دوشنبه 20 مرداد 1399   09:08:01
کتابخانه مرکزیکتابخانه مرکزی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1024266
تعداد بازديد از سايت: 84344724
تعداد بازديد زيرپورتال: 1024266
اين زيرپورتال امروز: 162
در امروز: 18051
اين صفحه امروز: 162
دوشنبه 21 خرداد 1397  غلامرضا مهدي راونجي
مدرك تحصيلي:
دكتري تاريخ تشيع
پست الكترونيكي:  mahdiravanji@yahoo.com 
تلفن تماس:
32103328-025
داخلي: 3328

سوابق تحصيلي
سوابق اجرايي
سوابق آموزشي
سوابق پژوهشي
تعداد بازديد اين صفحه: 2522
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما