شنبه 27 مهر 1398   08:59:59
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلاتمدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 859337
تعداد بازديد از سايت: 77638707
تعداد بازديد زيرپورتال: 859337
اين زيرپورتال امروز: 10
در امروز: 1744
اين صفحه امروز: 10
دوشنبه 3 بهمن 1390 برنامه تحول اداري در دانشگاه قم

با استناد به بند "ب" ماده 3 آيين نامه کميسسون بهره وري و تحول اداري و ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف هيات اجرايي که از نظر وظايف قرابت دارند و در راستاي بهبود وضعيت موجود در بخش هاي مختلف دانشگاه قم، کميته تحول اداري دانشگاه اولويت هاي مهم و اساسي خود را با توجه شرايط فعلي تعيين و مصوب کرد.
اين اولويت ها به شرح زير است.

1.       ارزيابي عملکرد
2.       تبديل وضعيت
3.       انتخاب کارمند نمونه
4.       اصلاح فرآيندها
5.       تکريم ارباب رجوع
6.       نظام پيشنهادها
7.       پورتال دانشگاه
8.       آموزش کارکنان
9.       تدوين شيوه نامه استخدامي
10.   تدوين و تجديد نظر در نمودار سازماني دانشگاه
11.   تدوين شرح وظايف

بر اساس اين مصوبه 3 کارگروه مطابق با اولويت هاي مصوب تشکيل شد و مقرر شد جلسات رئوساي اين کارگروه ها در به صورت منظم، هر دو هفته يکبار و درصورت نياز بطور فوق العاده هر هفته يکبار در روزهاي پنجشنبه تشکيل گردد.
در ضمن آن دسته از مصوبات که مربوط به هيات اجرايي کارکنان غير هيات علمي بوده جهت تصويب نهايي به آن هيات ارجاع شود.
مقرر شد هرکارگروه شامل 5 نفر از کارمندان دانشگاه قم و يا از افراد متخصص غيرکارمند، که حداقل يکي از اعضاي کارگروه بايستي از کارکنان واحد خواهران باشد، تشکيل مي شود.
جدول کارگروه هاي کميته تحول اداري


عنوان کارگروه

وظايف کارگروه

رييس کارگروه

معاون کارگروه

کارگروه اول

ارزيابي عملکرد، تبديل وضعيت، انتخاب کارمند نمونه و اصلاح فرآيندها

آقاي حسن نصيرزاده

آقاي محمدعلي محمودي

کارگروه دوم

تکريم ارباب رجوع، نظام پيشنهادها،  پورتال دانشگاه و آموزش کارکنان

آقاي حسين رشيدي

آقاي احمد بخشنده

کارگروه سوم

تدوين شيوه نامه استخدامي، تدوين و تجديد نظر در نمودار سازماني دانشگاه

و تدوين شرح وظايف

آقاي عباس پاکدامن

آقاي سيدمجتبي طباطبايي

پنجشنبه 1/10/90
تعداد بازديد اين صفحه: 10629
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما