اطلاعیه ها
مصاحبه دکتري 93 دانشگاه قم


تذکر مهم : با توجه به امکان ايجاد تغييرات در برنامه مصاحبه، و همچنين اعلام مطالب جديد، لذا توصيه اکيد ميگردد، قبل از مراجعه به دانشگاه، اطلاعيه هاي اين بخش را مجدداً مطالعه نماييد.

اطلاعيه شماره 6 - 10/3/93

در رشته زبان و ادبيات فارسي علاوه بر انجام مصاحبه، آزمون کتبي نيز برگزار خواهد شد.
**************************************************
 
اطلاعيه شماره 5 - 22/2/93

با توجه به حجم زياد داوطلبان معرفي شده، اين امکان وجود دارد که مصاحبه بخشي از داوطلبان هر رشته به روز يا روزهاي بعد از تاريخ اعلام شده منتقل شود.

**************************************************

اطلاعيه شماره 4 - 22/2/93


برنامه حضور معرفي شدگان رشته هاي رياضي و فيزيک براساس حرف اول نام خانوادگي خواهد بود. جهت دريافت اطلاعات کامل، فايل برنامه مصاحبه را از انتهاي همين صفحه، دانلود و مطالعه نماييد.

**************************************************

اطلاعيه شماره 3 - 21/2/93

با توجه به ايجاد تغييرات در مدارک لازم براي مصاحبه، لذا داوطلبان محترم فايل مربوطه را از لينکهاي ذيل مجدداً دانلود و مطالعه نمايند.

**************************************************

اطلاعيه شماره 2 - 20/2/93

داوطلبان محترم مصاحبه دکتري 93 دانشگاه قم قبل از مراجعه به دانشگاه فايل موجود در انتهاي اين صفحه به نام «فرم مخصوص داوطلب» را دانلود و تکميل نموده و به همراه ساير مدارک در روز مصاحبه ارائه نماييد.


**************************************************

اطلاعيه شماره 1 - 15/2/93


به اطلاع داوطلبان محترم رشته هاي مقطع دکتري سال 93 مي رساند که اطلاعات مربوط به مصاحبه دکتري 93 دانشگاه قم به شرح موارد مندرج در فايلهاي ذيل ميباشد.
« ساعت شروع مصاحبه 30/8 صبح ميباشد. »