اخبار دانشگاه
1398/4/15 شنبه گزارش تصويري؛ راه اندازي آزمايشي پاركينگ جديد دانشگاه مجاور درب قدس همزمان با برگزاري آزمون سراسري ۹۸