دوشنبه 30 دي 1398   16:47:45
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 561701
تعداد بازديد از سايت: 78978789
تعداد بازديد زيرپورتال: 571595
اين زيرپورتال امروز: 104
در امروز: 12496
اين صفحه امروز: 99
يكشنبه 21 تير 1388


پست سازماني:

رئيس اداره دريافت و پرداخت و رسيدگي به اسناد
 
همکاران پست سازماني شماره داخلي
حسن پزشکان کارشناس مسئول امور مالي 3208
رحيم احمديه کارشناس امور مالي 3218
حسن بيدگلي کارشناس امور مالي 3216

اطلاعات تماس:
تلفن : 32103214

آدرس پستي: قم -بلوارغدير -دانشگاه قم - ساختمان سازمان مرکزي 
کدپستي : 3716146611


شرح وظايف:

1 - تهيه و تنظيم کليه اسناد مالي اعم از جاري، درآمد و عمراني.
2 - تهيه صورت مغايرت بانکي کليه حسابها و اصلاح به موقع اشتباهات صورت گرفته توسط بانک و يا دانشگاه در جهت اعمال کنترلهاي لازم برحسابهاي دانشگاه.
3 - کنترل امضاهاي مربوط به برگه هاي صادره و کنترل ارقام و شماره حساب و شرح چکهاي صادره (انجام کنترلهاي داخلي مربوط به چکها صادره).
4 - تحويل چکها به عاملين مالي واحدهاي تابعه و دريافت رسيد از ايشان.
5- تهيه و تنظيم ليستهاي حقوقي، اضافه کار،ماموريت،بن غيرنقدي،عيدي ،پاداش و سايرپرداختهاي پرسنلي دانشگاه.
6- جمع آوري کليه اطلاعات حقوق ومزاياي کارکنان و تنظيم نماينده کليه پرداختها و درخواست وجه و ارسال به دارائي جهت اخذ تنخواه حقوق و مزاياي پرسنل در اجراي جزء يک بند و تبصره 19 قانون بودجه سال86.
7- تکميل اسناد هزينه از نظر فيشهاي مربوط به کسورات و فيشهاي واريزي و ضميمه آنها به اسناد.
8- شمارش برگه هاي سند هزينه و ثبت در دفتر مخصوص و تحويل به بايگاني امورمالي با اخذ رسيد.
9- صدور برگه هاي محاسباتي.
10- ثبت دفاتر روزنامه کل.
11- تهيه صورتحسابهاي ماهيانه.
12- پيگيري علي الحسابها و پيش پرداختها.
13- نگهداري تضمينات بانکي و تمديد به موقع آنها.
14- استخراج گزارشات مالي خواسته شده توسط مراجعذيصلاح و مسئولين دانشگاه با هماهنگي مدير امورمالي.
15- تهيه و تنظيم صورتحسابهاي ماهيانه اوراق بهادار.
16- کنترل درآمدهاي واحدهاي تابعه.
17- پيگيري مطالبات از سازمانهاي بيمه گرتوسط واحد درآمد.
18- دريافت دستورالعمل ها و قوانين ،مطالعه و ارائه و آموزش لازم به همکاران اداري و عاملين مالي واحدها.
19- نظارت و ارائه راهکارهاي لازم جهت اجرا و رعايت قوانين و مقررات و موافقت نامه ها در تنظيم اسناد هزينه.
20- همکاري و اظهار نظر در تنظيم قراردادها بمنظور تطبيق با مقررات مالي.
21- ارائه گزارش از عملکردها و فعاليت ها جهت ارائه به مقام مافوق
تعداد بازديد اين صفحه: 10638
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما