زمان ديجيتال سرور

پنجشنبه 16 مرداد 1399   18:06:45

اخبار

اخباربه ميزباني دانشگاه قم برگزار شد: نخستين جلسه بررسي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، با هماهنگي هاي صورت گرفته توسط معاونت پژوهشي و دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه قم و با حضور استادان دانشگاه و عضو شوراي عالي مركز الگوي اسلامي نخستين جلسه بررسي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.

در اين نشست كه با حضور حجت الاسلام و المسلمين ميرمعزي عضو شوراي عالي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و معاون پژوهشي حوزه‌هاي علميه برگزار شد، اساتيد محترم هيئت علمي دانشگاه قم به بيان نقطه ن