معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
شنبه 11 آذر 1402   00:03:19
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مرتبط
معرفی انجمن
معرفي دفتر انجمن دانش آموختگان

نام انجمن عبارت است از انجمن دانش آموختگان دانشگاه قم که از اين پس براي اختصار (انجمن) ناميده مي شود.
انجمن تشکيلاتي است وابسته به دانشگاه که به هيچ يک از احزاب ، گروهها و جمعيتهاي سياسي وابستگي ندارد و با پايبندي به آزادي ، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران صرفا در جهت تحقق اهداف مندرج در اين اساسنامه فعاليت مي کند.
انجمن يک نهاد سياسي نيست و در امور مديريت دانشگاه دخالتي ندارد.
 
محل انجمن:
دفتر مرکزي انجمن در شهرستان قم است. انجمن مي تواند در صورت ضرورت نسبت به ايجاد دفاتر فرعي و واحدهاي مربوط در ساير نقاط کشور اقدام نمايد. به همين دليل، با توجه به شرايط دانشگاه قم پيشنهاد مي شود انجمن با دو شاخه، واحد خواهران و برادران با مرکزيت يک هيأت اجرايي و يک مجمع عمومي تشکيل گردد.
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما