چهارشنبه 15 مرداد 1399   23:56:24
دفتر ارتباط با صنعتدفتر ارتباط با صنعت
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 374033
تعداد بازديد از سايت: 84140629
تعداد بازديد زيرپورتال: 374033
اين زيرپورتال امروز: 136
در امروز: 47247
اين صفحه امروز: 136
سه‌شنبه 9 اسفند 1390
      دستورالعمل معرفي دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي به صنايع و سازمان ها
الف) تهيه پرينت از " کاربرگ 1 معرفي دانشجو به دفتر ارتباط باصنعت و فرم نحوه اخذ درس کارآموزي رشته هاي فني و مهندسي" و مطالعه ي کامل آن
ب) تهيه پرينت ازکاربرگ 2 " فرم خلاصه کارآموزي"
ج) تهيه پرينت از کاربرگ 3 " گزارش پيشرفت کارآموزي"
د) تهيه پرينت ازکاربرگ 4 " فرم پايان دوره کارآموزي"

توجه:دسترسي به فايل  Pdfکاربرگ هاي فوق ازطريق منوي فرم ها(کاربرگ ها) امکان پذير مي باشد.

گام دوم:
الف) تکميل کاربرگ 1
لازم است اين کاربرگ هر چهار امضا( امضاي دانشجو- امضاي مديرگروه- امضاي استاد کارآموزي- امضاي مدير گروه) را دارا باشد.گروه کارآفريني و ارتباط با صنعت از پذيرش اين کاربرگ  بدون دارا بودن امضاي افراد فوق، معذور است.
ب) مراجعه به گروه کارآفريني و ارتباط با صنعت با در دست داشتن کاربرگ هاي 1 و2 و3 و4
ج) معرفي دانشجو به صنايع جهت گذراندن دوره کارآموزي
گام سوم:
الف) مراجعه دانشجو به واحد صنعتي مورد نظر و ارائه معرفي نامه به مسئول مرتبط در آن واحد
ب)آغاز دوره کارآموزي وگذراندن ساعات موظفي به تناسب رشته ( 240 يا 400 ساعت)
ج)تکميل کاربرگ هاي 1 و2 و3 و4 در واحد صنعتي با امضاء سرپرست کارآموزي شرکت و مهر شرکت
گام آخر:
پس از پايان دوره کارآموزي مدارک ذيل به دفتر ارتباط با صنعت تحويل داده شود:
الف)جواب نامه دفتر ارتباط با صنعت از طرف شرکت، مبني بر تاريخ پايان دوره کارآموزي دانشجو يا تعداد ساعات حضور دانشجو
ب) فرم هاي خلاصه کارآموزي- پيشرفت کارآموزي- پايان دوره کارآموزي (تکميل شده با امضاي سرپرست کارآموزي و مهر شرکت ج) يک حلقه CD از فايل word و pdf گزارش نهايي کارآموزي