پنجشنبه 3 بهمن 1398   01:12:32
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 561973
تعداد بازديد از سايت: 79018216
تعداد بازديد زيرپورتال: 571872
اين زيرپورتال امروز: 6
در امروز: 590
اين صفحه امروز: 3
امور نقليه
تاسيسات
رزومه دفتر معاونت

 

-         عضو دبيرخانه هيات بازرسي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در استان قم
-         عضو دبيرخانه ستاد بازرسي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان قم
-         رئيس دفتر معاون برنامه ريزي استاندار قم
-         کارشناس دفتر معاون توسعه منابع انساني استاندار قم
-         مسئول ساماندهي تحول اداري استانداري قم
-         رئيس دبيرخانه نظام پيشنهادات استانداري قم
-         دبير کميته اجرايي- تخصصي تحول در نظام اداري استانداري قم و بخشهاي تابعه از جمله فرمانداري- بخشداري ها–مرکز ملي جوانان و ...
-         بازرس طرح سنجش ميزان رضايتمندي مردم از عملکرد دستگاههاي اجرايي استان
-         عضو کميته اجرايي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان
-         مسئول تحقيق گزينش استاد و دانشجوي استان قم
-         عضو دفتر استاندار استان قم(آقاي موسي پور)
-         رئيس دفتر معاونين اداري و مالي،آموزشي و تحصيلات تکميلي، پژوهش و فناوري ،رئيس دانشکده فني و مهندسي در دانشگاه قم
-         دبير شوراي مديران حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قم
-         رئيس تربيت بدني و سرپرست تيمهاي ورزشي کارکنان دانشگاه قم
-         عضو هيات ورزش دانشگاه قم
-         مسئول نظارت بر عملکرد بخشهاي خصوصي دانشگاه قم و واحد هاي تابعه
-         مسئول ستاد رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاه قم
-         مدير پشتيباني  همايش ملي امام خميني(ره) و تعليم و تربيت اسلامي
-         نماينده دانشگاه قم در ستاد تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان قم
-         عضو کميته اجرايي نمايشگاه دستاوردهاي صنعت هسته اي کشوردر استان قم
-         دبير ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري دانشگاه قم سال 1391مسئول فضاي سبز:   مهندس شهرام يزدي فر
        اطلاعات تماس :
        تلفن: 32103245
        آدرس پستي: قم ، بلوار غدير ، دانشگاه قم ، واحد فضاي سبز
        کد پستي: 3716146611
  پست الکترونيک: Greenspace@qom.ac.ir
        تحصيلات : - کارشناسي مهندسي کشاورزي گرايش زراعت و اصلاح نباتات
                  - کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي گرايش باغباني (گياهان دارويي)
                 

آثار علمي و سوابق پژوهشي:
1-    يزدي فر، شهرام؛ پژمان مرادي و مجتبي يوسفي راد، 1393، تأثير محلولپاشي کلات روي بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي گل هميشه بهار، دومين همايش ملي کشاورزي و منابع طبيعي پايدار.
2-      يزدي فر، شهرام؛ پژمان مرادي و مجتبي يوسفي راد، 1393، تأثير محلولپاشي متانول بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي گل هميشه بهار، دومين همايش ملي کشاورزي و منابع طبيعي پايدار.
3-     Shahram Yazdifar, Pejman Moradi, Mojtaba Yousefi Rad. 2015. The foliar applicationeffect of methanoland chelated zinc onthequantity and quality of Calendula persica (Calendula officinalis L.). Second International Conference on Advances in Engineering and Basic Science. London
4-      Shahram Yazdifar, Pejman Moradi, Mojtaba Yousefi Rad. 2015. The effects of methanoland chelated zinc on the yield and yield components of Calendula persica (Calendula officinalis L.). Second International Conference on Advances in Engineering and Basic Science. London
5-      Shahram Yazdifar, Pejman Moradi, Mojtaba Yousefi Rad. 2015.Effect of foliar application of methanol and chelated zinc on the quantities and qualities yield of marigold (Calendula officinalis L.). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. (ISI)
6-      Shahram Yazdifar, Pejman Moradi, Mojtaba Yousefi Rad. 2015.The effects of methanol and chelated zinc on the yield and yield components of marigold (Calendula officinalis L.). Visi jurnal akademik. (ISC)

شرح وظايف
1-  ارائه برنامه ، هدايت و نظارت بر عملکرد پيمانکاران مرتبط با واحد فضاي سبز ، که به اختصار عبارتند از :    
- مراقبت و نگهداري از فضاي سبز
      - خدمات نظافت محوطه
     - بررسي عملکرد و تنظيم صورت وضعيت پيمانکاران فضاي سبز .
2-  طراحي قطعات فضاي سبز
3- احداث و توسعه فضاي سبز
4- توليد گل و گياه و مديريت گلخانه
5- پيگيري امور اداري خارج از دانشگاه و مرتبط با فضاي سبز 
6- همکاري با دفتر حقوقي در جهت تنظيم پيمانهاي مربوط به فضاي سبز .
7- همکاري با واحد تربيت بدني جهت اجراي برنامه هاي آموزشي در زمين چمن ورزشي .
8- پيگيري و رفع موانع موجود در جهت نگهداري بهتر فضاي سبز .                                            
 مسعود علي زاده

پست: مسئول نظارت بر امور قراردادها
و دبير كميسيون معاملات

تحصيلات: كا
رشناسي ارشد علوم سياسي
اطلاعات تماس:
تلفن: 32103235
آدرس پستي: قم-  بلوار غدير، دانشگاه قم،سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611

شرح وظايف :
 • نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي دانشگاه از سوي شركت هاي پيمانكار 
 • تاييد صورت وضعيتهاي ارائه شده از سوي پيمانكاران
 • آماده سازي اسناد مناقصه و انجام مقدمات برگزاري آن و  نظارت بر اجراي مراحل قانوني آن 

رديف عنوان تلفن فکس داخلي پست الکترونيکي
1 دفتر معاونت اداري مالي 32855941 32855941 3232  
2 مديريت امور اداري 32855686 32855686 3221  
3 مديريت امور مالي 32855689 32855689 3220  

تلفن دانشگاه قم: 32853311-025

آدرس پستي: قم - جاده قديم اصفهان - بعداز شهرک قدس - دانشگاه قم

کدپستي:3716146611

براي مشاهده اطلاعات تماس افراد نيز مي توان به سايت tel.qom.ac.ir مراجعه کرد.


قوانين، آيين نامه ها و بخشنا مه ها

رديف

نوع عنوان تاريخ
1
2      
3      


بهزاد حضرتقلي

پست: مسئول انبار


اطلاعات تماس:
تلفن: 32103250
آدرس پستي: قم- بلوار غدير، دانشگاه قم،سازمان مركزي
پست الكترونيكي:
كد پستي: 3716146611

شرح وظايف:
 • صدورقبض انبار به عنوان رسيد جنس
 • تحويل اجناس خريداري شده اعم از مصرفي وغير مصرفي و طبقه بندي آنها در انبار
 • تحويل اجناس در ازاي دريافت برگه درخواست كالا
 • نظارت كامل بركار انبارداران و رعايت بهداشت و اصول  امنيتي و حراستي
 • تهيه بيلان موجودي انبار
 • انجام سايرامور محوله از سوي مقام مافوق درحيطه وظايفسوابق كاري:
-         عضو دبيرخانه هيات بازرسي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در استان قم
-         عضو دبيرخانه ستاد بازرسي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان قم
-         رئيس دفتر معاون برنامه ريزي استاندار قم
-         كارشناس دفتر معاون توسعه منابع انساني استاندار قم
-         مسئول ساماندهي تحول اداري استانداري قم
-         رئيس دبيرخانه نظام پيشنهادات استانداري قم
-         دبير كميته اجرايي- تخصصي تحول در نظام اداري استانداري قم و بخشهاي تابعه از جمله فرمانداري- بخشداري ها–مركز ملي جوانان و ...
-         بازرس طرح سنجش ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاههاي اجرايي استان
-         عضو كميته اجرايي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان
-         مسئول تحقيق گزينش استاد و دانشجوي استان قم
-         عضو دفتر استاندار استان قم(آقاي موسي پور)
-         رئيس دفتر معاونين اداري و مالي،آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهش و فناوري ،رئيس دانشكده فني و مهندسي در دانشگاه قم
-         دبير شوراي مديران حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قم
-         رئيس تربيت بدني و سرپرست تيمهاي ورزشي كاركنان دانشگاه قم
-         عضو هيات ورزش دانشگاه قم
-         مسئول نظارت بر عملكرد بخشهاي خصوصي دانشگاه قم و واحد هاي تابعه
-         مسئول ستاد رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاه قم
-         مدير پشتيباني  همايش ملي امام خميني(ره) و تعليم و تربيت اسلامي
-         نماينده دانشگاه قم در ستاد تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان قم
-         عضو كميته اجرايي نمايشگاه دستاوردهاي صنعت هسته اي كشوردر استان قم
-         دبير ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري دانشگاه قم سال 1391


 جواد پاکنژاد
پست سازماني : رئيس اداره اعتبارات

اطلاعات تماس:
تلفن :  32103212
آدرس پستي: قم -بلوارغدير -دانشگاه قم - ساختمان سازمان مرکزي 
کدپستي : 3716146611

 
 

شرح وظايف:

1 - پيگيري و دريافت تنخواه از خزانه داري کل کشور در برنامه هاي مختلف اعم از جاري و عمراني وهمچنين از خزانه معين استان و ثبت و نگهداري حساب مربوطه بصورت مکانيزه.
2 - ثبت و تگهداري کليه اسناد هزينه دانشگاه در برنامه هاي مختلف.
3 - تهيه گزارش هاي لازم مديريتي.
4 -  مطابقت حسابها با واحدهاي تابعه و نيز اداره دريافت و پرداخت و رسيدگي به اسناد جهت تهيه تراز عملياتي.
5 - مشخص کردن مانده اعتبارات مصرف نشده در پايان سال.
پست سازماني:

رئيس اداره دريافت و پرداخت و رسيدگي به اسناد
 
همکاران پست سازماني شماره داخلي
حسن پزشکان کارشناس مسئول امور مالي 3208
رحيم احمديه کارشناس امور مالي 3218
حسن بيدگلي کارشناس امور مالي 3216

اطلاعات تماس:
تلفن : 32103214

آدرس پستي: قم -بلوارغدير -دانشگاه قم - ساختمان سازمان مرکزي 
کدپستي : 3716146611


شرح وظايف:

1 - تهيه و تنظيم کليه اسناد مالي اعم از جاري، درآمد و عمراني.
2 - تهيه صورت مغايرت بانکي کليه حسابها و اصلاح به موقع اشتباهات صورت گرفته توسط بانک و يا دانشگاه در جهت اعمال کنترلهاي لازم برحسابهاي دانشگاه.
3 - کنترل امضاهاي مربوط به برگه هاي صادره و کنترل ارقام و شماره حساب و شرح چکهاي صادره (انجام کنترلهاي داخلي مربوط به چکها صادره).
4 - تحويل چکها به عاملين مالي واحدهاي تابعه و دريافت رسيد از ايشان.
5- تهيه و تنظيم ليستهاي حقوقي، اضافه کار،ماموريت،بن غيرنقدي،عيدي ،پاداش و سايرپرداختهاي پرسنلي دانشگاه.
6- جمع آوري کليه اطلاعات حقوق ومزاياي کارکنان و تنظيم نماينده کليه پرداختها و درخواست وجه و ارسال به دارائي جهت اخذ تنخواه حقوق و مزاياي پرسنل در اجراي جزء يک بند و تبصره 19 قانون بودجه سال86.
7- تکميل اسناد هزينه از نظر فيشهاي مربوط به کسورات و فيشهاي واريزي و ضميمه آنها به اسناد.
8- شمارش برگه هاي سند هزينه و ثبت در دفتر مخصوص و تحويل به بايگاني امورمالي با اخذ رسيد.
9- صدور برگه هاي محاسباتي.
10- ثبت دفاتر روزنامه کل.
11- تهيه صورتحسابهاي ماهيانه.
12- پيگيري علي الحسابها و پيش پرداختها.
13- نگهداري تضمينات بانکي و تمديد به موقع آنها.
14- استخراج گزارشات مالي خواسته شده توسط مراجعذيصلاح و مسئولين دانشگاه با هماهنگي مدير امورمالي.
15- تهيه و تنظيم صورتحسابهاي ماهيانه اوراق بهادار.
16- کنترل درآمدهاي واحدهاي تابعه.
17- پيگيري مطالبات از سازمانهاي بيمه گرتوسط واحد درآمد.
18- دريافت دستورالعمل ها و قوانين ،مطالعه و ارائه و آموزش لازم به همکاران اداري و عاملين مالي واحدها.
19- نظارت و ارائه راهکارهاي لازم جهت اجرا و رعايت قوانين و مقررات و موافقت نامه ها در تنظيم اسناد هزينه.
20- همکاري و اظهار نظر در تنظيم قراردادها بمنظور تطبيق با مقررات مالي.
21- ارائه گزارش از عملکردها و فعاليت ها جهت ارائه به مقام مافوق
اسماعيل زارع

پست: رئيس اداره اموال


اطلاعات تماس:
تلفن: 32853311           شماره داخلي: 3280
آدرس پستي: قم- بلوار امين، بلوار غدير، دانشگاه قم-سازمان مركزي
پست الكترونيكي:
كد پستي: 3716146611

همكاران اداره اموال پست سازماني شماره داخلي
قنبري امين اموال 3282
رضا جلالي امين اموال 3238


شرح وظايف:

1-  نگهداري  اسناد و مدارك مربوط به كالاهاي غير مصرفي  منقول و غير منقول و صدور برچسب اموال، كنترل  و الصاق برچسبهاي مربوط و ثبت در دفاتر و سيستم رايانه .
2- تهيه و كنترل صورتحسابها و موجودي  اموال به صورت دوره اي و گزارش به مقامات ذيربط

3- رسيدگي به تقاضاي صدور پروانه خروج و ثبت و پيگيري لازم در خصوص كالاهايي كه مي بايست به دانشگاه بازگردد.
4- ثبت و ضبط و نظارت بر نقل و انتقال اموال بين واحدهاي مختلف دانشگاه.

5- نگهداري اسناد و مدارك اموال غير منقول و حق امتياز و اشتراك آب، برق، گاز، تلفن(ثابت و همراه) و ثبت دفاتر و هرگونه اسنادي در حكم وجه نقد.

6- انجام امور مربوط به نقل و انتقال اموال دانشگاه به صورت اهدايي و اماني به سازمانها و يا فروش اموال مستعمل و اسقا
سيدمصطفي حسيني

پست سازماني: رئيس اداره امور تعاون و رفاه كاركنان


اطلاعات تماس:

تلفن: 32103225
آدرس پستي: قم-  بلوار غدير، دانشگاه قم،سازمان مركزي
پست الكترونيكي:
كد پستي: 3716146611

همكاران شماره پست سازماني
رضا يزدان دوست 32103271
مسعود سليماني اصل 32103273

شرح وظايف:

1- برنامه­ريزي، نظارت و اداره امور رفاهي كاركنان، مهمانسرا، مهدكودك و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه.

2- برنامه­ريزي و تلاش به منظور توسعه و تثبيت تسهيلات رفاهي كاركنان با هماهنگي مراجع ذيربط و در چهارچوب ضوابط مقرر.

3- برنامه­ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به تسهيلات رفاهي كاركنان (هيأت علمي و غير هيأت علمي) شامل وام و كمك هزينه مسكن، وام خودرو، بيمه عمر، بيمه­هاي مكمل، سهميه خودرو و...با هماهنگي مقام مافوق و در چهاچوب ضوابط ذيربط.

4- برنامه­ريزي، برگزاري و ارزيابي سفرهاي زيارتي و سياحتي (يك روزه، نوروزي، تابستاني و خودگردان) و پيگيري اقدامات مربوطه با هماهنگي مراجع ذيربط و انعكاس به مقام مافوق.

5- تكريم و بزرگداشت مراسم تجليل از كاركنان شامل روز معلم، روز كارمند ، تكريم از بازنشستگان و نيز تجليل از دانش آموزان نمونه و پيگيري جهت تهيه و تأمين هداياي مربوطه با هماهنگي مديريت متبوع.

6- نظارت بر انجام امور مربوط به تغذيه كاركنان (تهيه برنامه غذايي، فروش مربوطه، نظارت بر نحوه طبخ و توزيع، تهيه وسايل مورد نياز و صدور گواهي پرداخت يارانه به شركت طرف قرارداد و...) در چهارچوب ضوابط ذيربط.

7- تلاش به منظور استفاده كاركنان از امكانات موجود دانشگاه نظير (فضاي سبز، مجموعه ورزشي، مركز خدمات رايانه­اي براي برگزاري كلاس­هاي تابستاني فرزندان كاركنان و...) در چهارچوب ضوابط ذيربط.

8- نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت­هاي موردي كاركنان نظير توزيع ارزاق، بن كاركنان و پاداش پايان سال و ...) در چهارچوب ضوابط ذيربط.

9- بررسي و صدور معرفينامه و گواهينامه و گواهي اشتغال به خدمت حسب مورد با هماهنگي مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط مقرر.

10-  تهيه و انعكاس فعاليتهاي انجام شده و مشكلات به مقام مافوق.

11-  انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد.


  
مدير امور مالي:
محمد شربتي
  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد اقتضاد
اطلاعات تماس:
تلفكس: 32855689    شماره داخلي: 3200
آدرس پستي: قم- بلوار غدير، دانشگاه قم-ساختمان سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611

مسئول دفتر : صابر دانش دوست شماره داخلي: 3220


شرح وظايف مدير امور مالي:
 
- راهبري و اداره امور مالي از قبيل دريافت اعتبار و تعهدات، دفترداري و تنظيم حسابها، رسيدگي به صدور اسناد و امور اموال.
- اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه­هاي مالي.
- انجام امور مربوط به تامين اعتبار درخواست خريد كالا.
- پيگيري وصول اعتبارات و درآمدهاي دانشگاه.
- تهيه و تنظيم گزارش­هاي مالي در موارد مختلف دريافت­ها، پرداخت­ها و اعتبارات و تعهدات.
- تنظيم و نگهداري كليه حسابهاي دريافتي و پرداختي دانشگاه و اعمال نظارت قانوني در اين موارد برحسب بودجه مصوب جاري و عمراني و غيره.
- جذب اعتبارات تخصيص يافته جاري و عمراني در بودجه ساليانه دانشگاه.
- ثبت و نگهداري كليه دفاتر حسابداري دانشگاه.
- رسيدگي به اسناد مالي دانشگاه از حيث تطابق مقررات و آيين­نامه­هاي مالي.
-تهيه و تنظيم گزارش­هاي عملكرد مالي و ارايه به معاونت اداري و مالي.


ادارات تابعه  :

       اداره دريافت و پرداخت و رسيدگي به اسناد 

       اداره اعتبارات  

       اداره اموال
محمد ثابتي
پست: رئيس اداره امور عمومي و تداركات 

اطلاعات تماس:
تلفن: 32103223
آدرس پستي: قم- بلوار غدير، دانشگاه قم،سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611

همكاران پست سازماني شماره داخلي
محمدمهدي پوربافراني كارشناس مديريت امور فرهنگي 3254شرح وظايف :

1- برنامه­ريزي، اداره و نظارت بر امور كارپردازي، خريدهاي داخلي و انبار مركزي و ايجاد هماهنگي بين آنها.

2- تهيه و تدوين نظام كنترل كيفيت در فرايند خريد كالاها و مواد مصرفي و ارائه به مديريت متبوع.

3- دريافت فهرست ملزومات و لوازم اداري، تجهيزات آزمايشگاهي و وسايل فني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و تنظيم برنامه خريد آنها در چهارچوب ضوابط ذيربط.

4- صدور و تأييد مجوز خريد كالا و مواد مصرفي مورد نياز با هماهنگي واحدهاي ذيربط و در چهارچوب ضوابط مربوطه.

5- نظارت بر فرايند خريدكالاها و مواد مورد نياز و حذف خريد كالاهاي غير ضروري و كنترل مامورين خريد در زمينه استعلام بها و مقايسه و انتخاب نازلترين قيمت.

6- بررسي و تإييد اسناد هزينه خريد و ارائه آن به مديريت مالي در چهارچوب ضوابط ذيربط.

7- نظارت بر فعاليت­هاي انبارهاي تحت  سرپرستي و ارائه راهنمايي­هاي لازم در چهارچوب ضوابط مربوطه.

8- تهيه و تدوين آيين­نامه­ها و بخشنامه­هاي لازم در زمينه نگهداري و استفاده بهينه از وسايل و تجهيزات و ارائه به مقام مافوق.

9- تلاش به منظور ارتقاء سيستم انبارداري و فراهم نمودن زمينه آموزش كاربران با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

10- تهيه و انعكاس فهرست كالاهاي وارده و صادره از انبار مركزي به مراجع ذيربط.

11- ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت ها و مشكلات واحد به مديريت متبوع.

12- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد.واحد هاي تابعه :
 
 حيدر سلطاني
پست سازماني: مسئول دبيرخانهاطلاعات تماس:
تلفكس: 32103242
آدرس پستي: قم-  بلوار غدير، دانشگاه قم، سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611

شرح وظايف:
1- ثبت و انديكس نامه­هاي اداري؛
2- حفظ و حراست از اوراق و نامه­هاي اداري و همچنين امانت در نگه داشتن نامه­هاي محرمانه  دانشگاه مطمئنا با داشتن ابزار لازم؛
3- بايگاني كردن همه نامه­هاي وارده و صادره اداري؛
4- تهيه و تنظيم ابزار و لوازم اداري بايگاني؛
5- دريافت و ارسال نامه هاي ادارات استان از طريق شبكه دولت


 
همكاران پست سازماني شماره داخلي
مهدي محيايي متصدي امور دفتري و بايگاني 3244
سيدمصطفي موسوي متصدي امور دفتري و بايگاني 3243

 
 


محمدعلي محمودي

پست سازماني: رئيس اداره كارگزيني


اطلاعات تماس:
تلفن: 32103224
آدرس پستي: قم-  بلوار غدير، دانشگاه قم،سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611
همكاران پست سازماني شماره پست  الكترونيكي
عليرضا جوهر چي كارشناس مسئول امور اداري (هيات علمي) 32103261
محمد صفاجو كارگزين 32103263
محمد نوري مسئول حضور و غياب 32103229
مسلم جانعلي ئي كارگزين 32103264
حميد رضا زحمتكش كارگزين (هيات علمي) 32103262
محمدجعفر اسماعيلي كارگزين 32103265
جواد كريمي مسئول كاردكس 32103011
اسدالله مرادي متصدي كاردكس 32103011
شرح وظايف:

- انجام كليه مراحل استخدامي رسمي و پيماني هيات علمي و پرسنلي از قبيل تشكيل پرونده، مكاتبات اداري داخلي و خارج از سازمان ، صدور و تكميل مجوزهاي قانوني و تنظيم فرمهاي مربوطه تا حصول نتيجه نهايي با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه.

- تهيه و تنظيم انوع احكام كارگزيني ازقبيل افزايش حقوق، ترميم حقوق، ترفيع پايه و طبقه و رتبه، صدور و تمديد احكام ماموريت، انتقال دائم .

- شركت در جلسات و ارائه راهكارهاي قانوني مربوط به كميسيونها و كميته هاي مختلف در حوزه كارگزيني

- انجام كليه امور مرتبط با فرايندهاي استخدامي (رسمي ، پيماني، قراردادي، قانون كار) و برطرف نمودن نيازهاي اداري مرتبط با كارگزيني، اعمال قوانين و مقررات مشمول كاركنان دولت، تهيه وتنظيم و صدور مجوزهاي حقوق و مزايا اجراي قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير بخشنامه و آيين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

- انجام كليه امور مربوط به بازنشستگي ، برقراري حقوق و مزاياي بازنشستگي و وظيفه وفق قوانين و مقررات موجود.

- تهيه و نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل­ها و ضوابط داخلي سازمان

- جذب و انجام كليه مراحل مربوط به صدور امريه جهت مشمولان وظيفه در حدود قوانين و مقررات نيروهاي مسلح

- انجام كليه عمليات حضور و غياب ، اضافه كاري ، مرخصي ، ماموريت و به طور كلي مكاتبات پرسنلي اعم از كارمندي و هيات علمي

- تهيه گزارشات پرسنلي و ارائه به ساير قسمتها جهت رفع نيازهاي اداري از قبيل نظارت ارزيابي ، ارزشيابي ، گزينش، امور مالي و كاركرد ماهانه و روزانه، كميته تخلفات اداري
- انجام كليه امور محوله در حدود شرح وظايف سازماني


 
 
 
 
روح الله محمدي

پست سازماني :مدير امور اداري

تحصيلات : كارشناسي ارشد فقه و  مباني حقوق  اسلامي

اطلاعات تماس:
تلفكس: 32855686           شماره داخلي: 3222
آدرس پستي: قم- بلوار غدير، دانشگاه قم- ساختمان سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611

همكاران پست سازماني شماره داخلي پست الكترونيكي
سيدعباس هاشمي زاده كارشناس مسئول امور اداري 32103268
رضا قرباني افضل مسئول دفتر 32103221 rezaghorbanizafzal1347@gmail.com

شرح وظايف:


 • نظارت بر حسن انجام اقدامات جاري واحدهاي تابعه.
 •  تهيه و تنظيم آيين­نامه و بخشنامه و دستورالعمل­هاي اداري (داخلي) لازم و ابلاغ آن پس از تأييد مافوق.
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري.
 • مطالعه و بررسي رشته­هاي شغلي مشاغل دانشگاه.
 •  تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و انجام امور مربوط به استخدام.
 •  نظارت بر اداره امور دبيرخانه مركزي دانشگاه براي اجراي نظام مكاتبات و جمع آوري و توزيع و ارسال مكاتبات عمومي داخلي و خارجي دانشگاه.
 • انجام بررسي هاي لازم و اقدامات مقتضي در خصوص چگونگي تأمين رفاه كاركنان دانشگاه.
 • همكاري با واحد حراست در زمينه ايجاد امنيت و حفاظت از ساختمان هاي، اموال و تأسيسات.
 • تداركات و تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج از كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط.
 • شركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف.
 • نظارت بر انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارايه آن به واحدهاي مختلف.
 • همكاري با مديريت امور مالي و مديريت طرح و برنامه در امر تهيه و تنظيم بودجه واحدهاي تابعه.
 •  برآورد نيروي انساني مورد نياز و ارزشيابي كاركنان دانشگاه و ارايه گزارش لازم به معاونت اداري و مالي.
 • عضو هيات اجرايي.
 • عضو كميسيون بهره وري .

ادارات و واحدهاي تابعه:


نام خانوادگي: محمدرضا خوئيني

پست سازماني : مسئول دفتر معاونت اداري و مالي


اطلاعات تماس

لفكس: 32855941      تلفن: 32103232

شرح وظايف:

ايجاد ارتباط اداري بين معاونت و  واحدها ومديريتهاي ذيربط
دريافت ، ارسال وارجاع نامه هاي مربوط به معاونت
تهيه پيش نويس نامه هاي معاونت اداري و مالي
پيگيري نامه ها ودستورات معاون اداري و مالي
ايجاد ارتباط بين مراجعين وتنظيم زمان مناسب جهت ملاقات بامعاون اداري و مالي
راهنمايي ، پاسخگويي ورسيدگي به مشكلات اداري ارباب رجوع باواحدهاي مختلف حوزه معاونت
پاسخگويي وراهنمايي درخصوص تماسهاي تلفني با معاونت اداري و مالي
تنظيم جلسات معاونت اداري و مالي  وهماهنگي واطلاع رساني به مدعوين

 
رزومه كاري

 
پست الكترونيكي:

 
پيشينه معاونت اداري و مالي دانشگاه قم

رديف نام معاون دوره مسئوليت سمت فعلي
1 نبي صادقي 1379 - 1359 - - -
2  دكتر عزيزا... فهيمي 1377-1379 عضو هيأت علمي
3  حشمت ا... احمد زاده 1379-1384 معاون اداري و مالي سازمان تعزيرات حكومتي
4  دكتر محمد افضلي 1386-1388 عضو هيأت علمي
5 دكتر امير افسر 1389-1392 عضو هيأت علمي
6 دكتر حسن پهلواني  1/3/92 الي 4/3/92 عضو هيأت علمي
7 دكتر سيدمحمد طباطبايي 5/3/92 الي24/10/92 عضو هيات علمي
8 دكتر رضا حسين گندمكار 1392  معاون اداري و مالي
 
 
 
 
1 2
تعداد بازديد اين صفحه: 211093
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما