چهارشنبه 15 مرداد 1399   23:29:36
کتابخانه کوثرکتابخانه کوثر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 696975
تعداد بازديد از سايت: 84140306
تعداد بازديد زيرپورتال: 696975
اين زيرپورتال امروز: 393
در امروز: 46924
اين صفحه امروز: 393
چهارشنبه 20 شهريور 1398 آيين نامه امانت كتاب

آيين نامه امانت كتاب

ماده 1: افراد واجد شرايط جهت استفاده از كتابخانه

اعضاي هيئت علمي دانشگاه قم، مدرسان مدعو، دانشجويان، كاركنان

تبصره 1: كليه مدرسان مدعو در طول مدتي كه با دانشگاه قرارداد حق­التدريس دارند مي­توانند با تكميل فرم تقاضاي عضويت مربوطه از كتابخانه استفاده كنند.

تبصره 2: استفاده از خدمات كتابخانه براي دانشجويان تا زمان تحصيل آنها در دانشگاه امكان­پذير مي­باشد.

تبصره 3: تمام كاركنان دانشگاه اعم از رسمي، سازماني، قراردادي و شركتي شاغل در دانشگاه مي­توانند از خدمات كتابخانه استفاده نمايند.

·       مدت عضويت كاركنان و اعضاي هيئت علمي تا پايان خدمت آنها در دانشگاه مي­باشد.

·       نيروهاي شركتي مي­توانند با تكميل فرم عضويت مربوطه از كتابخانه استفاده نمايند.

تبصره 4: دارندگان طرح غدير با ارائه كارت غدير و نيز دانشجويان مراكز عضو ك