معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
پنجشنبه 9 آذر 1402   02:23:15
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مرتبط
هيأت موسس

- آقاي شالفروش (دبير کل انجمنهاي فارغ التحصيلان کل کشور)
- آقاي گندمکار (قائم  مقام محترم رياست دانشگاه قم)
- حجه الاسلام والمسلمين حاج آقاسعيديان  (رياست محترم حراست دانشگاه قم)
- سرکار خانم حسيني (سرپرست محترم  واحد خواهران)
- آقاي طبا طبايي  (رياست محترم تحصيلات تکميلي )
- آقاي رهبر (عضوهيئت علمي دانشگاه قم )

اعضاء انجمن

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

1

نيره سرباز زاده

ادبيات عرب

2

مرجان رجبي

ادبيات عرب

3

محبي

حسابداري

4

فرزانه سعيدي

کتابداري

5

نرگس امير سادات

کتابداري

6

معصومه عبدي

کتابداري

7

راحله احمديان

کتابداري

8

زينب محمديان

کتابداري

9

عاطفه سادات کاوياني

کتابداري

10

زهره گلشني

کتابداري

11

سميه رضواي پور

فيزيک

12

بتول سليماني

فيزيک

13

فاطمه تقي زاده

ادبيات فارسي

14

بتول يوسفي

فيزيک ارشد

15

محبوبه غلامحسيني

کتابداري

16

پروين گودرزي

کتابداري

17

فاطمه صادقي

ادبيات فارسي

18

فاطمه کريمي

کتابداري

19

سمانه عباسي

کتابداري

20

مليحه شيرازي

تربيت بدني

21

نجمه برقي

تربيت بدني

22

زهرا نجدت

فيزيک

23

حميده جلالي

فيزيک

24

هدي خبازان

کتابداري

25

صالحي نژاد

الهيات

26

فاطمه عمو حسيني

کتابداري

27

نسرين عسگريان

حقوق

28

نجمه باقريان

کتابداري

29

فرشته دارابي

کتابداري

30

سليماني

کتابداري

31

شباني

تربيت بدني

32

سعيده جهان بخش

تربيت بدني

33

زينب مدرسي

تربيت بدني

34

مينو حيدري

تربيت بدني

35

نرگس انوري

تربيت بدني

36

اعظم نعمت الهي

الهيات

37

مرضيه سيامک

کتابداري

38

ريحانه نادري

مهندسي کامپيوتر

39

فائزه اسکندري

کتابداري

40

طاهره حاج مظفري

کتابداري

41

نسيبه حيدري

فقه و حقوق

42

حصاري

کتابداري

43

فاطمه کوهبري

کتابداري

44

فاطمه بيطرفان

کتابداري

45

مريم صابري

کتابداري

46

فاطمه اصغريان

کتابداري

47

عاطفه قاسمي

ادبيات فارسي

48

سميه خورشيدي

ادبيات فارسي

49

فاطمه کريمي

ادبيات فارسي

50

سعيده مهاجر

ادبيات فارسي

51

سميه قنبري

ادبيات فارسي

52

معصومه آقاجاني

کتابداري

53

مريم الياسي

کتابداري

54

اعظم کنعاني

کتابداري

55

معصومه دارابي نيا

ادبيات فارسي

56

زينب ابراهيمي

ادبيات فارسي

57

مريم رضايي فر

ادبيات فارسي

58

معصومه محترم

ادبيات فارسي

59

معصومه آل غفور

ادبيات فارسي

60

فاطمه نجاتي

فيزيک

61

خانم يوسفي

 

62

حسن زاده

 

63

نجمه راستگو

ادبيات فارسي

64

فاطمه صمداني

کتابداري

65

فاطمه بني هاشميان

کتابداري

66

زهرا بيگلري

کتابداري

67

رامونا مهتدي

کتابداري

68

زهرا سفيجانيان

کتابداري

69

اکرم رمضاني

کتابداري

70

فاطمه مفتخر

رياضي

71

منصوره منتظري

رياضي

72

سپيده امام

علوم کامپيوتر

73

زهرا محسن زاده

رياضي

74

فاطمه اکبري

ادبيات فارسي

75

سارا باقريان

کتابداري

76

مريم صفايي

ادبيات فارسي

77

سميه بماني

ادبيات فارسي

78

مريم کاوري

ادبيات فارسي

79

ليلا سهلاني

ادبيات فارسي

80

معصومه کاظمي

ادبيات فارسي

81

فرزانه عابديني

ادبيات فارسي

82

الهام کلهر

ادبيات فارسي

83

نيره سادات حسيني

ادبيات فارسي

84

آمنه عبدالهي

ادبيات فارسي

85

فريبا قائم مقامي

ادبيات فارسي

86

مهسا امتي

ادبيات فارسي

87

طاهره احمدي

ادبيات فارسي

88

فاطمه سادات

ادبيات فارسي

89

مرضيه سهامي

ادبيات فارسي

90

اعظم صفري

ادبيات فارسي

91

زهرا فصيح

ادبيات فارسي

92

سميه باقري

فلسفه

93

زهرا عباسيان

ادبيات فارسي

94 محدثه ثريا کتابداري
هيات اجرايي

اسامي هيات اجرايي
دبير هبأت اجرايي :آقاي فرجي
معاونت دبير هيأت اجرايي: سرکارخانم پناه
اعضاي هيأت اجرايي
1- جناب آقاي رهبر
2-سرکار خانم دکتر يزدي
3-سرکار خانم دکتر رامين
4-سرکار خانم کسري(مسئول کميته آموزش)
5-سرکار خانم سليماني(مسئول کميته پژوهش)
6-سرکار خانم آقاجاني(مسئول کميته رفاهي وکار آفريني اجتماعي)
7-سرکار خانم بيگلري (مسئول کميته فرهنگي)
8-آقاي فرزاديان(مسئول امور مالي)
9-سرکار خانم باقريان(عضوعلي البدل)

تماس باما:
آدرس : قم ، جاده قديم اصفهان دانشگاه قم ، کد پستي 3716146611
تلفن : 2855696- 2853311
-        فکس :
پست الکترونيکي:
شرايط عضويت:
-        اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران
-        داشتن مدرک تحصيلي از دانشگاه مربوط و يا عضويت در هيات علمي آن دانشگاه
-        پرداخت حق عضويت ماهانه

وظايف انجمن دانش آموختگان

- انتقال نيازهاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و فني بخشهاي مختلف اجرايي کشور به دانشگاه.
- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه براساس نيازهاي جامعه.
- برگزاري کنفرانسها، سمينارها و گردهمايي هاي اجتماعي، فرهنگي، فني و تخصصي به منظور بالابردن سطح دانش اعضاي انجمن.
- آشنا نمودن استادان دانش آموختگان و دانشجويان با محيطهاي مختلف علمي، فرهنگي، فني و تخصصي از طريق بازديدهاي علمي.
- انجام پروژه هاي مشترک علمي ميان دانشگاه و ساير بخشهاي اجرايي کشور.
- ايجاد تسهيلات مناسب جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمي، تحقيقاتي، فرهنگي و ورزشي دانشگاه (مانند کتابخانه، آزمايشگاهها، مراکز رايانه اي و...)
- کمک به جذب دانش آموختگان دانشگاه در بخشهاي مناسب علمي، فرهنگي، صنعتي و اجرايي کشور.
- ايجاد ارتباط با ساير کانونها، موسسه ها و انجمنهاي علمي – تحقيقي مرتبط با اهداف انجمن.
- انتشار نشريه و خبرنامه انجمن در جهت تحقق اهداف و ابقاي وظايف آن
 
اهداف دفتر انجمن دانش آموختگان

اهداف انجمن عباتند از:
- ارتقاي سطح دانش و فناوري ملي از طريق ارتباط موثر ميان دانشگاه و دانش آموختگان در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.
- حفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان و دانشگاه.
- گسترش دانش و مهارتهاي دانش آموختگان براي نيل به خود اتکايي ملي.
- بهره گيري از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاي سطح علمي دانشگاه.
- سازماندهي، جذب و هدايت کمکهاي مردمي و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد امور دانشگاه.
- برقراري ارتباط مستمر دانش آموختگان با يکديگر.
- ارج گذاشتن به مطالعات، تحقيقات، خلاقيتهاي علمي، تجربيات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان.
1
تعداد بازديد اين صفحه: 79311
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما