 )

3- كارشناس ارشد طراحي شهري از دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران. (86-1384)

4- دكتري معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران با معدل 19.33 و كسب درجه عالي براي رساله. (92- 1389)

5- ديپلم زبان انگليسي از مؤسسه آموزشي زبان هاي خارجي گام برتر. (1391)

 

سوابق آموزشي

1- تدريس دروس تحليل فضاهاي شهري، مقدمات طراحي معماري يك، طرح معماري يك ، حكمت هنر اسلامي و شناخت شناسي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري معماري دانشگاه علم و صنعت ايران. (1389 تا 1395)

2- تدريس دروس زبان تخصصي، مقدمات طراحي معماري يك، مقدمات طراحي معماري دو، طرح سه، طرح چهار، درك و بيان محيط و بيان معماري يك در مقطع كارشناسي معماري دانشگاه دولتي قم. (1390 تاكنون)

3- تدريس دروس مقاطع مختلف رشته معماري در موسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي آزاد اسلامي (شامل دروس روش تحقيق، آشنايي با معماري اسلامي، درك و بيان محيط، طرح معماري يك، طرح معماري دو، طرح معماري سه، طرح معماري پنج، زبان تخصصي و غيره) (1386 تا كنون)

4- مدرس اداره آموزش شهرداري منطقه 13 تهران. (1387)

 

سوابق پژوهشي

الف- كتب تأليفي

1- تأليف كتاب "معماري و شهرسازي مطابق با سبك زندگي اسلامي" انتشارات دانشگاه قم (1397).

2- تأليف كتاب "از معنا تا معناپردازي در معماري اسلامي" ، انتشارات قطب علمي معماري اسلامي (1395).

3- همكاري با آقاي مهندس نقره كار در تأليف كتاب حكمت هنر اسلامي (1392).

 

ب- مقالات تأليف شده در مجلاتISI  و علمي پژوهشي

1- مقاله "تحليل مكان يابي ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني با استناد به متون ديني" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي معماري و شهرسازي ايران (1396)

2- مقاله "درآمدي بر تأثيرات مباني سكولاريسم بر معماري و شهرسازي معاصر ايران" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني (1396)

3- مقاله "تبيين رنگ هاي متناسب با ريزفضاهاي مسكوني بر پايه آموزه هاي اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي-پژوهشي نقش جهان (1396)

4- مقاله "تحليلي فقهي بر عدم مطلوبيت توسعه عمودي ابنيه مسكوني در شهر اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي-پژوهشي مطالعات شهري (1396)

5- مقاله "جستاري ميان رشته اي در اصول طراحي اتاق خواب با استناد به آموزه هاي نَقلي مكتب اسلام" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي پژوهش هاي معماري اسلامي (1395)

6- مقاله " علت كاويِ بحران هويت در معماري و شهرسازي معاصر ايران" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي هنرهاي زيبا (1395)

7- مقاله "واكاوي تمايز ماهوي شهر و روستا در ادبيات قرآني" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي-پژوهشي باغ نظر  (1395)

8- مقاله "ارزيابي و نقد رويكردهاي تحقيق در معماري و شهرسازي از منظر اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي پژوهش هاي معماري اسلامي (1395)

9- مقاله "اندازه مطلوب شهر و حومه از منظر فقه شيعي" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي-پژوهشي مديريت شهري (1395)

10- مقاله "تحليلي ميان رشته اي از تحولات كالبدي- فضايي بازارها و مراكز تجاري معاصر ايران با تأكيد بر متون ديني" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي-پژوهشي مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني (1395)

11-  مقاله "معناشناسي متن/معماري با استناد به آموزه­هاي اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي- پژوهشي الهيات هنر (1395)

12- مقاله "جستاري در سنجش توسعه يافتگي نواحي شهر شيراز" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي پژوهشي پژوهش و برنامه ريزي شهري (1394)

13- "Physical environment meaning paraphrase; comparative examining of audience-oriented, author-oriented and text-oriented (Islamic) approaches", Journal of Research in Islamic Architecture, No: 7, summer 2015

14- مقاله "هستي شناسي معنا در آثار معماري" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي-پژوهشي هويت شهر (1394)

15- مقاله "درآمدي بر رمز و رمزپردازي در معماري اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي معماري اسلامي (1393)

16-  مقاله "ارزيابي هندسي فضايي مساجد معاصر تهران با استفاده از تحليل مضموني متون ديني" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي معماري اسلامي (1393)

17- مقاله "تحقّق پذيري هويت اسلامي در آثار معماري" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي پژوهشي مطالعات شهر ايراني اسلامي (1391)

18- مقاله "تأملي بر بنيانهاي معرفت شناختيِ معماري معاصر" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي پژوهشي آرمانشهر (1391)

19-  مقاله " تحليل نشانه شناختي سامانه مسكن ايراني بر پايه ارتباط لايه هاي متن/ مسكن" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي- پژوهشي هنرهاي زيبا (1390)

20-Architectural design of elementary school boys in Pardisan district of Qom city based on Islamic teachings”, Ukrainian Journal of Ecology, Acceptance in 2018.

21- مقاله "تحليل تأثيرات اقتصاد ليبرال سرمايه داري بر افول سبك زندگي اسلامي در معماري و شهرسازي معاصر ايران" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ (در نوبت انتشار؛ پذيرش در 1397)

22- مقاله "تحليلي بر كليت نظام كالبدي شهر و شاخصه هاي عددي آن مطابق با سبك زندگي اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ (در نوبت انتشار؛ پذيرش در 1397)

23-  مقاله "تحليلي قرآني بر ارجحيت الگوهاي درونگرا در معماري ابنيه مسكوني" (نويسنده مسئول مقاله) ، مجله علمي- پژوهشي آرمانشهر (در نوبت انتشار؛ پذيرش در 1396)

24- مقاله "جستاري معرفت شناختي در مقايسه تطبيقي رويكردهاي فهم قرآن كريم" (نويسنده مسئول مقاله)، مجله علمي-پژوهشي آيين حكمت (در نوبت انتشار؛ پذيرش در 1395)

 

پ- مقالات تأليف شده در  ساير مجلات (مجلات علمي ترويجي، تخصصي و غيره)

1- مقاله "چارچوبي براي تحقق يك پياده راه مطلوب بر پايه مطالعه نمونه هاي اجرايي" (نويسنده اول مقاله) ، مجله راه و ساختمان.(1389)

2- مقاله"واكاوي امكان قرائتهاي مختلف از يك اثر معماري متن وار"، مجله منظر. (1389)

3- مقاله "فرآيند توانمندسازي بافتهاي فرسوده شهري با تأكيد بر مشاركت بخشهاي غير دولتي"، فصلنامه آبادي. (1388)

4- مقاله "مشاركت مردمي در عرصه شهرسازي و امكان تحقق آن" ، فصلنامه نظام مهندسي استان فارس. (1388)

5-  مقاله"روشي براي تعيين نوع مداخله درفضاهاي فرسوده شهري بر پايه پهنه بندي سايت"، مجله فرايند معماري. (1388)

6- مقاله"ارزيابي جايگاه نظريه هرمنوتيك در معماري و شهرسازي معاصر با تأكيد بر رويكرد نقادانه به اين نظريه"، فصلنامه هفت شهر. (1387)

7- مقاله "قواعد طراحي شهري، چرايي و چگونگي" ، مجله شهرداريها. (1387)

 

ت- مقالات ارائه شده در همايش ها

1- مقاله "نظريه معناشناسي لايه اي متن/معماري با استناد به آموزه هاي اسلامي" در چهارمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي، تهران- قم. (1396)

2- “A query in the assessment of development in metropolises of Iran”, 2nd International Congress on “Contemporary Architecture and Urban in Middle East, March 2016, Dubai

3- مقاله " آسيب شناسي الگوي مسكن آپارتماني با استناد به آموزه هاي اسلامي" (نويسنده مسئول مقاله) در چهارمين همايش ملي "معماري، شهرسازي و پژوهش هاي نياز محور با محوريت تحولات نوين و پژوهش هاي كاربردي"، مشهد (1394)

4- مقاله "تحليلي ميان رشته اي بر مسكن آپارتماني  با تأكيد بر متون ديني" (نويسنده مسئول مقاله) در اولين همايش ملي "شهرسازي و معماري ايراني اسلامي، سيماي ديروز چشم انداز فردا"، شيراز (1394)

5- “Development evaluation in areas of Shiraz city based on factor analysis and numerical taxonomy techniques”, 2nd International Conference on “Urbanism & Spatial Mobility”, October 18-19, 2014, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran

6- مقاله " مدلي براي اجرايي شدن مبحث 19 مقررات ملي ساختمان " (نويسنده مسئول مقاله) در همايش "دستاوردهاي نوين در عمران"، تهران (1388)

7- مقاله " الگويي براي طراحي فضاهاي شهري با تأكيد بر نظريات انديشمندان شهرسازي" در  "دومين جشنواره پژوهش در عرصه مديريت شهري شهرداري تهران" (1388)

8- مقاله "مسيل هاي شهر تهران پتانسيلي بالقوه براي ارتقاء كيفيت فضايي شهر" (نويسنده دوم مقاله) در  "نمايشگاه الكترونيك پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهر"، تهران (1388)

9- مقاله "اصول و مباني معماريِ مناطق جنوبي ايران و رابطه آن با جايگاه « زن جنوب » در نظام فرهنگي عقيدتي منطقه" (نويسنده مسئول مقاله) در همايش منطقه اي "زن جنوب و عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي"، لامرد (1387)

10- مقاله "الگويي براي توسعه فضاهاي شهري جنوب استان فارس با تأكيد بر جايگاه طراحي شهري در توسعه كالبدي شهر" (نويسنده مسئول مقاله) در همايش منطقه اي  "جنوب استان فارس، محور رشد و توسعه استان"، لامرد (1387)

 

ث- طرحهاي پژوهشي و پروژه هاي مطالعاتي

1- مجري پروژه مطالعاتي تدوين راهنماي طراحي شهري براي اراضي تعاوني شهرك نيروي انتظامي محور شمال غرب شيراز (كارفرما: معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز، 1385 )

2- مجري پروژه مطالعاتي تجزيه و تحليل و فضاسازي محدوده دروازه اصفهانِ شيراز (كارفرما: شهرداري بافت تاريخي فرهنگي شيراز، 1386)

3- مجري طرح پژوهشي رتبه بندي مناطق شهر شيراز بر پايه شاخص هاي توسعه يافتگي (كارفرما: معاونت برنامه ريزي شهرداري شيراز، 1390).

4- همكاري در پروژه مطالعاتي تحقق پذيري هويت اسلامي در شهر هاي جديد (كارفرما: وزارت راه و شهرسازي، 1391).

5- مسئول گروه مطالعات معماري طرح جامع حرم حضرت معصومه عليهاالسلام (كارفرما:توليت حرم مطهر،93-1391)

6- مجري طرح پژوهشي اصول راهبردي طراحي مدارس ابتدايي با تأكيد بر شرايط زماني و مكاني قم (كارفرما: سازمان نوسازي مدارس استان قم، 94-1393)

 

چ- عضويت و داوري در مجامع علمي و مجلات پژوهشي

1-  عضو كميته علمي و داوران چهارمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي (تهران، 1396)

2-  عضو كميته علمي و داوران اولين همايش بين المللي شهر جديد (مشهد، 1396)

3- عضو كميته علمي و داوران همايش ملي مدرسه ايراني معماري ايراني (دانشگاه تهران، اسفندماه 1395)

4- عضو كميته مشاوران و داوران علمي هشتمين اجلاس بين المللي رشد و توسعه شهري و حفاظت بافت تاريخي در حوزه اوراسيا (دانشگاه علم و صنعت ايران، مهر ماه 1394)

5- داور مجلات متعدد علمي­پژوهشي (International Journal of Architecture and Urban Planning ، پژوهش­هاي معماري اسلامي، آرمانشهر، مطالعات شهر ايراني اسلامي، معماري و شهرسازي ايران، مطالعات معماري ايران و غيره) (1392 تا كنون)

6- عضو هيأت داوران نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (دانشگاه تهران، خرداد ماه 94)

7- عضو كميته علمي اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در عمران، معماري و مديريت شهري (تهران،  اسفند ماه 1394)

8- عضو كميته علمي دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در عمران، معماري و مديريت شهري (تهران، اسفندماه 1393)

9- عضو هيأت داوران همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي (دانشگاه پيام نور استان گيلان، ارديبهشت ماه 94)

10- عضو پژوهشي قطب علمي معماري اسلامي (1392 تا كنون)

11- عضو كميته پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم (95-1392)

 

سوابق اجرايي

1- معاون پژوهشي و فرهنگي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه قم (1397 تاكنون)

2- مدير گروه معماري دانشگاه قم (1395 تا 1397)

3- مدير مركز مطالعات معماري و شهرسازي اسلامي دانشگاه قم (1396 تاكنون)

4- مدير داخلي مجله علمي پژوهشي پژوهش­هاي معماري اسلامي (1393 تا 1396)

5- نماينده قطب علمي معماري اسلامي دانشگاه علم و صنعت جهت اجرايي كردن تفاهمنامه آموزشي پژوهشي با شهرداري قم. (93 -1391)

6- عضو دفتر مهندسي شماره 69 نظام مهندسي استان قم و طراحي پروژه هاي متعدد مسكوني، تجاري و غيره. (1391 تا كنون)

7- مشاور معمار پروژه ويلاي مسكوني دكتر موسوي. (1390)

8- عضو كميته فني مهندسي شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران. (1389)

9- نماينده نظام مهندسي استان فارس جهت كنترل نقشه هاي معماري شهرستانهاي لامرد و مهر فارس. (1389)

10- مشاور معمار پروژه طراحي منظر پارك زاهد گيلاني. (كارفرما: شهرداري منطقه 13تهران، 1388)

11- مشاور معمار پروژه فضاسازي پايگاه مديريت بحران منطقه13 تهران. (كارفرما:شهرداري منطقه13تهران، 1388)

12- مشاور معمار پروژه طراحي شهري فلكه مادر تهران. (كارفرما: شهرداري منطقه 13 تهران، 1388 )

13- مشاور شهرساز پروژه تفكيك اراضي 14 هكتاري وراوي فارس. (كارفرما: آقاي جعفريان، 1388 )

14- دبير كميته راهبري جامعه ايمن منطقه 13 تهران. ( 1388 )

15- مدير پروژه هاي طراحي شهري شهرداري منطقه 13 تهران. ( 89-1387 )

16- مدير دفتر تحقيق و توسعه شهرداري منطقه 13 تهران. ( 89-1387 )

17- عضو شوراي مشورتي شهرداري منطقه 13 تهران. (88-1387 )

18- مشاور معمار پروژه بهسازي بازارچه شهرستاني تهران. (كارفرما: شهرداري منطقه 13 تهران، 1387 )

19- مشاور معمار پروژه طراحي منظر پارك اشراقي. (كارفرما: شهرداري منطقه 13 تهران، 1387 )

20- مشاور معمار پروژه طراحي منظر پارك مهرآوران. (كارفرما: شهرداري منطقه 13 تهران، 1387 )

21- عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس ؛ مهندس معمار پايه 3 ( 91-1387 )

22- همكاري در مطالعات و لكه گذاري پروژه1500 واحدي بندر كنگان. (كارفرما: موسسه مالي اعتباري مهر، 1386)

23- كارشناس معماري شركت عمران و مسكن سازان جنوب غرب. (1386 )

24- مشاور معمار پروژه طراحي مجموعه اداري و سوله صنعتي عرضه خشكبار در شهرك صنعتي شيراز. (1386)

25- مشاور معمار پروژه هاي متعدد مسكوني و تجاري تحت همكاري با دفتر583 نظام مهندسي استان فارس. ( 88-1386)

26- مشاور پروژه هاي متعدد طراحي يادمانهاي شهدا (كارفرما: بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس 85-1384)

تعداد بازديد اين صفحه: 12086
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما