تازه ها و رویدادها
گراميداشت روز دانشجو با حضور دكتر هادي طحان عضو حقوقدان شوراي نگهبان
جلسه  توجيهي ويژه دانشجويان جديد الورود
كسب مقام دوم نهمين دوره مسابقات ملي بتن با محوريت بتن خود تراكم
لزوم گسترش نگاه قرآني به مسائل در سطح جامعه