زمان ديجيتال سرور

پنجشنبه 16 مرداد 1399   17:05:23

اخبار

دانشگاه قم

يكشنبه 17 خرداد 1388

مروري بر زندگي نامه رئيس فقيد دانشگاه قم حضرت آية ا...  مهدي قاضي
(دامت برکاته)

مروري بر زندگي نامه حضرت آيت‌الله حاج شيخ مهدي قاضي(قدس سره الشريف)
بنيانگذار دانشگاه قم
اکثر افرادي که دانشگاه قم را مي‌شناسند و بنحوي با اين دانشگاه در ارتباط هستند، نام آن را هم‌عرض نام آيت‌الله قاضي مي‌آورند. رادمردي از خطه‌ي لرستان که ثلث آخر عمر خود را وقف خدمت به عرصه فرهنگ و آموزش عالي کشور نموده است. ايشان علاوه بر بنيانگذاري و رياست دانشگاه قم، عناوين و مسئوليتهاي بسياري از جلمه: نماينده امام خميني(