چهارشنبه 5 مهر 1402   02:27:39
هیأت رسیدگی به تخلفات اداریهیأت رسیدگی به تخلفات اداری
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 345315
تعداد بازديد از سايت: 125418859
تعداد بازديد زيرپورتال: 345315
اين زيرپورتال امروز: 10
در امروز: 2040
اين صفحه امروز: 10
پنجشنبه 25 خرداد 1391 مجازات هاي اداري

مطابق ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مجازات هاي اداري به ترتيب عبارتند از :

الف – اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي
ب – توبيخ کتبي با درج در پروند استخدامي
ج – کسرحقوق وفوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال
د – انفصال موقت از يک ماه تا يک سال
هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال
و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون
ز – تنزل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال
ح – بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد يا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر کننده رأي
ط – بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه
ي – اخراج از دستگاه متبوع
ک – انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون


مطابق مفاد ماده 10 اين قانون، فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ک ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند. بنا براين ساير بندهاي مذکوردر اين ماده قابل تجديد نظر خواهي درهيات هاي تجديد نظر نمي باشد و هرگونه اعتراض صرفا توسط ديوان عدالت اداري قابل بررسي خواهد بود.

تعداد بازديد اين صفحه: 14894
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

هيأت رسيدگي به تخلفات اداري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما