اطلاعیه ها
اطلاعيه مهم در مورد آيين نامه آموزشي و تقويم آموزشي


قابل توجه دانشجويان کارشناسي
1- آيين نامه جديد آموزشي، ويژه وروديهاي 91 به بعد از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ شده است. جهت دريافت آيين نامه مذکور به پورتال معاونت آموزش دانشگاه قم، بخش آيين نامه ها و دستورالعمل ها مراجعه نماييد.
2- براي اطلاع از مهلت ارائه درخواست تغيير رشته به قسمت تقويم آموزشي مراجعه نماييد.