چهارشنبه 8 آذر 1402   23:06:59
اداره خوابگاه هااداره خوابگاه ها
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 10 دي 1399 13:52:45
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 210907
تعداد بازديد از سايت: 126843226
تعداد بازديد زيرپورتال: 210907
اين زيرپورتال امروز: 45
در امروز: 18521
اين صفحه امروز: 45
كارمندان خوابگاهي
تخليه و نظافت يخچالها در تعطيلات خوابگاه ها - ارديبهشت 99

 براي مشاهده كتاب جامع خدمات دانشگاه قم، اينجا  كليك فرماييد .

درحال بروز رساني


در حال بروز رساني....

خوابگاه ملكي
جدول دريافت فرمها


رديف

نام فرم

دانلود فرم

1

فرم اسكان در خوابگاه دانشجويان سنواتي

دريافت فرم 
كارشناسي 
  
دريافت فرم 
ارشد و دكتري

2

فرم برگشت مبالغ اجاره بها و وديعه (دانشجويان فارغ التحصيل،انصرافي و انتقال دائم ....)

  دريافت فرم

3

فرم تحويل كالا و خدمات به دانشجويان

  دريافت فرم

4


فرم اسكان تابستاني

دريافت فرم 
كارشناسي   

دريافت فرم
ارشد و دكتري

5

فرم  استرداد وجه اجاره بهاي خوابگاه

  دريافت فرم


خوابگاه خصوصي خواهران
جدول فايلهاي راهنما

رديف

نام فرآيند

شماره پردازش يا گزارش

فايل راهنما

1

درخواست خوابگاه

پردازش   2980

دريافت فايل راهنما

2

آپلود مدارك جهت امتيازبندي خوابگاه

پردازش   18090

دريافت فايل راهنما

3

واريز اجاره بهاء

سامانه صندوق رفاه

http://bp.swf.ir

 

دريافت فايل راهنما

4

واريز وديعه

پردازش   19170

دريافت فايل راهنما

5

اطلاع از شماره اتاق تعلق گرفته

پردازش   19700

دريافت فايل راهنما

6

دريافت مجوز ورود به خوابگاه

گزارش   1425

دريافت فايل راهنما

7

پرداختهاي الكترونيكي خوابگاه (مهمان، خسارت و ...)

پردازش   19050

دريافت فايل راهنما

8

انتخاب هم اتاقي و اتاق

پردازش   19340

دريافت فايل راهنما

9

تسويه حساب خوابگاه

گزارش   522

دريافت فايل راهنما

10

اطلاع از شماره اتاق

پردازش   19700

دريافت فايل راهنما

11

درخواست معرفي نامه براي خوابگاه دانشگاه ديگر

پردازش   22750

دريافت فايل راهنما

12

پرينت معرفي نامه

گزارش   1465

دريافت فايل راهنما

 

قوانين خوابگاهي

ضوابط و مقررات عمومي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه قم

 

تذكر مهم: واگذاري خوابگاه منوط به مطالعه و امضاء تعهد نامه ذيل توسط دانشجوي متقاضي خوابگاه مي باشد.

1-   كليه دانشجوبان واجد شرايط برخورداري از خوابگاه ملزم هستند هزينه اجاره بهاي خوابگاه را در ابتداي هر ترم و در بازه زماني تعيين شده  توسط صندوق رفاه دانشجويان واريز  نمايند.   

  2- تعيين خوابگاه، اتاق و تعداد ساكنين اتاق به عهده اداره خوابگاه ها مي باشد و امكان دارد بنا بر ضرورت و مصلحت  در طول مدت تحصيل  و حتي در طول سال تغيير يابد.

3-   بعد از واگذاري اتاق امكان جابجايي اتاق در طول سال تحصيلي وجود ندارد مگر در موارد بسيار خاص و بنا به تشخيص اداره خوابگاه ها.

  4-   دانشجويان در صورت (انصراف، انتقال، ميهماني و...) مي بايست موضوع را در اسرع وقت به اداره خوابگاه ها اعلام نمايند در غير اينصورت به منزله استفاده از خوابگاه تلقي شده  و هزينه كامل برابر مقررات صندوق رفاه دانشجويان محاسبه و اخذ خواهد شد.

5-   تجهيزات موجود در اتاق طبق صورتجلسه  به دانشجويان ساكن   اتاق تحويل داده مي شود. و در موقع تخليه برابر همان صورتجلسه تحويل گرفته خواهد شد. و مسئوليت كسري و خسارات وارده به عهده شخص و يا اشخاص تحويل گيرنده مي باشد.

6- كليه دانشجويان ساكن درخوابگاه ها بايد قبل از ايام تعطيلات نوروزي و در پايان سال تحصيلي  وسايل شخصي خود  را جمع آوري و اتاق را بطور كامل تخليه  نموده و اتاق را بصورت نظافت شده به سرپرست خوابگاه تحويل نموده و كليد اتاق  را نيز تحويل انتظامات خوابگاه دهند.

7-   مراقبت و حفاظت از اموال شخصي، به عهده دانشجو بوده و اداره  خوابگاه ها هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.   

8-   در صورتي كه دانشجو قبل از تعطيلات نوروز و در پايان  سال تحصيلي وسايل خود را بصورت اماني به انبار دانشگاه تحويل ننمايد، دانشجويان فرصت دارند به مدت 10 روز از شروع نيمسال بعد جهت دريافت آن مراجعه نمايد. درغيراينصورت دانشگاه تعهدي در قبال نگهداري وسايل نداشته   و دور ريخته خواهد شد.

9-  دانشجو حق نگهداري و استفاده از اشياء و لوازم عمومي خوابگاه در اتاق مسكوني خود  و استفاده اختصاصي از آن را ندارد.

  10 -   واگذاري اتاق به غير و هرگونه جابجايي اتاق   و تعويض توپي قفل اتاق بدون مجوز و بدون هماهنگي با اداره خوابگاه ها ممنوع مي باشد.

11-   استعمال دخانيات براي دانشجويان از جمله سيگار، قليان و ... اكيدا ممنوع بوده  و در صورت احراز   طبق مقررات با افراد خاطي برخورد خواهد شد.

12- پذيرش ميهمان در اتاق دانشجو ممنوع  مي باشد.

13-   تردد دانشجويان  با پوشش نا مناسب در اماكن عمومي خوابگاه ممنوع مي باشد.

14-  نگهداري و استفاده از وسايل غير قانوني از قبيل (لوازم قمار، پاسور، تصاوير و كليپ هاي ويدئويي مبتذل و غير اخلاقي   و ) همچنين نگهداري و همراه   داشتن اسلحه   گرم و سرد  و همچنين نگهداري و نواختن ابزار آلات موسيقي)  در خوابگاه هاي دانشجويي ممنوع مي باشد.

  15-   ساعت مجاز تردد به خوابگاه همچنين ساعت خاموشي و بسته شدن درب خوابگاه  بر حسب فصول سال توسط اداره خوابگاه ها تعيين و اعلام مي گردد.

16-   دانشجويان مي بايست همواره موقع ورود به خوابگاه كارت دانشجويي خود را همراه داشته باشند تا در صورت لزوم آن را به نگهباني خوابگاه ارائه نمايند.

17- استفاده از وسايل سمعي و بصري در صورت رضايت ساكنين اتاق و عدم تجاوز به حقوق ديگران بلامانع است. هرگونه مزاحمت كه موجب سلب آسايش ديگران گردد از قبيل (ايجاد سروصدا، درگيري، بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون،  ممنوع مي باشد.

18-   به منظور پيشگيري از حوادث   احتمالي دانشجويان موظف هستند در موقع خروج از اتاق كليه وسايل و تجهيزات برقي خود را خاموش نمايند.

19-   طبخ غذا در داخل اتاق هاي مسكوني ممنوع مي باشد.

20-   انجام نظافت اتاق به عهده ساكنين اتاق بوده  و كليه دانشجويان ساكن خوابگاه موظف هستند در حفظ بهداشت عمومي خوابگاه كوشا بوده و در اين خصوص با نيروهاي خدمات  همكاري نمايند.

21-   دانشجويان ملزم هستند براي خشك نمودن لباس هاي زير خود از محل هايي  بدور از انظار عمومي و محل هايي كه توسط اداره خوابگاه ها تعيين مي گردد استفاده نمايند و در صورت مشاهده لباس هاي رها شده در حمام ها و..... جمع آوري و دور ريخته خواهد شد.

22-   دانشجويان موظف هستند موارد تأسيساتي خوابگاه را به سرپرست خوابگاه اطلاع دهند و از  دخالت مستقيم در اين امور اكيداً اجتناب نمايند.

23-  چنانچه مشخص گردد دانشجو در مورد خود اطلاعات  نادرست ارائه نموده است ضمن معرفي به كميته انضباطي،  سكونت وي لغو و جريمه مدت سكونت با احتساب پنج برابر هزينه سكونت درخوابگاه دريافت خواهد شد.

24-   در مواقع  حوادث غير مترقبه به منظور جلوگيري از خسارات احتمالي سرپرست و يا انتظامات خوابگاه  مجاز هستند  با استفاده از كليدهاي مادر وارد اتاق شوند.

  25- ساعت مجاز خروج دانشجويان خوابگاه (خواهران) 6 صبح و ساعت مجاز ورود ايشان در شش ماه اول سال ساعت 21:30 و شش ماه دوم سال 20:30 مي باشد.

معرفي خوابگاه هاي دانشگاه ديگر-خصوصي

آدرس و مشخصات خوابگاه هاي خصوصي (پسرانه) موجود در سطح شهر قم

رديف

نام خوابگاه

شماره مجوز

نرخ  اجاره بها

ظرفيت

سال تأسيس

مسئول خوابگاه

شماره همراه سرپرست خوابگاه

تلفن خوابگاه

آدرس خوابگاه

1

فرهنگ

دارد

000/740  تومان براي يك نيمسال*

70 نفر

1378

آقاي مهتري

09192954121

32706875

ميدان مفيد، بلوار شهيد كريمي، 20 متري مطهري، (خوابگاه پسرانه فرهنگ)

4

بهمن**

دارد

000/10  تومان براي يك شب*

40 نفر

1383

آقاي ابوذر

09196643609

32852141

خيابان صفاشهر، مقابل مسجد الزهرا                (خوابگاه پسرانه بهمن)

 

**خوابگاه بهمن براي اسكان تك شبي بوده و استفاده از خوابگاه مذكور  صرفاً با ارائه كارت دانشجويي امكان پذير مي باشد.

آدرس و مشخصات خوابگاه هاي خصوصي (دخترانه) موجود در سطح شهر قم

رديف

نام خوابگاه

شماره مجوز

نرخ  اجاره بها

ظرفيت

سال تأسيس

مسئول خوابگاه

تلفن خوابگاه

آدرس خوابگاه

1

انديشه

دارد

000/840  تومان براي يك نيمسال*

320  نفر

1386

خانم موسوي

32904997

ميدان مفيد، ابتداي بلوار شهيد كريمي، سمت راست كوچه يكم (فرعي اول) (مجتمع خوابگاهي انديشه)

2

اصول الدين

دارد

000/650  تومان براي يك نيمسال*

90 نفر

1384

آقاي حسيني

26-37773525

75 متري عمار ياسر، خيابان شهيد قدوسي، دانشكده اصول الدين قم

 

* قيمتهاي درج شده مربوط به سال گذشته مي باشد و قيمتهاي امسال متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                                                                                                                                                                

جدول دريافت فايلهاي راهنما

رديف

نام فرآيند

شماره پردازش يا گزارش

فايل راهنما

1

درخواست خوابگاه

پردازش   29860

دريافت فايل راهنما

2

آپلود مدارك جهت امتيازبندي خوابگاه

پردازش   18090

دريافت فايل راهنما

3

واريز اجاره بهاء

سامانه صندوق رفاه

http://bp.swf.ir

 

دريافت فايل راهنما

4

واريز وديعه

پردازش   19170

دريافت فايل راهنما

5

اطلاع از شماره اتاق تعلق گرفته

پردازش   19700

دريافت فايل راهنما

6

دريافت مجوز ورود به خوابگاه

گزارش   1425

دريافت فايل راهنما

7

پرداختهاي الكترونيكي خوابگاه (مهمان، خسارت و ...)

پردازش   19050

دريافت فايل راهنما

8

انتخاب هم اتاقي و اتاق

پردازش   19340

دريافت فايل راهنما

9

تسويه حساب خوابگاه

گزارش   522

دريافت فايل راهنما

10

درخواست معرفي نامه براي خوابگاه دانشگاه ديگر

پردازش   22750

دريافت فايل راهنما

11

پرينت معرفي نامه

گزارش   1465

دريافت فايل راهنما

 

 
فايلهاي راهنما


     
رديف نام فرآيند شماره پردازش يا گزارش لينك  مربوطه فايل راهنما
1 درخواست خوابگاه پردازش 2980 دريافت فايل راهنما
2 آپلود مدارك جهت امتياز بندي خوابگاه پردازش 18090 دريافت فايل راهنما
3 واريز اجاره بهاء سامانه صندوق رفاه http://bp.swf.ir/login.aspx دريافت فايل راهنما
4 واريز وديعه پردازش 19710 سامانه گلستان دريافت فايل راهنما
5 اطلاع از شماره اتاق تعلق گرفته پردازش 19700 سامانه گلستان دريافت فايل راهنما
6 دريافت مجوز ورود به خوابگاه گزارش 1425 سامانه گلستان درياف فايل راهنما
7 پرداختهاي الكترونيكي خوابگاه (مهمان، خسارت، ... ) پردازش 19050 دريافت فايل راهنما
8 انتخاب هم اتاقي و اتاق پردازش 19340 دريافت فايل راهنما
9 تسويه حساب خوابگاه گزارش 522 دريافت فايل راهنما
10 اطلاع از شماره اتاق پردازش 19700 دريافت فايل راهنما
11 درخواست معرفي نامه براي خوابگاه دانشگاه پردازش 22750 دريافت فايل راهنما
12 پرينت معرفي نامه گزارش 1465 دريافت فايل راهنما
اطلاعيه ايده هاي برتر
براي مشاهده اطلاعيه اينجا کليک فرماييد.
مسابقه کتابخواني
براي مشاهده اطلاعيه اينجا کليک نماييد.
اطلاعيه درخواست متقاضيان خوابگاه براي نيمسال اول 96-95
اطلاعيه درخواست خوابگاه
دانشجوياني که متقاضي دريافت خوابگاه براي نيم‌سال اول سال تحصيلي 96-95 مي‌باشند از تاريخ 01/02/95 الي 08/02/95 مهلت دارند به پورتال گلستان خود مراجعه نموده و در قسمت عمليات درخواست خوابگاه توسط دانشجو گزينه سوم (درخواست خوابگاه توسط دانشجو) را تکميل نموده و گزينه متقاضي خوابگاه جهت ترم اول سال تحصيلي 96-95 مي‌باشم را انتخاب نمايند.
                                                                                  
بديهي است عدم درخواست به منزله انصراف از خوابگاه محسوب شده و تاريخ هاي فوق الذکرتمديد نخواهد شد.
فرم خود ارزيابي انتخاب اتاق نمونه
قابل توجه دانشجويان خوابگاهي
به اطلاع آندسته از دانشجويان متقاضي (انتخاب اتاق نمونه ) مي رساند جهت دريافت فرم خودارزيابي يا تکميل فرم مذکور ،به سايت گلستان و يا سايت معاونت دانشجويي قسمت خوابگاه هامراجعه وپس ازتکميل به سرپرست خوابگاه تحويل نمايند.
فايلها
خود ارزيابي.docx 22.315 KB
راهنماي واريز اجاره بهاي خوابگاه براي نيمسال دوم
راهنماي واريز اجاره بهاي خوابگاه براي نيمسال دوم

فرم هاي اداره خوابگاه: (سال تحصيلي 95-94)


کارمندان اداره خوابگاهها

مهدي موقاري

سمت :  رئيس اداره خوابگاهها

شماره تماس  :   32103460

علي اکبر عبادي
سمت:کارشناس اداره خوابگاهها
و سرپرست خوابگاه الغدير
شماره تماس:  32103461 
رحيم خدابنده
سمت: سرپرست خوابگاه گل آور
شماره تماس : 32103462
سيدمحمدجواد سجادي
سمت: سرپرست خوابگاه مير باقري
شماره تماس : 32103463
حسين کريمي
مسوول امور پشتيباني خوابگاهها
شماره تماس :  32103464

ربابه براري

کارشناس اداره خوابگاهها

شماره تماس : 32103740

اعظم اسماعيلي

کمک کارشناس اداره خوابگاهها

شماره تماس : 32103743

منصوره پرهيزکار
کمک کارشناس اداره خوابگاهها

شماره تماس : 32103743
تقويم خوابگاهي فايلها
چرخه الکترونيکي تقاضاي خوابگاه تا تحويل اتاق.pdf 380.523 KB
درخواست خوابگاه ورودي هاي جديد.pdf 3.57 MB
درخواست و انتخاب هم اتاقي و انتخاب اتاق در ارديبهشت ماه.pdf 2.1 MB
راهنماي پرداخت اجاره بها و وديعه .pdf 2.36 MB
راهنماي درخواست معرفي نامه به خوابگاه هاي خصوصي.pdf 1.38 MB
راهنماي درخواست مهمان در خوابگاه در سامانه گلستان.pdf 1.06 MB
راهنماي دريافت خوابگاه دانشجويي.pdf 3.51 MB
1
تعداد بازديد اين صفحه: 101794
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما