چهارشنبه 2 مهر 1399   00:22:06
دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسی
پیوندهاپیوندها
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
يكشنبه 12 مرداد 1399 08:22:33
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 667558
تعداد بازديد از سايت: 86304282
تعداد بازديد زيرپورتال: 718035
اين زيرپورتال امروز: 13
در امروز: 903
اين صفحه امروز: 5
اخبار دانشکدهاخبار دانشکده

چاپ كتاب برنامه ريزي كاربردي سامانه هاي منابع آب با مدل WEAP توسط عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي سر كار خانم دكتر آشفته

چاپ كتاب برنامه ريزي كاربردي سامانه هاي منابع آب با مدل WEAP توسط عضو هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي سر كار خانم دكتر آشفته


غلبه بر مشكلات ناشي از ورشكستگي آبي با همه ابعاد و تبعاتش بسيار دشوار است. ايجاد تغييرات بنيادين چه در قوانين، سازمان
ها و زيرساختهاي مرتبط با صنعت آب و چه در تفكر مديريتي، آسان نيست. در طول سالهاي گذشته، تفكر حاكم بر مديريت آب به‌ويژه در مرحله بهرهبرداري از سدها و ديگر سامانه‌هاي منابع آب، بر مبناي مديريت جدا از هم منابع و مصارف، مد نظر نداشتن تغييرات آب و هوايي شديد نظير تغيير اقليم و عدم توجه به اندركنش آب و ساير مؤلفههاي توسعه پايدار، بوده است. در انداختن طرحي نو در تفكر سياستگذاران و مهندسان آب اولين گام براي رويارويي با چالشهاي بيسابقه و سخت آب در آينده است.

مدل برنامه‌ريزي و ارزيابي آب (WEAP) يكي از قدرتمندترين ابزارهاي مديريت يك‌پارچه منابع و مصارف آب است. اهميت روز افزون تخصيص بهينه منابع آب محدود، بين تقاضاهاي مختلف كشاورزي، صنعت، نياز شهري و نياز زيست‌محيطي، به جامع‌نگري در فرضيات منابع آب موجود نيازمند است و WEAP كمك مي‌كند تا بتوان همه اين مسائل را در يك ابزار عملي و قوي جمع‌آوري كرده و از آن براي مديريت يك‌پارچه منابع آب و نيز تعيين مباني طراحي سازه‌هاي هيدروليكي استفاده نمود.

با توجه به ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد و قدرت تحليل سناريوها، نويسندگان اين كتاب كاربردي را براي جامعه مهندسان آب ايران تأليف نمودند.

 

اين كتاب شامل شش فصل با مشخصات زير است:

فصل اول به معرفي ويژگيهاي WEAP، رويكرد و تئوري آن و نحوه دريافت مجوز معتبر مدل اختصاص دارد.

فصل دوم به معرفي منوها و نماهاي مدل، پنجره اجزاي مدلسازي و مفاهيم اساسي در WEAP ميپردازد.

فصل سوم درخت دادهها، شاخهها، زيرشاخهها، تبها و گزينهها را براي هر مؤلفه تشريح ميكند.

فصل چهارم انواع روشهاي موجود در مدل براي اختصاص اطلاعات براي هر مؤلفه را شرح ميدهد.

در فصل پنجم به دريافت نتايج پس از اجراي مدل و كاربرد هريك از گزينهها پرداخته شده است.

در فصل ششم بهمنظور آشنايي كامل كاربران با كاربرد مدل WEAP، مدلسازي و دريافت نتايج، از اولين تا آخرين گام براي مدل‌سازي منابع و مصارف در يكي از حوضههاي آبريز ايران توضيح داده شده است. در ادامه مثال‌هاي متنوع، پُركاربرد و معمول در زمينه‌هاي مختلف به‌صورت فرضي با استفاده از مدل WEAP آورده شده است.

عکس های مرتبط :

تعداد بازديد اين صفحه: 292
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشكده فني و مهندسي
مجری سایت : شرکت سیگما