زمان ديجيتال سرور

يكشنبه 7 آذر 1400   14:33:16

اخبار

مدير مركز رشد دانشگاه قم اعلام كرد: حضور 53 واحد فناور در مركز رشد دانشگاه قم

باتوجه به شروع سال تحصيلي جديد و به منظور آشنايي دانشجويان با مركز رشد دانشگاه قم؛ مصاحبه اي را با جناب آقاي سيد مهدي مدبري، مدير مركز رشد دانشگاه قم انجام داديم كه ميتوانيد شرح آن را در زير بخوانيد.

 

 دلايل تشكيل مراكز رشد در دانشگاه ها و تاريخچه ي آن؟

در سال 1379 وزارت آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام داد. حوزه فناوري، نتيجه آموزش ها و پژوهش هايي است كه در عمل مورد استفاده جامعه قرار مي گيرد. نقش وزارتخانه ها و دانشگاه ها در حوزه فناوري بايد پررنگ و تاثير گذار باشد و به همين دليل با ايجاد نهاد هايي تلاش كردند اين نقش را ايفا كنند كه در نهايت مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري، دفاتر فناوري وارتباط با صنعت در وزارت علوم و دانشگاه ها تشكيل شد و در حوزه فناوري شروع به فعاليت كردند كه مراكز رشد ساختارمندترين تشكيلاتي است كه در حيطه فناوري در دانشگاه ها فعاليت مي كند.

تاريخچۀ تشكيل مركز رشد دانشگاه قم؟

مركز رشد داشگاه قم در سال 1384 مجوز فعاليت خود را از شوراي گسترش وزارت علوم گرفت و در سال 1385 اولين واحد فناور پذيرش شد و اين روند ادامه داشت و واحد هاي فناور به مجموعه اضافه مي شدند و اكنون پس از 11سال 51 واحد فنآور كه سه سال تحت حمايت هاي مركز رشد دانشگاه قم بودند و از آموزش هاي ما بهره بردند و به عنوان واحد فنآور رشد يافته و موفق از مركز رشد دانشگاه قم خارج شدند و اكنون در اكو سيستم اقتصادي كشور مشغول فعاليت هستند. در حال حاضر نيز 53 واحد فنآور در مجموعه مركز رشد دانشگاه قم در حال فعاليت هستند كه از اين مجموع 15 واحد در مقطع پيش رشد و 38 واحد در مقطع رشد قراردارند.

 

چكيده اي از فعاليت هاي مركز رشد دانشگاه قم؟

در مجموعه مركز رشد دانشگاه قم تلاش شده است كه ساز وكارهاي توسعه فناوري شكل بگيرد و بخشي از كار در مجموعه خود مركز رشد توسط دفتر آموزش، شوراي پذيرش، دفتر راهبري انجام مي شود و بخش ديگري نيز با همكاري بخش خصوصي تحت عنوان مركز خدمات فناوري انجام مي شود كه در اين مركز، خدمات اخذ مجوز شركت دانش بنيان، ثبت اختراع، ثبت برند و مشاوره هاي حقوقي و مالياتي به واحد هاي فنآور مجموعه مركز رشد دانشگاه ارائه مي شود. همچنين در كنار اين خدمات براي كمك به اكو سيستم اقتصادي شركت هاي دانش بنيان، فن بازار را نيز راه اندازي كرديم كه در حيطه تبادل فناوري به فعاليت مي پردازد و ايده پردازان مي توانند در فن بازار ايده خود را به فروش بگذارند يا براي آن سرمايه گذار جذب كند. همچنين در فن بازار فناوري ها و اختراعات به فرابورس معرفي مي شوند و ايده پردازان و مخترعين مي توانند از اين خدمات نيز بهره مند شوند.

 

شرايط پذيرش در مركز رشد دانشگاه قم؟

واحد هايي كه به مركز رشد مراجعه مي كنند بايد سه ويژگي را داشته باشند تا مورد پذيرش قرار بگيرند. شرط اول داشتن يك ايده محوري علمي در حيطه فناوري كه نوآوري نيز داشته باشد. شرط دوم معرفي يك تيم كاري است تا بتواند آن ايده را اقتصادي بكند و شرط سوم نيز اين است كه آن ايده حتما اقتصادي باشد. واحد هايي كه حائز اين سه شرط باشند مي توانند وارد مجموعه مركز رشد بشوند و محدوديتي در دانشجو بودن يا نبودن شخص وجود ندارد. براي ارزيابي اين سه شرط نيز ما از خبرگان دانشگاهي و بازاري استفاده مي كنيم كه طرح و ايده را داوري مي كنند و در صورت تأييد به شوراي پذيرش ارجاع داده مي شوند و فرآيند هاي پذيرش طي مي شود تا يك واحد بتواند وارد مركز رشد دانشگاه قم شود.

مقاطع پيشرفت واحد هاي فن آور در مركز رشد به چه صورت است؟

واحد هاي فنآور پس از پذيرش به مدت 6 ماه فرصت دارند تا الزامات مركز را اجرايي بكنند و اين 6 ماه مرحله پيش رشد را سپري مي كنند و پس از اينكه بتوانند اين اقدامات را عملي كنند وارد مرحله رشد خواهند شد و به صورت رسمي وارد مجموعه مركز رشد خواهند شد و به مدت 3 سال از حمايت ها و آموزش هاي مركز رشد استفاده خواهند كرد و سپس از مجموعه خارج خواهند شد. ولي اگر واحد فن آوري نياز داشته باشد كه همچنان در مركز رشد باقي بماند و اين حضور به سود آن واحد و مركز رشد باشد ميتواند مرحله پسا رشد را به مدت دو سال ديگر در مركز رشد بگذراند.

 

دستاورد هاي مركز رشد دانشگاه قم چه بوده است؟

بزرگترين دستاورد مركز رشد دانشگاه قم، داشتن 51 شركت و واحد توسعه يافته مي باشد كه وارد چرخه اقتصادي استان قم شده اند كه اين حاصل فعاليت هاي مركز است. همچنين مركز رشد دانشگاه قم طبق ارزيابي هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رتبه بسيار خوبي را كسب كرده است و به واسطه همين عملكرد مناسب، اعتمادي از طريق وزارت علوم به مجموعه مركز رشد دانشگاه قم شكل گرفت كه تعدادي از دوره هاي تقويم آموزشي مراكز رشد كشور به ما واگذار شد. در كنار اين يك اعتماد عمومي در استان قم در حيطه تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي به مركز رشد دانشگاه قم شكل گرفته است.

در مركز  رشد دانشگاه قم چه خدماتي به واحد هاي فن آور ارائه ميشود؟

بزرگترين خدمت و سرويسي كه مركز رشد به متقاضيان پذيرش ارائه مي كند، ورود به يك مركز تخصصي تجاري سازي است. يعني ما فرآيندي را در مجموعه مركز رشد دانشگاه قم داريم كه اين فرآيند يك دوره آموزشي عملياتي براي ورود به كسب و كار است. كه اين فرآيند شامل سنجش بازار، تدوين مدل كسب و كار، نگارش يك طرح تجاري وكاري است كه واحد ها با انجام اين فرآيند مي توانند از مرحله پيش رشد وارد مرحله رشد شوند.

واحدها پس از ورود به مركز رشد توسط دفتر نظارت و ارزيابي هر سه ماه يكبار مورد ارزيابي قرار مي گيرند و ميزان موفقيت و رشد آن واحد مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

از ديگر خدماتي كه مركز رشد دانشگاه قم به واحد هاي فنآور، ارائه تسهيلات خدماتي شامل مكان اسقرار، تجهيزات اوليه اداري، مشاوره آموزشي، خدمات اعتباري، معرفي شركت به مراكز سرمايه گذار و معرفي شركت به مراكز ارائه دهنده تسهيلات مالي ارزان قيمت براي پيشبرد كسب كار است.

 

جامعه هدف و شاخه هاي علمي كه مي توانند وارد مركز رشد دانشگاه قم شوند؟

جامعه هدف مركز رشد، تمامي شاخه هاي علمي از جمله، علوم انساني، مديريت، علوم پايه را در بر مي گيرد كه در حال حاضر نيز تعدادي از مراكز رشد يافته در حوزه هاي نام برده شده در حال فعاليت هستند.

فعاليت هاي ترويجي انجام شده در مركز رشد دانشگاه قم؟

فعاليت هاي مختلف ترويجي كه در مركز رشد دانشگاه برگزار شده است شامل برگزاري 208 كارگاه آموزشي در حيطه هاي مختلف "ايده تا تجاري سازي"و برگزاري تعدادي رويداد كارآفريني با نام  رويداد شتاب (شناسايي ايده هاي برتر) در دانشگاه است.

برنامه هاي آينده مركز رشد دانشگاه قم؟

مهم ترين برنامه سال جاري مركز رشد دانشگاه قم كه اميدواريم عملياتي شود، تمركز به طور خاص به روي دانشگاهيان دانشگاه قم است كه به همين منظور فضايي را در ساختمان كتابخانه مركزي دانشگاه تشكيل داديم تا بتوانيم واحد هاي فنآور و شركت هاي دانش بنيان دانشگاهي را پذيرش كنيم و در اين عرصه توفيقاتي را كسب كنيم.

از ديگر برنامه هاي مركز رشد راه انداري دفتر تبادل فناوري (T.T.O) دانشگاه قم است كه وظيقه اجراي فرآيند هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به سمت بازار و تجاري سازي را دارد.

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 3315
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما