دوشنبه 8 اسفند 1390 کارشناسان شوراي مجلات دانشگاه قم

نام و نام خانوادگي: مهدي معظمي گودرزي
محل کار: دانشگاه قم
سمت:   کارشناس مجله پژوهشهاي اخلاقي و کارشناس شوراي مجلات
سوابق تحصيلي: داراي ليسانس زبان و ادبيات انگليسي
سوابق اجرايي: مسئول سابق لابراتوار زبان
نشاني: جاده قديم اصفهان، دانشگاه قم
تلفن محل کار: 02512103361
تلفکس:
 
پست الکترونيکي
: Mahdiegoodarzi@gmail.com
تعداد بازديد اين صفحه: 11102
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما