پنجشنبه 21 آذر 1398   21:13:47
واحد خواهرانواحد خواهران
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 20 آذر 1398 14:23:43
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1095560
تعداد بازديد از سايت: 78283298
تعداد بازديد زيرپورتال: 1095560
اين زيرپورتال امروز: 100
در امروز: 9724
اين صفحه امروز: 100
واحد خواهران
دوشنبه 20 فروردين 1397 فناوري اطلاعات
امور فناوري اطلاعات پرديس خواهران
معرفي فناوري اطلاعات پرديس خواهران
واحد فناوري اطلاعات پرديس خواهران به عنوان زير شاخه اي از مديريت فناوري اطلاعات، خدمات خود را در سه بخش :
·        شبكه و خدمات فناوري اطلاعات
·        سامانه هاي اطلاعاتي
·        خدمات دانشجويي
به كاربران سازمان ارائه مي دهد.
بخش خدمات دانشجويي شامل سايت ها و كارگاه هاي رايانه مي باشد. فضاهاي اختصاص داده شده به شرح ذيل است:
 
عنوان
كاربري
تعداد سيستم
ساختمان امام خامنه اي
كارگاه 1
دانشكده مديريت ، ادبيات و علوم انساني
14
كارگاه 1
دانشكده الهيات، حقوق
15
سايت اينترنت
عمومي
16
ساختمان معصوميه
كارگاه 1
دانشكده علوم پايه
20
كارگاه 2
دانشكده فني-مهندسي
20
سايت اينترنت
عمومي
13
سايت ارشد و دكتري
عمومي
8
 
شرح وظايف
سرويس هاي تحت مديريت
پست سازماني
نام و نام خانوادگي
مدير فني و پشتيبان سرويس آنتي ويروس
مدير فني و پشتيبان سرويس هاي
 
Active Directory، DNS ،DHCP
كارشناس مسئول فناوري اطلاعات خواهران
نيره كرمانشاهي
مدير فني و پشتيبان سامانه گلستان
مدير فني و پشتيبان اتوماسيون اداري
كارشناس سامانه هاي اطلاعاتي
معينه قرباني
مسئول شبكه و زير ساخت پرديس خواهران
مديريت سيستم تلفن پرديس خواهران
كارشناس شبكه و ارتباطات
ذريه سادات طاهري
مسئول سخت افزار پرديس خواهران
كارشناس خدمات فناوري اطلاعات

سوسن اصفهاني زاده
مسئول كارگاه هاي رايانه (ساختمان معصوميه)
كارشناس كارگاه هاي رايانه
حميده مفتون
مسئول كارگاه هاي رايانه (ساختمان امام خامنه اي)
كارشناس كارگاه هاي رايانه
زينب شمسفناوري اطلاعات دانشگاه قم
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1393
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه |
Guest (Qomuniguest)

واحد خواهران دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما